Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

r.;..::-...__.---------_..-..-.,-...--....-."-..-'"GLYWSUICH…

News
Cite
Share

r. GLYWSUICH CHWI Fod teimladau brawdgarol iawn yn bodoli rhwng yr Fglwyswyr a'r Methodistiaid yn Llanallgo ? Fod yr Eglwys yn y lie hwnw ar hyn o bryd yn cael ei hadgyweirio ? N ad oedd ganyrEglwyswyr, o ganlyniad, le eyfleus i gynal eu cyfarfod diolchgarwch am y cynhauaf ? Fod y Methodistiaid wedi rhoddi benthyg eu capel i'r perwyl hwnw ? Mai yn y capel y bu yr Eglwyswyr yn cynhal eu cyfarfod ? Fod Mr W. M. Preston, trysorydd canghen lton o Sefydliad y Bywydfadau, yn ceisio perswadio gwahanol gynulleidfaoedd yr Ynys i wneyd casgliad at y sefydliad dyn- garol y deil ef gysylltiad ag ef ? Ei fod yn dymuno cydnabod casgliad o 2p 7s 2c a wnaedynnghapely Methodistiaid ( yn Llangoed, ac un arall o Is 8s 3c a wnaed yr un pryd yn Eglwys Llangwyllog? Fod y aithdyngarolawneir gan ddwy- lar,- v byv.-ydfadau yn deilwngobob cefnog- r. ?v. "• ylid cadw dillad sidan dros y gauaf mewu vipyr gwyn? FOcL y chloride of lime sydd yn y papyr gwyn yn sicr o cffcithio yn niwcidiol ar liw y sidan ? Y dymunem i'r boll fercbed ieuainc ein cymeryd ar ein gair, heb wneyd experiment a ydyw hyny yn wir ai peidio ? Os y mynent wneyd prawf, mai hwy gaiff y golled? Mai fel y canlyn y darllena sign barbwr: Tori gwallt a sh&fio, 4c; eto plant, haner pris ? Mai nid yn ami y gwelir plant a barf ganddynt ? Am yr hen lane hwnw o A- aeth adref ufi nos Sadwrn wedi cael mwy nag oedd weddus iddo o'r goch ? Ei fod yn methulyn glir ag agor y drws, er fod yr agoriad ganddo ? Iddo ddod i'r penderfyniad fod rhywun wedi bod yn lladratta twll y clo ? Ei fod yno yn penaynu uwchben ei golled hyd oni ddaeth rhyw Samaritan o gymydog heibio, ac estyn ymwared iddo trwy agor y drws ? Am y brawd hwnw o S- D- sydd wedi agor masnach eang mewn mwyar duon ? Ei fod am agor cangen o'r fasnach yn D N ? Ei fod eisioes wedi sicrhau nifer o gws- meriaid yno? Ei fod wrth cbwilio am orders yn cario I samples gydag ef ? Fod*y brawd yn bwriadu troi ffrwyth y felldith yn ffynhonell o elw iddo ei hun ? Am gwyn y gwerthwr llaeth. hwnw yn Lerpwl? Ei fod yn dyweyd fod y llaeth oedd ganddo yn bur, a bod y dwfr ym bur hefyd; ond os y cymysgai y ddau y cosbid ef am werthupeth amhur ? Nad ydyw y brawd wedi astudio digon ar fferylliaetb p £ thau cyffredin os nad yw wedi gweled yn mha le y gorwedd y diffyg yn ei ymresymiad ? Fod y penderfyniad isod wedi cael ei basio: Mai 3ydd, 1660. Cytunwyd ac arwydd- wyd yn Nghaernarfon, gan foneddigion y sir hon, ein bod yn cydnabod y byddai yn fwy o fantais i ni a'n bolafiaid i dynu i lawr ac i chwalu Castell Caernarfon, a'n bod yn addaw trosom ein hunain a'n tenant- iaid i gadw ein eyfran o'r treuliadau a ddisgyn ar sir Gaernarlon am wneyd hyny, ond iddo beidio bod dros bum' cant o bunnau"? Mai Maer Caernarfon sydd yn adrodd am y penderfyniad yn ei erthygl ddyddorol ar Freinlen Caernarfon yn y Geninen j ddiweddaf ?" j Fod y Maer yn gallu cyhoeddi yn ddi- betrus nad yw y penderfyniad wedi cael ei gario allan hyd yn hyn ? Y gallai ychwanegu nad oes yr un argoel y cerir ef allan am y rhawg eto ? Y cymer Syr John Puleston ddigon o ofal na chymer hyny le tra y byddo ef byw ? Fod cynygiad difrifol wedi cael ei wneyd yn y Cynghor Trefol, er's llai na haner can' mlynedd, i wyngalchu ei furiau y tu fewn a thu allan ? Fod y cynygydd yn credu y buasai hyny yn sirioli ei ymddangosiad yn fawr ? Mai diangenrhaid yw dweyd na lwydd- wyd i wneyd white elephant o'r hen adeilad ? Mai fel hyn y canodd Morien Mon i "Wraig y Pysgotwr" I Gwraig ffyddlon y pysgotwr Edrycha ddydd 'rol dydd, A baban ar ei gliniau Ar for cynhyrfus sydd Yn taflu draw ei donau Fel rhyw fynyddau mawr, A hithau'n dysgwyl canfod Y bad a'i lwyth bob awr. Mae'r stonn yn cynddeiriogi, A'r nos ddu sydd gerllaw, j A mynwes gwraig pysgotwr Yn awr sy'n 11awn o fraw; t, A ddaw ef adref, tybed ? Mor unig ydyw byd Teuluoedd tlawd pysgotwyr Yn byw eu hun o hyd." Mae'r tegell eto'n canu Mewn 'stafell loew, lan, A'r gath yn bur gartrefol Wrth danllwyth mawr o dAn, A'r baban bach yn cysgu, A'i ruddiau fel y rhos; Ond edrych am bysgodwr Wna'r fam drwy wyll y nos. '4 Ai seren wibiol welaf Trwy y cysgodion draw ? Rhyw 'leuni bach yn dawnsio, Nid yw yn fwy na llaw." Dvnesa at y bwthyn, Bad y pysgotwr yw; A'r"wraig sy'n llawenychu, k5 Ei gwr ga'dd eto'n fyw. Hapusrwydd sy'n teyrnasu 0 fewn y bwthyn 'nawr; Mae'r baban gyda'i "dada" Yn chwerthin ar y llawr: Mae'r fam yn foddlon bellach, A d'wed mai'r hapus wraig Yw gwraig y dewr bysgotwr A rodia donau'r aig.

YN EISIEU.

J93,

[No title]

C-OBPSOBAETH CAERNARFON.

[No title]

Advertising

0 GDIRU I DDEHEUDIR AFFRICA.

GWENDID.

--------------OWEIITH SWYDDAU…

IR GLADSTONE FEL-PAFFIWR.

Y C AE DOT YN.

HUNAN-LEIDDIAID.

[No title]

Advertising

[No title]

CYMDEITHAS ADEILADU Y LIBERATOR.

CYNRYOHIOLAETH MERTHYR.