Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

,-,! MARW0LAETH DR: SAUNDERS.i

---GLYWSOCH CHWI

'HUNAN-LEIDDIAID.

'93. /! - j

Y DDIRPRWYAETH FRENHINOL AR…

DAL FFOADURIAID O'R FYDDIN…

UNDER Y GWEITHWYR SETTS.

GWENDID.

[No title]

CYFRIFON CAERNARFON.

YN EISIEU.

News
Cite
Share

YN EISIEU. Mae awer o bethau yn cisieu y dyddiau hyn, brithir newyddiaduron gan hysbysiaclau yn gofyn am gyflenwad o'r hyn sydd yn eisieu gan wahanol bersonau ac ardaloedd sydd yn teimlo eu hangen. Ond y mae un peth yn eisieu yn fwy na'r oil, sei gwellhad biian i bawb sydd yn dioddef oddi wrth anhwylderau y cylla, yr afu, y giau, a'r ysgyfaint, a tlivvymynau a chlefydau sydd yn ymosod ar fiJoedd o drigolion ein gwlad. Mae cyflenwi'r angen hwn, a rhoddi gwellhad buan i'r dioddefwyr yn beth dichonadwy, ac a fewn cyrhaedd pawb, set trwy ddefnyadio Quinine Bitters Gwilym Evans, mewn pryd. Y mae y meddyglyn rhagorol hwn erbyn hyn yn fyd-adnabyddus, a chydnabyddir yn mhob man nad oes dim a all gystadlu a Quinine Bitters Gwilym Evans, mewn effeithiolrwydd i symud ymaith holl anhwylderau y cylla, yr afu, y giau, a'rfrest. Mae yn ami wedi llwyddo i symud yr anhwylderau hyn, pan oedd pob meddyginiaeth arall wedi methu. Nid yw byth yn siomi. Rhoddwch brawf arno. Gwerthir gan bob fferyllydd mewn poteli 2s 9c a 4s 6c yr un. Os bydd anhawsder i'w gael, anfonir ef yn ddidraul drwy y post, am y prisiau hyn gan y perchenog- ion :—Quinine Bitters Manufacturing Company, Limited, Llanelli, South Wales. ion:-Quinine Bitters Manufacturing Company, Limited, Llanelli, South Wales. yi

MARWOLAETH MR R. A. JONES,…

Yr Arslwy

CYNGHRAIR Y FRIAlLLEV.

L L 0 N G D D R Y L li I A…

PERSON YN PREGETHU MEWN .CAPEL.

[No title]

Advertising

Y GERI MARWOL.

GYRU'R LLITRYR-GERBYD. --

SEFYLL ALLAN DRWY GAX-GYMERIAD.

Ymfudiad i'r America.

Arlunydd heb Freichiau.

[No title]