Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

TREM AR Y BYD.

News
Cite
Share

TREM AR Y BYD. TAI Y GWEITHWYR. No room to live" ydoedd teitle llyfr bychan dyddorol a ddarllenasom y dydd o'r blaen ar gwestiwn anedd-dai y gweithwyr. Dengys hwn niewn ffigyrau amlwg sefylifa dvuenus tai y gweithwyr yn ein trefi mawrion, a'r ystafelloedd cyfyng ac anmhriodol y gor- fodir miloedd o deuluoedd i fyw ynddynt. Yn yr amser a basiodd, meddylrych mawr cyfalafwyr (capitalists) ydoedd prynu tir, ad- eiladu arno, a gwneud y goreu o hono mewn ffordd o r e i- t. Ychydig o honynt feddylient am gysur eu tenantiaid. Eu hamcan mawr hwy ydoedd cael digon o log am eu harian se r, t gael 5, 10. neu 20 y cant, goreu ell, Gwyddent (ac yn wir, gwyr pob tai- fecdianwr) fod eu tai yn myned yn llai o werth bob blwyddyn, ac eto i gyd. codant yr un faint o rent aitivtit ac os gofyna y ty. ddaliwr am ryw welliantau yn ei anedd, megis papyr neu baent, &c., prin iawn y ca efe hyny bob tair neu bedair blynedd, eriddo yn gyfiredm fyned ir gost o wneud y gwaitb; Gwir fed cryn wa'naniaeth rhwng tai-feddian- v. yr yn hyn o betb, and gwyddom am rai mor drtiegwyddor fel y ciedar.t na eldylent hwy wnelld dim or-d ibeddi H muriau moelion" an' eu ihent ii(lie" Yn ffudus j'r gweithwyr, z mryw I T V ddeddfau gwerthfawr •* hamddiffyn yn y blynyddau a basiodd, megys v II Public Health Act," Fscioiy Acts," &c,, ac y tnae'r gwahanol swyddogiors a edrychant ar ol cad- wraeth y detidfan hyn yn gwneud gwaith camnoladwy ar hyd a 1'rd y wiad. Er en- graifft, ediychwn yr Inspector of Nuisances, &c. Osgwnaefe ci ddyledswydd yn gyd- wybodo! gall wneud llawer iawn tun a; at wella •cyfkr td'antdd y gweithwyr, sy 0 1 i f w y r i pymud gwauh nuisances, a gwneud eu tal yn weddol gysurus a da gen, m ddweyd foci llawer wed; ei wneud yn y cyit-iriad hwn. Ond weithiau ateiir yr Inspector i gvflawni ei ddyledswydd gan y tai-feddianwr mawr a bach, ac nid anfynych y gwgr arno gan y naill$'r ilall os goifoda hwy i wneud eu dyledswydd -.tua-g at eu tai d d e I I Nid digon gartddynt gael- rhent uchel am eu tai, ond yn ami esgeulusant eu dyiedswycld tuag at y rhai a lalla,, t y rhent iddynt. A druan o'r gweithiwr, os metha efe dalu ei lent, roae gan y tai hddianydd ddeddf wrth ei gefn i wenhu er ddodrefn i sicihau hVDY. Nid yw yn gofalu dim a vdyw y gweithiwr yn nyled y siop am fwyd a dillad, pethau mwy angenrheidiol na thy* i yna 1 bywyd ei bwnc mawr ef ydyw cae! y rhent ac yn y ffaith fed ganddo ddeddf wrth ei gefn. Yn wrj y mae deddf y "Land- lord and Tenant yn bwdr drwyddi, 8C y mae y bysgubo yroaith oddiar ddeddf- lyfrau y wiad. Ond er yr addefwn fod ein swyddogion cyhoeddus yn y oyiTredin yn cyflawni eu dyl- edswydfiaii yn gydwybodol, eto i gyd, nid ydym yn sicr a ydynt yn peidio car, eu liygaid weithiau pan y dyient eu A ydynt yn ddigon liygad-agored i edrych i mewn i'r ddarpa;iaeth.. a wncir mtv/n ystafelloedd i weision a rocwyoion ffcrmdai ? A oes gan- ddyLt Report wcithinu diflygion pwysig a ganfyduir yn y cyfeiriad hwn ? A oes gan- ridynt adroddiadau digon n'lynycb am ddiff- ygion drainage priodo! ein tit-fi a'n pentrefi bychain yn y cidfjv pwysig o ddigonedd 0 ddwfr glan a phur at wasanaeth tai y gweithwyr. Nid ydym yn sicr, ych- 'waith, a ydyw ein Cynghorwyr yn gwneud eu ,x-i yi e d s (3' dyledswyddau yn briodol gydalr pethau a enwyd. Os bydd Hawer o daifeddaanwyr yn y Cyrgor Dosharth, pr;n y geiiir disgvvyl llawer o'geinogaeth i'r pethau gwir an^en- rheicio) a nodwyd Os am welliantau, rhaid wrth y dynion prirniol yn y (Jyt.ghorau yn ogystal "M y senedd. Yo ein jsesaf, bynd genym benod fechan a rail ar i gweithwyr a'n tlodion yn ein trdl mawnon.—CELSUS.

A remarkable test of Medicines.

Advertising