Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

JONES' HOTEL, (Established over 100 years,) Suffolk St., PALL MALL, LONDON, Adjoining Trafalgar Square. 1 Tel ^UoceBsor« to MR ROBBRTB, Thanet Place.) f.,e87*phi° Address—' Pleasant,' London. ephone—No, 8889, Central. Proprietor— H. R. JONBS the Academy, Pontypridd CLASSICS, &C. It DUNMOR EDWARDS, M.A. MAWEMA-HC &C. h Rev W. J. GEORGE. "REPARATION for Matriculp iion, Theological w Colleges. Ac. Next Texm begins March f 0,1908 COLLEGIATE SCHOOL, PONTYPRIDD. H EA D M ASTER "ENKYN JONE,-j, B.A. (Lond.), w Prospectus on application. ? (JWTNFRO SCHOOL, AMANFORD. latie of the Oldest Schools of the kind in Wales. (Established 1830.) Curriculum of the School is adapted to the V«»wmts of the London and Welsh Matriculation, Ijj. ^"idates are also prepared for the English ioa' ^°^eges) as well as the various Profes- Commercial Preliminary Examinations. ill "elsuceses each year equal those of any School1 lesi in proportion with number of Students. TUTORS: neVe J. WELDON DAVIES (Late Jbsus College, Oxford). Rev. T. JAMES. Mr. JOHN LEWIS. J! r W. R. MATHIAS, B.A. (Honours). tbe \1her Particulars may be obtained from lilad Master. begins Wednesday, April 22,1908. OLD COLLEGE SCHOOL CARMARTHEN. Xi"51PAL8 Revs JOSEPH HARRY AND J. B. THOMAS. an SUCCESSES FOR 1905-6-7. WATT#?101* 0F gtejffSlUto). 8 om? c<>"ege. SCHOLARSHIPS 6 Scholarships King's and J. Jones) 2 Bank Clerkship. 2 Normal Studentships. 6 Baptist College, Caidiff. 2 Trevecca College. 20 Commercial Post. j«0J Total for Three Years, 116. of Successes apply as above. I nUInber of Boarders kept at Mr Thomas's House T\Ym Ebenezer> DUNVANT. yn hysbysu fod pwlpud yr eglwys uchod AV Derbynir pob gohebiaeth gan yr W IT^ DAVID V. JOHN, Voylart House, ^S-O., Glam. Leamington Spa, Warwickshire. SUPERIOR and highly recommended home for Visitors to Shakespeareland. Board or Private Apartments. Moderate Terms. Baths, Smoke Rooms, Near Reading Rooms, Church, Gardens and Stations. THORNTON, ELMDON LODGE, AVENUE ROAD. 'OES Y BYD I'R IAITH GYMRAEG.' Un o'r pethau goreu l'wchadw'n fyw ydyw drwy gann Gymraeg. DEWI SANT, Deuawd Gwladgarol, i T. neu S. a B. 6c, MAE CYMRU'N MYN'D I FYNY, Can yn y Ddau Nodiant. 6c. MAE CORON GAN DDUW I Tl, Deuawd eysegredig (S. F. a H. N.) Pris Is. YR IESU WRTH Y LLYW, Deuawd eysegredig (S. F. a H. N,) Pris Is, YR IESU, Cantawd i Goran lenainc (S. E.) 6c. BRWYDR BYWYD (8. F 6c., H. N. 2s 6c). Cantawd i Gorau mewn oed, pri odol iawn i'r amserau, o nodwedd boblogaidd. Anfonwch am restr o Gerddoriaeth i Gorau Plant a Chorau mewn oed; 27ain i ddewis ohonynt, ac amrywiaeth mawr o Ganeuon, Deuawdau, Triawdau, Anthem, a Chyd- ganau, i Gorau Cymysg, a Meibion. Dros 600,000 wedi eu gwerthu. Il'w cael oddiwrtli Weddw yr Awdwr, Mrs HUGH DA VIES, L.T.S.C. (Pencerdd Maelor) Plasmarl, Landore, fl.S.O, Glam. ) UNlDEB YR ANNIBYNWYR C Y M R E J G. RHYBUDD Y PWYLLGOR LLEOL. CYNELIR yr uchod yn Ithosllanerchrugog, Gorphenhaf i3eg hyd yr i6eg. Dymuna y 1Pwyllgor Lleol estyn y croesaw cynesaf i Aelodau yr Undeb i ymweled fi'r Rhos, yn nghydag eraill fwriadant dd'od i"n Huchelwyl. Bydd y Pwyllgor yn gyfrifol am lety i Aelodau yr Undeb yn unig. Dymunir am hysbysiad oddiwrth y rhai fwriadant dd'od erbyn Mai i6eg, er mwyn argraffu rhestr yr enwau. 9 Ymdrechir gwneyd pob peth yn gyfleus i'r ym- welwyr. R. ROBERTS, Cadeirydd. O. J. OWENS, Is-Gadeirydd. JOHN WILLIAMS, Trysorydd. SAMUEL ROBERTS,) v E WYNNE JONES, f sgn* CYMANFA UNEDIG BRYCHEINIOG A MAESYFED. C YNELIR y Gymanfa eleni yn LlaDgatwg, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Mai 26ain a'r 27ain. Y pregethwyr o'r tu allan i'r cylch ydynt y Parchn Thomas Nicholson, Llundain, a T. Richards, Oas- newydd; o'r cyJch Seisonig (Glanau yr Wy), y Parchn T. Gwyn Thomas, Aberhonddu, a M. Penry Moses, Libanus y cylch Cymreig, y Parchn R. James, Llanwrtyd, a D. E. Harris, Talybont-ar-Wysg. Llywydd y Gynadledd ddydd Mawrth, Mr Charles E. Grant, Gilwern. Hefyd, darllenir papyr yn y JSynadl- edd, ar Werth moesol teimlad mewn crefydd,' gan y Prifathraw T. Lewie, M.A. e. DAVID LLOYD, Ysg. YN AWR YN BAROD! At Wasanaeth Ysgolion Sul a Chymanfaoedd Canu. TRI 0 GATECISMAU A (AR GAN) I BLANT: SEF- I.—Y Deg Gorchymyn. XI _Y Nefoedd. XII.—Y Gaethes yn Nhy Naaman, GAN Y PARCH. H. T. JACOB, PENIEL. Y Tri uchod yn UN J:1 PRIS CBIWIOG Pamphledyn. ■ 10c. y Dwsin; 50 am 3s.; 100 am 5s. 9c.; Cludiad wedi ei dalu I'w cael 1Voddiwrth Joseph Williams & Sons, 'Tyst,' Merthyr.