Skip to main content
Hide Articles List

39 articles on this Page

.Willi,mtmTT^^™rwir»nr.-ir-rr-—-…

PENLINIO I OROGI EI HUN.

METHDALIAD CLERIGWR.

YU HWSMON A I FEISTR.

News
Cite
Share

YU HWSMON A I FEISTR. Achos Dyddorol o Fon. Yn Llys Man-ddyledion Llangefni, ger- bron y Barnwr Syr Horatio Lloyd, ddydd Mawrth, dygwyd cynghaws yn mlaen yn erbyn H. Hughes, Cafnau, Llanfechell, gan Owen Hughes, ei ddiweddar hwsmon, am ei gyflog. Ymddangosai Mr Thornton Jones, Bangor, ar ran y gwas, a Mr Williams, Caer- gybi, ar ran y meistr. Mr Thornton Jones, wrth agor yr achos, a ddywedodd fod yr erlynydd wedi rhoddi mis o rybudd i ym- adael ar ganol y tymhor oblegid nad oedd yno le priodol i gysgu, nad oedd y bara yn gymhwys, a bod yn rhaid iddynt fwyta cig tarw oedd wedi bod yn wael ac y buwyd yn defnyddio gwenwyn i geisio ei wella. Galwyd ar yr erlyayddf yn mlaen i gadarn- hau yr hyn ddywedodd ei gyfreithiwr. Rhaid oedd iddo gysgu, meddai, ar wely peiswyn, yn yr hwn yr oedd ysgall, y rhai a'i pigai yn y nos (chwerthin). Am y bara, yr oedd hwnw wedi llwydo cymaint fel nad allent ei fwyta y diwrnod cyntaf, ac felly gwnaed ef yn fara llaeth dranoeth (ehwerthin). Bu raid i'r gweision fyned fwy nag unwaith i Dregela i brynu bum. Aeth- ant at y meistr i gwyno, a rhaid oedd iddo gyfaddef y bu iddynt gael gwell bwyd, ac y buasai ef yn aros yno i orphen y tyruhor oni bai i gig y tarw a laddwyd gael ei roddi o'u maenan. Bu'r tarw yn wael, ac yn y di- wedd bu raid ei ladd. Buwyd yn rhoddi llawer^ o feddyginiaethau iddo. Cadwyd rhan o'r cig ar gyfer y gweision, ac oherwydd 'hyny ymadawodd yr hwsmon—Mr Williams ar ran y diffynydd a ddywedodd fod yr er- lynydd wedi ymadael er cael ychwaneg o i gyflog yn y cynhauaf, a gwadai yn y modd mwyaf pendant fod y bwyd a roddid o flaen I y gweision yn anghymwys. Gwadai hefyd fod cig y tarw yn afiach, ac fod y meistr ei hun wedi addaw bwyta rhan o hono.- Y Bamwr a ddywedai y dylai dyn wedi gwneyd diwrnod caled o waith gael lie cysurus i gysgu, a bwyd priodol. Ni buasai ef yn gweled bai ar y dynion pe yr elent oddiyno y munud y rhoddwyd cig y tarw o'u blaenau, 0 os nad oedd yn gymwys i'w fwyta. Rhodd- o dd ddyfarniad o blaid yr erlynydd.

[No title]

Y DDEISEB YN ERBYN MR BALFOUR.'

CLADDU EU CUSAN YN Y MOR.

DAMWAIN I MR JOHN DILLON,…

EI LLETHU I FARWOLAETH.

LLOFRUBDIAETH ALTHORP.

[No title]

SEFYLL ALLAN A LLADD EII HUN.I…

-DIRWYN CYNDFTTIIAS ADEILADU…

Y GERI MARWOL.

GWENWYN AC ELLYN.

IHUNANLABDIAB MEWN jLLEIANDY.

LLOFRUDDIO EI GWR.

HELYNT RHWNG GWR A GWRAIG.

GOLT JFA GYFFROUS WRTH LIAIADR…

[No title]

GWRTHRYFEL YN WINDSOR.!

NIWEIDIO PWLL GLO.

CYFLAFAN YNYS MANAW.

[No title]

Advertising

Y GATRAWD GYMREIG.

0LYNYDD MR SPURGEON.

CYMDEITHAS ADEILADU ARALL…

ARDDANGOSIAD GAN IYEITH-WYR…

[No title]

DYN^'A" PliSBWAR LLYGAJ).

TYNU LLUNIAU.

LLOSGI PONT I DDINYSTRIO TREN.

GWRTHRYFEL YN WINDSOR.

SEFYLL ALLAN MAWR YN YM YL.

GWENWYN AC ELLYN.

CEFFYL YN NEIDIO I'R MOR.

BREUDDWYD.

Bangor-