Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

<whII.Y FED DYC1N1 AT E H FAWR CYMRE1C. ^Werw.iysi|ay rw^e(^a? ^ac^ao^ ac Adgryfhaol Quinine, Sarsaparilla, Lafant, Dant-y-llew, Cynghaw Crwynllys, a Safirwn, yn nghyd a Meluslysiau adgryfhaol eraill. Mae y feddyginiaeth fawr hon yn adnabyddus yn mhobgwlad wareiddiedig wrth yr envr QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Tra dw'r yn troelli ^oed Bitters Llanelli f^,krif feddyginiaeth A Gymry'r holl wlad. QUININE BITTERS, GWILYM EVANS. QUININE BITTERS Gwilym Evans U lanelli, dyna'r fan •. *?, S°chelwch rhag y *jUwyr sydd iv gJe] ^erth' a ^an' n' feddw U\ botelaid o'r dda } pjf, 'jeth bon- Heb fod enw ],eich brnn 'UiWr ar } gostrel ger Mhyrdy ^awdd ei chael drwy y fyd v' s yn,byw yn nghanol gwlad, C&e' y mr^Jr SIOP Fferyllydd, gellir !>^w'r cvhn r^a(^' ^aer ddymunwn t c3e) 6- ■ ^an Hawer heddyw ii ^dant g„eisiant efelychu'r BITTERS, H^er wPr,; yw ?y%riau gwael. Y mae k Ran eu twyHo o ddiniwed bob! y !?e^do Vn ^yfryw dan y dybiaeth fod eu |°sueiajj wy rhad. Ar ol yfed ami ?el Hwv'r j fobaith cryf yn siwr, o iddvnf^ °'u gwendid, nid na dw'r. QUININE iddvnt 0 Lanelli, ro'es Sydymav VWedi 1 bob Peth fethu~ i aeth nr P"ysig rhad. Dyma'r feddyg- S t,S "iniara pob rhyw t?1 CStyn h6?2 Pa"'J am dan'i y tLi!r Vn *■ yr oes- ¥ meddygon 1 b Qiah yn e' chanmol yn ri-^yfhat! y moddion effeithiolaf J0<^ef rv, neJ"thu'r gwan. Pawb sy'n nYChl;d rhyw anhwyJdeb, na wnaed oedi'n tIT, wael, pryned gostrel QUININE S, yr hon iechyd sydd i'w gael. AP MORUS. TYSTIO LA ET HAU. Mor boenus ac amrywiol yw 'R doluriau flinant ddynolryw Nid oes un diwrnod yn ddiboen, Na neb heb wybod beth yw poen." -+- Penzance, Ebrill 7fed. Foneddigioc,—Yr wyf yn amgau yr ariau gofynol am 3 potelaid fawr o Quinine Bitters Gwilym Evans. Y maent wedi profi mor werthfawr, ac wedi gwneud cymaint o les i mi, fel y telmlaf na ddylwu fod un amser heb eu cadw wrth law.—Yr eiddoch yn ffyddlawn, ANRHALIAD T. DAVY WHITE.' BITTERS GWILYM EVANS. Alltmelyd, Rhyl, Chwefror 14, 1901. Syr,—Yr wyf wedi dioddei er's blynyddau gan wendid, Iselder Ysbryd, a Diffyg Treuliad, a'r feddyginiaeth oreu wyf wedi gael ydyw trwy gymeryd Bitters Gwilym Evans. Yr wyf yn ei gymeryd bob blwyddyn-yn y gwanwyn yn fwyaf neillduol, ac ni fynwn er dim fod hebddo Yr eiddoch, ISELDER YSBRYE MOSES WILLIAMS. BITTERS GWILYM EVANS. Paham y dioddefwch ROENAU AFIECHYD pan y gellir eich gwella trwy ddefnyddio y Meddyglyn Anghydmarol hwn? Y MAE PAWB YN EI GANMOL NID YW BYTH YN SIOMI. Y mae yn rhoddi NERTH I'R GWAN, IECHYD I'R CLAF, A MWYNHAD BYWYD I BAWR Meddyginiaeth BUR, SICR, DDIOGEL, LLWYDDIANUS, AC EFFEITHIOL YDYW. BITTERS CWIL YM EVANS. DWTLLWYE, Edrychvfeh fod enw Gwilym Evans ar bob label staron a nhntfil r T k y tair P°tel m 1>w CaeI Jn lnh< "an-1,6,1 danto,'i' ™ y prisia'a °hod ^TdT^el twy"r fj'JZii ^i!rc'-»ir,„,?U1NI,NE BITTERS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED, LLANELLY I Erttets O^m Eyims yn Anwrie. oidimth y Prif Oruohwjl.wr-Mr E. D. WILLIAMS, Medioai Hall, Plymouth Pensvlvuii. STORRIF ^Bgeon dentist (lIen Sefyd ledig), 'l'11E COTTAGE, coewen. J MEDAL WOBBWYEDWI, ft eU a siarad, a diguro f ° ^aturiol. Dannedd a piiarbaol. ^anne^d heb boen. eir a Henwir Dannedd tyliog,&c 1>ri8iau CjKiedrol. t n, yn rhad, yn ddyddiol m?^fcori,'e salw yn b- 'o]-IIG-Y-DRTJIDION, jj.' > a thrwy appwyntiad, J. O T yn J°NES|& Son, Bodlondeb. LIA N G OI.LF, N, H-ByE8;psir^i"Ehy ■HHI' ^MPEBAMCE HOTEL, Benthvca Arian Gvfrinachol C £ 10 I FYNYJ AR PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiectiu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwybeb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac Hnrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.R.C.S. (Lond.), DENTIST. Bydd yn ymweled a'r EarBALA -C3 Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, 0 1 hyd 5 o'r gloch, yn nh, Mr. D. T. LEwis, Manchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn Ï8 nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cvflawnder 0 bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddal. iant gymhariaeth ag unrhyw Í88-, nachdy arall yn Ngogledid Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perchenog David Stephens. TBLEGBAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and w 1 ,r0m the Best Engliat or Welsh Collieries. British or Por- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kmds supplki on Him Purchase or Cash. [ Address all letters, &c, '■ 81, BRIDGE STREET CITY. Estimates] Free."