Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

rc^sab, v FEDDYG1N1ATEH FAWR GYMRE1C. ^6rw-]ysj ° ^weddau Iachaol ac Adgryfhaol Quinine, Sarsaparilla, Lafant, Dant-y-llew, Cynghaw Crwynllys, a Safirwn, yn nghyd a a ^le'uslysiau adgryfhaol eraill. Mae y feddyginiaeth. fawr hon yn adnabyddus yn mhob gwlad wareiddiedig wrth yr enw UININE BITTERS GWILYM EVANS. ira dw'r yn troelli ftoed Bitters Llanelli n brif feddyginiaeth r 1 ^ymry'r boll wlad. NE BITTERS, QTJINI GWILYM EVANS. QUININE BITTERS Owilym Evans n *nelli, dyna'r fan ^yllwv?°c!iie!^ch hag y me in II c Sydd lw cae! Werthir a *lan: Byth n' feddy2ini Utu ^Otelaid o'r dda } gwnemu6 hon- Heb f(,d enw }ieictl bron jUU* ar .y §ostrel Ser ythyr(jy' Hawdd ei chael drwy y fyd S yn byw yn nghanol gwlad, y GioriJr S*°P Fferyllydd, gellir cvhr> Ifi* r^a(^' Taer ddymunwn y cae) D6- §an f°d llawer heddyw °ddani- g„eiS!ant efelychu'r BITTERS, ^er Wedi yW gyffyriau gwael. Y mae L San eu twyllo o ddiniwed bobl y e^do vn yw dan y dybiaeth fod eu 808t'elaid v y rhad- Ar ol yfed ami Hwv'r .fiobaith cryf yn siwr, o 2X? iddyntr^?(iilad °'u §wendid> nid f1 r ? na dw'r- QUININE -aphad idri, Uvvilym Evans, o Lanelli, ro'es feily ddyrit we i i bnb peth fethu,- Qlaeth np physig rhad. Dyma'r feddyg- r,06sj tv«sKUJ Sy'n W°]aru pob rhyw .Da estv10 ^etba pawb am dani, y l6i'r Vn /d oes- Y meddygon f5 °b riJanUR?yd y° c' cbanmol yn ri ^ry'han y rn°ddion effeithiolaf )0ddef ty, a rjerthu'r gwan. Pawb sy'n fcl^lyd T aR^wy'deb, na wnaed oedi'n Pryoed gostrel QUININE .» yr hon iechyd sydd i'w gael. AP MORUS. h TYSTIOLAETHAU. Mor boenus ac amrywiol yw 1R doluriau flinant ddynolryw Nid oes un diwrnod yn ddiboen, Na neb heb wybod beth yw poen." Penzance, Ebrill 7fed. Faneddigion,- Yr wyf yn amgau yr ariau gofynol am 3 potelaid fawr o Quinine Bitters Gwilym Evans. Y maent wedi profi mor werthfawr, ac wedi gwneud cymaint oles i mi, fel y teimlaf na ddylwr, fod un amser heb eu cadw wrth law.—Yr eiddpch yn ffyddlawn, T. DAVY WHITE. ANRHALIAD. BITTERS GWILYM EVANS. Alltmelyd, Rhyl, Chwefror 14, 1901. Syr,—Yr wyf wedi dioddei er's blynyddau gan wendid, Iselder Ysbryd, a Diffyg Treuliad, a'r feddyginiaeth oreu wyf wedi gael ydyw trwy gymeryd Bitters Gwilym Evans. Yr wyf yn ei gymeryd bob blwyddyn-yn y gwanwyn yn fwyaf neillduol, ac ni fynwn er dim fod hebddo Yr eiddoch, MOSES WILLIAMS. I ISELDER YSBRYD, I BITTERS GWILYM EVANS. Paham y dioddefwch ROENAU AFIECHYD pan y gellir eich gwella trwy ddefayddio y Meddyglyn Anghydmarol hwn? Y MAE PAWB YN EI GANMOL NID YW BVTH YN SIOMI. Y mae yn rhoddi NERTH I'R GWAN, IECHYD I'R CLAF, A MWYNHAD BYWYDi BAWB Meddyginiaeth BUR, SICR, DDIOGEL, LLWYDDIANUS, AC EFFEITHIOL YDYW. BITTERS GWILYM EVANS. d*bl taaW A /eGOcHE^WC'H DWYLLWYR. Edrychweh fod enw Gwilym Evans ar bob label staron *Wp1 r "Z- — y CJnW5,S tair P°tel "I" rw Cael ,B n,'10b nan'116,1 dMf0>lir f'lll»d ™ nchod, "5^ f0 aF0wi »S~GE„, QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED, LLANELLY Qmnipe Bitters G»il.Tm Evans yn America oddiwrth y Prif Oruchwyhwr-Mr R. D. WILLIAMS, Medicai Hall, Plymouth, Pensylvania. 8. STORR81 SURGEON DENTIST (Hen Sefydledig), 'IlE COTTAGE,. CORWEN. I)D MEDAL WOBBWTEDIO, ifwytaasiarad, a diguro eYa eu golwg naturiol. Dannedd nis a pharhaol. Bannedd heb boen. a Ilenwir Dannedd tyllog,&c Y Prisian Cymedrol. Sy^ghoriad yn rhad, yn ddyddiol Mr • CJtorne yn galw yn WT>- CEKRIG-Y-DBUIDION, QhyWrn°^ a thrwy appwyntiad, rih, ya J- O. JO:NEsl& Soy, Bodlondeb. -1 Yn Ffe'. ^ANGOLLEN, w11' a *hrwy appwyntud, yn nhy 11_. HuoBEt, Oak Street, TsmpzxAxcx HOTSL. Benthvca Arian Gvfrinachol C;eio I FYNY. AR PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiecxiu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyiieo-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.R.C.S. (Lond.), DENTIST. Bydd yn ymweled a'r » BALA Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod S T, 5 yn ^7 1 • Lxwis, Manchester House. 7, Tegid Street, BALAil NEWYDD DA. Gwelyau Haiarn a Phres yn ia nag erioed. f Matresi Gwlan, Rhawn, a GweUt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, uynfasau, Bedticks, am brisiau ddil. iant gymhariaeth ag unrliyw fas- naehdy arall yn Ngogledd Cymru 7, TEGID STREET, B^A! L. J. DAVIES, Pereaenog David Stephens. TusaBAits: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. 1 Coal from the Beat English or Welsh Calbenes. British or i?or- Plant of all kinds supplied on TTw+ Purchase or Gash. Address all letters, æc. 81, BRIDGE STREET CITY, 1!rø.