Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

COLOFN Y BEIRDD. -

" DUW CARIAD YW."

CARROG.

Advertising

Advertising
Cite
Share

ELLIS'S FOOD Y ddarpariaeth oreu a ddarganfyddwyd erioed i'w rhoddi gyda'r ymborth i GELLYLAU, GWARTHEG, LLOIAU, MOCH, &c. 25 MLVNEDD 0 BROFIAD. Rhybudd Pwysig I Amaethwyr a Pherchenogion Anifeiliaid yn gyffredinol. Gwyliwch ac ystyriwch pa fodd i BORTHI a PHESGI eich Anifeiliaid yn ddiogei, buan a llwyddianus. PIOU o wobr os y gellir gwrth-brofi dilysrwydd y llythyr canlynol. Garreglandeg, Pentraeth, Anglesea. Anwyl Syr, Dymunaf eich hysbysu fy mod wedi defnyddio "Ellis's Horse and Cattle Food" am ngain mlynedd, ac nid wyf yn cofio i mi golli yr un anifail erioed mewnanlyniad i hyny ond yn anffodus y llyuedd fe gymerais trwy daerni anorchfygol bron fy mher- swadio i dreio ymborth arall sydd yn llawer uwch ei bris. ae yn cael ei ddarparu gan gwmni adnabydd- us iawn, a bu deudtfcg o Loi farw genyf. Eleni yr oeddwn wedi penderfynu dyfod yn ol at yr hen ddarparaeth ardderchog. Ellis's Food," ond gyda gofid yr wyf yn gorfod dweud i'r un taerni yn nghyd a sicrwydd diamheuol nad oedd a wnelo yr ymborth a dreiois y llynedd ddiln a'r golled a gefais, dylanwadwyd arnaf i'w dreio drachefn. gyda hoanlyniad cyffelyb eleni eto i mi golli deuddeg o Loi, pryd, fel y dywedwyd eisoes, nad wyf yn cofio i mi golli gymaint ag un yn nghorph ugain mlynedd o amser y bum yn defnyddio Ellis's Horge and Cattle Food," ac fel y gellwch feddwl y mae y profiad chwerw a gefais ddwy flynedd yu olynol wedi a llwyr argyhoeddi nad oes yr un ddarpariaeth aralyll ddeil gydmariaeth ag "Ellis's Food." Y mae ein hen anileiliaid, yn geffylau, gwartheg, Iloi, a moch, y,j ei hoffi, yn dod yn mlaen yn rhyfeddol wrth ei gaell a chyflwr eu hiechyd yn ardderchog. Yr eiddoch yn gywir, WILLIAM JONES. Y mae y llythyr uchod yn llefaru drosto ei hun, a gellir gweled y copi gwreiddiol unrhyw adeg ond galw yn ELLIS'S FOOD WORKS, ABERGELE Y mae Ellis's Food i'w gael mewn bagiau fel y canlyn .-112 pwys 24/ 56 pwys 12/6; 28 pwys 6/6. Telerau arbenig am symiau mawrion. Telir cludiad 112 pwys ac uchod i unrhyw Orsaf RheilfFordd yn Mhrydain. Ellis's Food' Works, Abergele. Difyr gampau a gorchestion yr enwog Twm Shon Catti. Pris 1/ drwy'r post, 1/2. Llyfr difyr a mwyaf am ei bris yn yr iaith Gym- raeg. 1 Dyma'r adeg i ddefnyddio Powdrau CeffylaTl ENWOG SALMON' — i l.IPOWD"WECoo» At y Dwfr, y Croen, a'r i gadw'r auifail mewn cyfl trwy'r gauaf. 2. YPowdwr Bl ft .Kfp At wellau Ceffylau fyddont e; cyflwr isel, ac irw par0 gwerthu. Hefyd, gelwir sylw at PHYSIft SALI[OI I Wartheg, Lloi, Moch, hefyd i Ieir i'w gymys^L? bwyd. Profwyd y v0yr^# yn dra efteithiol i & ychwaneg o wJJau. Gwerthir yr oil mewn tins z gan y Perchenog, dft g D.S.~Os bydd unrhyw anhawsae °^orjir gael y Powdrau mewn unrhyw arda^> gyfew1 5/- yn ddidal gan y Perchenog i W11 dderbyniad blaendal. Gelwir sylw hefyd at I r t) Cr GENUINE BLACKjJf Hen Ddarpariaeth Nodedig i 1/ 1/6, a 2/- y hotel., ——" Jjjk) PER-OLEW Hudol (C boo, II 28. 1 ¡,o I ddenu a dofl Ceffylau, Own, &0. Is. I'w cael gan— T.8AU«O»,0^ A chan y goruchwylwyr a ganlyn- & Q CS. o-tOoetS) Cerrigydruidion—Roberts Bettws a Llanfihangel-JO 0 Maerdy-D. E. Davies Tynant-H. Roberts & Co Cynfal-J. Williams Llandrillo—Y Stores. Cynwyd—W. Davies. Llanelidan—J. Parry, Vi0f. Yspytty Ifan—J. H. Hughes, Gwyddelwern—W. Davies. Qtoe&r- Cefnddwysaru Mrs Robe » Rhewl-B. f J 1 f d Bryneglwys- J. Jones. Bry y ry Glyndyfrdwy-T. Davies. Llanuwchllyn—L. J- Llangwm—J. E. Hu?heS'cre0dre' Cwmmaia—Joha Jones, T. SALMoN,, CHEMIST, OOBW