Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

feDDYC1N1ATEH FAWR GYMRE1G. fdg'-nfhaMQU'nJnS, Sars.aPa;n'a' Lthnt> Danty-llew, Cynghaw Crwynllys, a Safirwn, yn nghyd a eJuslysiau adgryfhaol eraill. Mae y feddyginiaeth fawr hoo yn adnabyddus yn mhobgwlad wareiddiedig wrth yr enw QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Tla dw'r yn troelli Boed Bitters Llanelli Vn brif feddyginiaeth I ^ymry'r holl wlad. Q-TITNINE BITTERS, GWILYM EVANS. QUININE Bl TTERS Evans Onj dyna'r fan t»yUwv?ochell!.ch rhag y <T, f*3 !w ,werthir ian- Byth ni ^ycini»UJi. ,bote^a'd o'r dda J. ^on. Heb fod enw llyl? bron. H*r *r 7 §ostrel §er cVdy, 0«j **awdd ei chael drwy y y° rnh^k yn n8hanol gwlad, tae! y Yn tnbob siop FferylIydd, gellir iV cyh0pri/r Taer ddymunwn A epic- ^an *"oc* ^awer heddyw Hat daQt rvw,antn-efelychu'r BITTERS, *lir ^edi I* gyfyriau §waeI- Y mae be?&Sanycvf °° ddiniwed bobl y Bow yn l* y dybiaeth fod eu yn7 rllad- Ar ol yfed ami °edd ^yr ryddh° naith» °ryf yn siwr' 0 d ou gwendid, nid iwT^S Gw-f dw'r' QUININE ^^ynt» ?vans> 0 Lanelli, ro'es jui/ ?yi)aa'r nh dl 1 bob Peth fethu>— loJth oreu, ysvirb^' Dyma'r feddy§" tystiolaetha tST™ pob, rhyW 8eih estyn w pawl:> am dan,> Y *Toh «»ftvd ?r °e8: Y medd*5°° I &!b Han T yn ei chanmol yn a I J moddion effeithiolaf ,d'Oddefala a nerthu'r gwan. Pawb sy'n wael r, ylc*eb> Da wnaed oedi'n E^s. vr Kryned gostreI QUININE •' y non iechyd sydd i'w gael. b AP MORTT TYSTIOLAETHAU. I Mor boenus ac amrywiol yw 'R doluriau flinant ddynolryw; Nid oes un diwrnod yn ddiboen, Na neb heb wybod beth yw poen." Penzance, Ebrill 7fed. Foneddigion,—Yr wyf yn amgau yr ariau gofynol am 3 potelaid fawr o Quinine Bitters Gwilym Evans. Y maent wedi profi mor werthfawr, ac wedi gwneud cymaint o les i mi, fel y teimlaf na ddylwn fod un amser heb eu cadw wrth law.—Yr eiddoch yn ffyddlawn, T. DAVY WHITE. [ ANRHALIAD BITTERS GWILYM EVANS. Alltmelyd, Rhyl, Chwefror 14, 1901. Syr,-Yr wyf wedi dioddei er's blynyddau gan wendid, Iselder Ysbryd, a Diffyg Treuliad, a'r feddyginiaeth oreu wyf wedi gael ydyw trwy gymeryd Bitters Gwilym Evans. Yr wyf yn ei gymeryd bob blwyddyn-yn y gwanwyn yn fwyaf neillduol, ac ni fynwn er dim fod hebddo Vr eiddoch, MOSES WILLIAMS. ISELDER YSBRYD, BITTERS GWILYM EVANS. I Paham y dioddefwch BOENAU AFIECHYD pan y gellir eich gwella trwy ddefnyddio y Meddyglyn Anghydmarol hwn? Y MAE PAWB YN EI GANMOL NID YW BYTH YN SIOMI. Y mae yn rhoddi NERTH I'R GWAN. IECHYD I'R CLAF, A MWYNHAD BYWYD1 BAWR Meddyginiaeth BUR, SICR, DDIOGEL, LLWYDDIANUS, AC EFFEITHIOL YDYW. BITTERS CWILYM CUAMC DWYLLWYE. Edrychwch fod enw Gwilym Evans hnh Uh^ Bi W <air P0"" ™ ><"e- man, „„u da^fonl, Ja'AadTi,7P °S„ u^ot"nTdtogefZ^ V V ^^r^eJlirc ,?ININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY LIMITS'n ttamp QUlD3»e Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth v Prif Oruchwvliwr- N TTTTT TT.J LANELLY. STORRIE RGEON DENTIST Tjjj, (Hen Sefydledig), COTTAGE, CORWEN. ^'EI)Af WoBBWISDIG, (>v a B^ara^> a diguro f^e, Eaturio1- Dannedd a P^arhaol. heb boen. r a ^enwir Dannedd tyllog,&c V Priøiau Cymedrol. r^a^» yn ddyddiol *^r. ft* — U ya §alw yn p, Y-DTOlW0N. a tllrwy appwyntiad, jw ?.■' *n»I* SOT, Bodlondeb. aC'tANG0I':LEN' a y aPPwjDtiad, yn nhy Uno«M, Oak Street, TjrjCPEBAHCE! HOTEL. oJ *1 .¿,.T. —— £ Benthvca Arian Gvfrinachol o.tio I FYNY. AR PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi yrrnhectm yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyheb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 L YTH- YRAU 0 WERTHFA WROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rbai fuont yn delio ag ef NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn beraonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.R.C.S. (Lond.), DENTIST. Bydd yn ymweled a'r SW 13 A L A Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod f/ai £ 2, lh> d 5 °'r ^loch» nhy Mr. D. T. LEWIS, Manchester House Medlcai Hall, Plymouth, Pen sylvania. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiarn a Phres yn im nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cvflawnder 0 bob math o Quilts. Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddal* Sym^ariaeth ag nnrhyw fM nachdy arall yn Ngogledd Cpnru. 7. TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Parohenog David Stephens. TBLBOBAXS: DEMOCRAT, MANCHESTER ?Tites' Mwhinery, and Co^ Coal from the Beet Enelisk or Welsh Colheries. British or^or* Machinery «nd Plant of all kinds snppliei 0n Hii* Purchase or Cash. Address all letters, &c. 81, BRIDGE STREET CITY. E.tSmak,ol Freet