Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

"COFADAIL THOMAS E. ELLIS.

NODION 0 LERPWL.I

LLANDDERFELe

ANERCHIAD I

News
Cite
Share

ANERCHIAD I MR. HUGH ELLIS, Pale Lodge, Llandd&fel. Anwyl Frawd- Dymunwn, fel aelodau Ysgol Sabbothol capel Saron, gyflwyno yr Anerchiad hwn i chwi f81 amlyg- iad o'n gwerthfawrogiad o'ch gwasanaeth ffyddlawn fel Arolygwr Ysgol y Plant am ddwy flynedd ar hug- ain Yn-ystod y tymor hwn cawsoch y fraint 0 gych- wyn 11 u mawr o blant vr ardal ar lwybrau moesoldeb a chrefydd, a llawenydd i ni ydyw gwybod fod nifer luosog 0 honynt yn weithwyr da yn ngwinllan Iesu Grist mewn gwahanol leoedd, ac yn eu plith ddau wedi myned allan yn genhadon i'r India. Gwnaethoch eich rhan i ddwyn i mewn act weithio a.lan gynllun y Safonau, yr hwn sydd wedi profi mor fendithiol i'r Ysgol, a gwasanaetbasoch yn gyson fel athraw yn y cyfarfod darllen. Cafodd dirwest ynoch bob cefnogaeth ar drai a llanw, a buoch yn Llywydd ein Cymdeithas Ddir- west,)l amryw weithiau, Gwerthfawrogir hefyd yn fawr eich presenoldeb cyson a phrydlon, yn nghyd a'ch gwasanaeth cyhoe- ddus, yn holl gyfarfodydd yr eglwys. Ein dymuniad ydyw ar i chwi gael blynyddoedd lawer eto i wasanaethu Duw mewn gwabanol gys- sylltiadsu, ac yn y diwedd fynediad i mewn i drag- wyddol deyrnas ein Hargiwydd lesu Grist. Ydym, yr eiddoch dros yr Ysgol, Isaac Jones Williams, Evan F. Evans, Llywydd y Pwyllgor, J. Llewelyn Jones. William Evans, Trys- orydd, Robert N. Jones, Ysgrifenydd. Athrawon ac athrawesau y festri am 1902—Elizabeth Jones, Gwen Davies, a William Evans, Safon VI, Jane Owen a Mary Jones, Safon V, Susie Jones a Maggie Ed- wards, Safon IV, Mary C. Owens, Safon III, Esther Evans a Maggie Hughes, Safon IT, anny Evans, Dosbarth Rhagbaratoawl, Jane Evans ac ,iinie Rob- erts, Safon f. Gorphenaf 31ain, 1903.

. CORWEN.

LLANLRILLO.

. CYNGHORAU PLWYFI EDEYRNION.

t3tob,cuatwnt

Advertising