Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-= C°UNTYA SCHOOL (BOYS). J HEAD-MASTER— ^Levans> ,m-a- (°xon-) y -rowvs Exhibitioner and Scholar of e8us College, Oxford.) KLPTR ^883STANT MASTERS HARR> WILLIAMS, M.A. (University of IVates.) J. A. GIBSON, j RSe., (London). J. BENNETT, J>P (London University), 0NATIOT1 ^OR PUBLIC Examinations, AND I\ AT EONRGE- Many Scholar^ University Colleges, and at tbe, Oxfor(i Local Examin- SchoOl have been obtained by pupils of this .()«. a year of 8 terms. j°arding accommodation at the It^Pply fGF 8 House at moderate terms. for further particulars to Head- r. set term commences Sept. 15th. ft, B A. L A °U^TY SCHOOL (GIRLS. TAIOC ^KAD MISTRESS— 1188 E, J. OWENS. M.A. n. b Assistant Mistress — DI&ARV -R ANNIE ROBERTS ty XAtoination (University of Waves,, F. A. BRITTON A University of London.) > "\jf t*I PIANOFORTE,— lHniCai T B' Y> B0TW00D- » ^ISS e-^ er of Cookery and Dressmaking, Aiti0rP BALt)WlN OF CHESTER. £ l. pfs per year of .3 terms. Use of to j.. 5ead A,pnf^or^e—Terms on application. %»S.^e with if ss is prepared to receive Boarders beo»ftk-er' The.y every care and Ilia?1, drifts b lne<* the comforts of a home. *6ss- + ^urt^er particulars apply to Head ^te*ci commences ^'EN HOUSE, CORWEN. <" Sh0D op a rhataf yn Ngogledd Cymru am SGIDaImAUO BOB St i i i-I MATH. Q;;chl'ddercbog a digon 0 Ie i ddewis. A GW-AE Y.RIR "HOLDFAST BRAND"—esgidiau 1^t §,yweirir1l -yL,1arbeni^ i?w SwisS° >'n Y wlad- ARRWFTIFU AU Y ^ES A gwareytir y 6 LUL goren. CJI 0 ^ATCH^N AM BOB math 0 Jew- Brooches, &c &c., V(88S?a^WYAU P^ODAS E§ y-H ol VERNROENT Hall Marked). §WERTH y Fodrwy gyda pliob un; 0 Deganau, Faccy Goods, irth O"celtinns, MouthOrgans, Wedding JOLS ESENT8- £ 1, TWN .^ECTOLS SPECTOLS ^ITH. N AC S^WTI° P°B gotwg. ^AR,» °BACO/0, CIGARS, CIGARETTES, &4TR P,?''SS: POUOHKS &C. A ^^IRIAN —Amrywiaeth mawr O TJIA,^ IEHAU a Piue Pyatota,"&c., bob st#e. v c yf eiriad,- .Wwo?r HOUSE CORWEN yfeibyn A'RJST ition.)JJ "8:z = Merionethshire Agricultural Society. PRESIDENT-R. E. LL. RICHARDS, Esq., J.P., Caerynweh. I, VICE-PRESIDENT—Mr. R. ROBERTS, Bhydyganiedd. 1 CHEAT &m ? 777777 mSSm ms&ttu&ih > Xii&NwF WILL BE HELD AT Cd ON FRIDA Y, SEPT. Wh, 1003. OVER R300 IN PK: z E S. FOR VAMOT'S I FARM, ANIMALS, AND PRODUCE, j DOGS, SHEARING, SLATE-SPLITTING. ALSO, Uo it UiU l' 'ii, HItV.1' i1\.K I'ldU.1 b 1 '41' IM ¡1,i ju fiBASSD JSMPOe, AMD BRIYIS6 TBIALS. sGeneral Entries close AUGUST 26. Jumping & Trotting- Sept. 8. Apply early for Schedules and Entry Forms to— x E. IvL ROBERTS, Tiem-Eivion, Talsarnau, R.S.O. SECRETARY. r "I T' n A 1 W TT fi ¡, j CymdeMas Imaethyddol Edeyrnion. J JJ. t .tJ 11. J ,), t7 \} 1 1:J U> j 1. U Lly wydd, YR ANHIIYDEDDUS R. HENLEY EDEN, Tyddynllaii, Liandrillo. Is-Lywydd, v Mr. E. R. JONES, Tycerrig? Bcttws CYNHELTE YR ARBMHGOSF\ F!yn\.itlol :l tJ/ 0 Wartheg, Ceffylan, Defaid, Moch, Pofednod, Cwn, Ymenyn, Grawn, Gwlan, Cnydau Gerddi ac Amaethyddol, ttc., YN N aHOR N, Dydd Gwener, Medi 25, 1903. ARDDANGOSFA ARDDEROHOG 0 BEIRIA NA U, YMDRECHFEYDD NEIDIO A THITHIO, CYSTADLEUAETH HOLLTI LLECH!, A llawer o betl\au eraill amrywiaethol a dyddoroi. Bydd Ciniaw Cyhceddus am un o'r gloch. y DIWMOD OLAF 1 ENTiH IW DInD SADWRN9 IIEDI I2fed. Bydd Trtns Rhad ya rhedeg o bob cyfeiriad. Am restr gwot rwyon, a manylion pellacb, ymofyner a'r Ysgrifenydd, ROBERT H. MORRIS, CXTON HOUSE, COR WEN.