Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MEDDYGINIAETH DEULUAIDD LWYDDIANUS. DARLLENWCH, COFIWCH, YSTYRIH ,Y FEDDYClMlAETHFAWR CYMRE1C. ^OOS, CANM0,'IR IDADANSODDWYR, lt%di FFERYLLWYR, dd 0 01 wedi cae. cca^d trwv- i bob moddion arall fetlr; TOTX, ANQHYDMAROL YW 1NE BITTERS: GWILYM 5 V IN 3 ^ytttynau ac anhwylderau o bob math, Sy8iiiial!lvMeddy8lyn hwn ceir <tidlr • Ur» i fe^LvSieU01. feetli Effeithiol, I j. d^yginiaeth Lwyddianus, Meddyginiaeth oreu yr oes. Ithydd yn sio«ii. i'r gwan. ^aferiad iechyd i'r claf. 1 mwynhad bywyd i bawb. SM, TQINIAETH EFFEITHIOL. 6dd Wed- V filefwj 1 Cae' iachad oddiwrth amrym Wrtb ddefnyddio DYGtYN ANGHYDMAROL HWN O xt Pan oedd V EfeINlAETHH ARALL METHU. ^'Tters EVANS. ;t, < t I- lLYM VA.ls I J I l,íØ 1 o 0, '.r I: v 1 :I' TOR QUININE JITTERS I VEGETABLE TONIC. if ,These Bitters assist digestion, pro || |l and facilitate circulation, strengthen the ']||| niyvei and muscles, purify the blood, aud ffl| jil brace up the system general! As a purely Jfl 11| Vegetable Tonlo they have no equal. || | Being gifted with highly tonlo and diges- If | tiv-e properties they are peculiarly adapted ffl II <o persons suffering from depression of || |j spirits,' nervous relaxation, muscular |||l!||l weakness, flatuleDcy,- disturbed sleep; ||| | headache, and all affections of the Liver. | N headache, and all affections of the Liver. | N ,DOS¡;:D.11 UbU-snooafal to mm) quantity 11(11 I j|l| r>t (bid trAtsr, thret tidiM a*Hy, oa* hour Dcforc ffiuii, |i IT 11 QUUfojjfc iutil the »tw>T» quantUjt. ttjW1' P7LEPAH5P O.tLT BT !jl: QlllHINE BITTERS MANUFACTURING 1 COMPAH*. LIMITED, I 1I.ANEL1.Y. SOUTH WALES. TYSTIOLAETHAU. Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mehefin 12fed Anwyl Syr,—Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddft cefais anwyd trwm, a throdd yn Influenza, gyda Diffyg Treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor gorwi yn y dref weini arnaf, nid oeddwn yn wella. Yna anfon- ais am eich QUININE BITTERS, ac yr wyf heddyw 18 ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. DAVIES. BITTERS GWILYM EVANS. 18, Railway Street, Lewistown, Treharris, Gorphenaf 4. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser genym eich hysbyen fod QUININE BITTERS GWILYM EVANS ynghyda'r Digestive Pearls, wedi bod yn foddion i'm gwella ar ol dioddef yn hir gan Ddiffyg Treuliad. Y mae caethiwad fy ngalwedigaeth mewn siop drapery yn tueddu i niweidio fy iechyd a'm gwneyd yn bruddglwyfus ond y mae eich. meddygiaeth yn Iryfhau y cyfansoddiad, a bywiogi yr ysbryd mwy na dim a gymerais o'r blaen. Cymeradwyaf ef i bawb, y mae yn gafaeliad i'r cyhoedd. Yr eiddoch yn ffyddlawn, E. J. WAREHAM. BITTERS GWILYM EVANS. i ;eG°CHELWCH DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Gwilym Eyans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn potelau 2/9 yr un; y blychau yn cynwys tair potel am 10/6. I'w cael yn mhob man, neu danfonir yn rhad am y prisiau uchod, yn ddiogel trwy'r Post, oddi- ^elli QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED, LLANELLY. S^QuiniDe Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y Prif Orachwyliwr—Mr R. D. WILLIAMS, Medicai Hall, Plymouth, Pensylvania. '• b STORRIE: DENTIST t Sefydledig), COrrrAGE, CORWEN. i*L WoBRWYEDIG, KJ1 fiol^ a a dieiiro pbfj>}1laa^Ur^0^ ^anne^ ir Dlle^ ^°en- ^"WirBannedd tyllog,&c ^ymedrol. ty,, r^a^> yn ddyddiol Si yn galw yn jjjl, j( air> a thrwy appwyntiad, ), Bodlondeb. AI^EBANCB HOTEL. Benthvca Arian s Gvfnnachol :0 £ 10 I FYNY. AR PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y Rwyddyn 1870, a phob 0 amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiectiu yn wastadol i actio yn dee ac mewn dull gwyueb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER O LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL. IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyciadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.R.C.S. (Lond.), D E N T I S T Bydd yn ymweled a'r BALA Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 byd 5 o'r glocb, yn nhy Mr. D. T. LEWIS, Manchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiarn a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a GweUt am brisiau isel. Gyflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddal. iant gymhariaeth ag unrhyw fas- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perohenog David Stephens. Telegbams DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash.11 Address all letters, &c 81, BRIDGE STREET CITY, Estimates] Freeti