Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HI • }iOD JODes ^ONlWONCERS?' Corwen a'r Bala. By^ n x c^el t ^artridges o bob math i'w y GOAT HOTEL, BALA, Qejj. Dycld Sadwrn.WI ^led p ^efyd wneud trefniadau i yntiau o bob math. I hee; all am y prisiau mwyaf 'ilZol. tit OIL MORRIS EVANS. <N& oK!t '6C CS' LLOSG EIRA. I At y plant bach a mawr sydd yn flynyddol yn cael eu poeni gan yr anhwyldeb hwn. Rhoddwch eich traed mewn dwfr mor boeth ag y gellwch ei ddyoddef am chwarter I awr, ac yna iro y troed drosto ag Olew Teuluaidd Morris Evans, Festiniog. Gedewsh eich hosanau am noswaith neu ddwy, yna bydd- weh yn dweyd, j Wei, dyma Olew bendigedig, Cyfaill goreu y methedig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna'r cloff i ddawnsio polca. CYRN AR Y TRAED. Dim ond rhoddi cerpyn teneu o amgylch y corn a'i gadw yn wlyb ag Olew Teuluaidd Morris Evans, bydd y corn yn esmwythach dran- oeth: bydd yn glir i ffwrdd os daliwch ato am fis. STREIFIADAU A PHYDR- IADAU. Os yn ddrwg iawn rhodder dig- on o Olew Teuluaidd Morris Evans mewn poultries ar y lie. Os na fydd yn ddrwg iawn, gwna iro yn dda y tro. AFIECHYDON Y CROEN. ESCEMA. j Toriadau ar y Coesau neu unrhyw le arall. Irer yn ysgafn y lie dolurns ac o'i amgylch, ag Olew Teuluaidd Morris Evans. Mae genym gan- oedd o lythyrau diolchgarwch, ac yo eu plith oddiwrth Mr. a Mrs. "Williams, Llanfait House, J Pontdinorwig, Carnarvonshire. Bu Mr. Williams yn dioddef am naw mlynedd, a Mrs. Williams am bymtheng mlynedd. Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestin- iog, wellhaodd y ddau. Ond gyda hen achosion dymunem gael anfon cyfarwyddiadau pellach,gan fod yr afiechyd yma yn eael ei drosglwyddo i'r aelodau o anhwyl- deb y dwfr, dilyner y cyiarwydd- iadau at wella y dwfr o'r cefn,&c., pa rai sydd wedi ymddangos or blaen, yn nghyda'r tystiolaethau. PEILS. Mae canoedd yn Ffestiniog yn unig wedi bod yn canmawl y llesad gawsant—rhai trwy gymeryd ych- ydig ddyferion ar ol bwyd, eraill trwy chwistrillio yr Olew, ac eraili trwy iro yn unig y man poenus* Yn lie gruddfan ac ochneidio, Irowch ati yn awr i iro Yn fuan chwi wnewch fendio gyda'r Oil, Ac ieuanc fyddweh eto gyda'r Oil." BRONCHITIS,BRONAU DRWG ACHWARENOG. j Cymer y cyntaf fwy o amser i'w j wella na'r olaf, a gresyn fod cym- j aint o wragedd yn dyoddef oddi- wrth chwarenau, pa rai sydd yn troi yn gasgliadau, pan y teimlant y Hid yn cael ei dynu ym ith mewn noswaith neu ddwy, a diffyg iro mewn pryd sydd yn peri i'r chwarenau godi, os mynwch eng- reifftiau, maent i'w cael. ELLA I DDIM DIODDA I OtiLA FO." Os tynir ymaith yr arogl, tynir ymaith yr hyn sydd yn lladd germs yr afiechydon, ac mae Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestin- iog, wedi bod mor llwyddianus gyda hwy fel na raid ofm unrhyw genedl, gan fod y pethau hyn ol a miloedd yn ychwaneg wedi eu profi ffj•'iy-gmia^Ll0[. gyda'r 0iew Teuluaidd Morris Evans, Ffestiniog. Mewn potelau Is lie, 2s 6c, 5s, 10s, ag 20s yr un. D.S.—Nid oes botelau 6c o'r Household Oils Mae yr olew ar werth yn mhob ardal, neu oddiwrth y gwneuthurwyr Morris Evans & Co., Ffestiniog.