Skip to main content
Hide Articles List

39 articles on this Page

.Willi,mtmTT^^™rwir»nr.-ir-rr-—-…

PENLINIO I OROGI EI HUN.

METHDALIAD CLERIGWR.

News
Cite
Share

METHDALIAD CLERIGWR. i Parch C. S. Newham, Ficer Presto- btonecloiigh, ger Bolton, yn cael ei ar- •°u r?1 -h^aliadol Bolton. Yr oedd « vi? ddyledionjTi l,147p Os 4c, a'r unig eiado oedd ei fywoliaeth, yr hon a brisid fel yn Werth 1,160P. Gwnaed rhai dat- guddiedigaetbau rhyfedd yn ystod y gwran- dawiad. Gwariodd y methdalwr 120p i ad- gyweirio y Ficerdy, ar y dybiaeth y buasai y gynulleidfa yn cyflawni eu baddewid i wneyd casgliad da at y draul; ond un bychan iawn a wnaed, a bu raid iddo ef ei wneyd i fyny. Nis gallai roddi cyfrif o'r derbyniadau a'r taliadau, gan na fyddai yn cadw llyfrau, ac yr oedd y trysorydd wedi colli yr eiddo yntau. Yr oedd arian yr Eglwys a'i arian yntau wedi eu cymysgu. I Ar un achlysur derbyniodd 25p oddiwrth I Gymdeithas Adeiladu yr Eglwys, a chan nad oedd gan y wardeniaid gyfrif yn y bane, rhoddodd yr arian yn ei enw ei hun. Gan ei fo- CL 1>n>11 oTnnm^n^n Trim i>ui nnd411 y 25p hefyd wedi myn'd, a du raid i'r war- deniaid dalu am y gwaith y bwriadwyd yr arian hyn ar ei gyfer. Bu o'i blwyf yn ystod yr haf, ac nid oedd neb ond y warden- j iaid yn gofalu am yr Eglwys. Yn Belgium J l?u» a gwertbodd ei oriawr aur yno am ei fod mewn angen am arian, er i'w wraig yru 40p iddo. Addefodd iddo brynu modrwy ddeiamwnt yn mis Mai diweddaf i'w rhoddi yn anrheg i ferch ieuanc, er ei fod yn gwy- bod o'r ^goreu ei fod mewn anhawsderau ar- lanol- Benthyciodd' 350p oddiar ewythr ei wraig. Bu hefyd yn cael symiau gan fenthycwyr arian o Lundain a Leeds, ac yn talu 60 y cant o log iddynt. Yr oedd bill of sale hefyd ar ei ddodrefn. Galwodd y der- bynydd swyddogol ei sylw at y swm o 12p -a<r^^ni °(^<^arno am swpera ddarparwyd ar g^er y noson y cynhaliwyd conffirmasiwn yn yr eglwys fis Mai, a gofynodd ai nid gwell fuasai i'r methdalwr fod wedi hysbysu yr esgob o'i sefyllfa na pharotoi y fath swper costus ar ei gyfer. Addefodd y dyledwr y buasai, ond ei fod yn ystyried ei bod yn rnwyinedig arno i groesawu yr esgob yn y moddhwnw. Yr oedd nifer mawr o filiau am win, gwiriodydd, a chwrw heb eu talu, a dywedodd y derbynydd swyddogol fod 119p wedi eu gwario er 1889. Dywedodd y dyled- wr fod llawer wedi cael eu defnyddio ar yr eglwys, ond nas gallai ddyweyd pa faint. Cafodd yr archwiliad ei gau.

YU HWSMON A I FEISTR.

[No title]

Y DDEISEB YN ERBYN MR BALFOUR.'

CLADDU EU CUSAN YN Y MOR.

DAMWAIN I MR JOHN DILLON,…

EI LLETHU I FARWOLAETH.

LLOFRUBDIAETH ALTHORP.

[No title]

SEFYLL ALLAN A LLADD EII HUN.I…

-DIRWYN CYNDFTTIIAS ADEILADU…

Y GERI MARWOL.

GWENWYN AC ELLYN.

IHUNANLABDIAB MEWN jLLEIANDY.

LLOFRUDDIO EI GWR.

HELYNT RHWNG GWR A GWRAIG.

GOLT JFA GYFFROUS WRTH LIAIADR…

[No title]

GWRTHRYFEL YN WINDSOR.!

NIWEIDIO PWLL GLO.

CYFLAFAN YNYS MANAW.

[No title]

Advertising

Y GATRAWD GYMREIG.

0LYNYDD MR SPURGEON.

CYMDEITHAS ADEILADU ARALL…

ARDDANGOSIAD GAN IYEITH-WYR…

[No title]

DYN^'A" PliSBWAR LLYGAJ).

TYNU LLUNIAU.

LLOSGI PONT I DDINYSTRIO TREN.

GWRTHRYFEL YN WINDSOR.

SEFYLL ALLAN MAWR YN YM YL.

GWENWYN AC ELLYN.

CEFFYL YN NEIDIO I'R MOR.

BREUDDWYD.

Bangor-