Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

711 Uoe2r'

[No title]

Cynghor Plwyf Corwen,

Y Ffermwyr fel Dosbarth.

Advertising

Advertising
Cite
Share

To Clerks, Commission Agents, II and others. H OOD Side Line, with desent profits, in VJ special novelties Good addition to present inyome easily made. Full illustrated list sent on receipt of stamped addressed en- velope to Resident Manager, Unique Patents, 57, Malmesbury Road, Smallheath, Birming- am. OBWYS I RTENI.— Dylai pob mam sydd vn rhoddi gwerch ar leehyd a glanweith- dra ei* phleutyn ddefnvddio HARRISON'S RELIABLE NURSERY POMADE. Gwna UD cymbwysiad o'r enairit gwertbfawr hwn ladd nedd a ohryfaid, yn nghyda harddu a chryfhau y gwalit. Mewn tins 4!e. a 9c. Oludiad Ie.- Geo. W. Harrison, Chemist, 118, Broad Street, Reading. Goruclawyliwr yn Nghorwen.—JOHN WILLIAMS, Chemist, Bridge Street. ARGRAFFU Rhad, Cyflym, a Destlus, yn y Swyddfa hon. Oil Engines FOR FARMERS and all users of Power. Cheap, Simple and Reliable. Can be started and stopped in a second. Costs when running about ld. per hour. For further information apply to B. M. DAVIES, ENGINEER, MACHYNLLETH. ELLIS'S FOOD Y ddarpariaeth oreu a ddftrgaufyddwyd erioed i'w rhoddi gyda'r ymborth i GELLYLA.U, GWARTHEG, LLOIAU, MOCH, &c 25 MLVNEDD 0 BROFIAD. Rhybudd Pwysig I Amaethwyr a Pherchenogion AmfeiHaid yn gyffredinol. Gwyliwch ac yatyriweh pa fodd i BORTHI a PHESGI eich Anifeiliaid yn ddiogel, buan a llwyddianne. £10U o wobr os y gellir gwrth-brofi dilysrwydd y llythyr canlynol. Garreglandeg, Pentraeth, Anglesea. Anwyl Syr, Dymunaf eich hysbysu fy mod wedi defnyddio H Ellis's Horse and Cattle Food am ugain mlynedd, ac nid wyf yn cofio i mi golli yr un anifail erioed mewn janlyniad i hyny ond yn anffodus y llyuedd fe gymerais trwy daerni anorchfygol bron fy mher- swadio i dreio ymborth arall sydd yn llawer uwch ei bris. ae yn cael ei ddarparu gan gwmni adnabydd- us iawn, a bu deuddeg 0 Loi farw genyf. Eleni yr oeddwn wedi penderlynu dyfod yn ol at yr hen ddarparaeth ardderchog, Ellis's Food," ond gyda gofid yr wyf ,yn gorfod dweud i'r un tuerni yn nghyd a sicrwydd diamheuol nad oedd a wnelo yr ymborth a dreiois y llynedd ddim a'r golled a gefais, dylanwadwyd arnaf i'w dreio draciiefn, gyda hoanlyniad cyffelyb eleni eto i mi golli deuddeg o Loi, pryd, fel y dywedwyd eisoes, nad wyf yn cofio i mi golli gymaint ag uu yn nghorph ugain mlynedd o amser y bum yn defnyddio Ellis's Horse and Cattle Food," ac fel y gellwch feddwl y mae y profiad chwerw a gefais ddwy flynedd yn olyDol wedi a llwyr argyboeddi nad oes yr uo dfiarpariaeth aralyll ddeil gydmariaeth ag "Ellis's Food." Y mae ein hen anileiliaid, yn geffylau, gwartheg, lloi, a moch, Y.J ei hoffi, yn dod yn mlaen yn lliyfeddol wrth ei gaelL a chyflwr eu hiechyd yn ardderchog. Yr eiddoeh yn gywir, WILLIAM JONES. Y mae y llythyr uchod yn llefaru droste ei hun, a gellir gweled y copi gwreiddiol unrhyw adeg ond galw yn ELLIS'S FOOD WORKS, ABERGELE Y mae Ellis's Food i'w gael mewn bngiau fel y canlyn .—112 pwys 24/ 56 pwys 12/6; 28 pwys 6/6. Telerau arbenig am symiiu mdwrion. Te'ir cHidiad 112 pwys ac uchod i unrhyw Orsaf Bheilifordd J'n Mlnydain. Ellis's Food' Works, Abergele. Llanuwchllvn ar v Blaen. \[ DDYFAIS gyntaf yn nheyrnasiad y X Brenin Edward VII., YR AUTO- GRIP PULLEY," at weithio gyda rhaffwire, gan R. EDWARDS, Peiiianydd. Trosglwyddir gallu i weithio unrhyw beirianau i unrhyw bellder i fyny i filidir os mynir. OLWYNION DWR, TURBINES a phob peirianau amaethyddol, i'w cael gan R. Ed- waids. Anfonwch am brisiau. BICYCLES, hefyd, yn rhatach nag erioed. Catalogues yn rhad.

^NGOR DOSBARTH ^ EDEYRNION.