Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

M'EDDYGINIAETH DEULUAIDD LWYDDIANUS. DARLLENWCK, COFIWCH, YSTYRIWCH. Y FEPDYCIMIAETH FAWR CYMRIC. ^tgok, °anmolir: ,,3N, DADANSODDWYB, ^iloedd o GI FFBBYLLWYB, ^°' ar wed* cae* iceliyd trwy- bob naoddion arall fethu. YW E Fitters iia°Vt GWILYM EVANS ytt'yuau ac anhwylderau o bob math, ^iaefl lle'%idyn bvra ceir fe«fcLvBienol, Effeithiol, ygioiaetk Lwyddianus, ePavfjj Mecldygiijiaeth oreu yr oes. ^id^w§aamoL HhvJryn Adf6-tL V* Adfenadiec%di'r claf. mwynbad bywyd i bawb. e Ill,! YGIHIAETH EFFEITHIOL. 0edd wedi v glefv.ir: eae' iacbad oddiwrth amryw y *au Wrtla ddefnyddio LYn ANGHYDM4BOL HWN Job Pan oedd s. ^felNUETHH ABALL \^>vJiI>I METHU. "tL rVAHS. ibv. >c_ I 1!' V !( h a IWt kv b+Jkil 1 /Lv'tlfiltf 5) I VV.U.4 £ /&<$$ 1) V&v. J fBOjyr»y»«g.- $| ? i!| p | |*> I llOlilNI!S £ ~BlTi'KRn'' b THE a VEGETABLE. TONIC. If Thsee Bitters assist digflstion, promote]! jii ij sad facilitate ctrcalatioa, etreagthen tbel '] j il nnjvas and muscles, purify the blood, and || I brace up the systaia generally. As a purely |(| lj I fj Vegetable Tonic tfeey have BO equal !| Being gifted with highly tonio tad digsa 1! » £ *•« properties they are peculiarly adapted |i|' |l$ > t v « sojftsteg from depresses o 2 t «, nervous relasatioa, i.ulaj i"t' tf n flatulency, disturbed sleep, !!F J1 |i I •> 1 cb*. and all affections of tho Liver. ■! Hi t,-OSE«^Ona siktil ublMiwoafol la an equal ijuontitr !?..|„ i i!-rf fa>ld water, three times daily, oae hoar -0ldl4j«fy fceJi fche_&lyr9 i?. '^TlliPAKSP ONLV BY QUlHiHE SITTERS$MUFACTL"Y%1 COMPANY, UMITLD, r jr^ 1^ ltANEi.LV. dOUTB rW LT TYSTIOLAETHAU. 1, Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mehefia 12fed. Anwyl Syr,—Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddaf cefais anwyd trwm, a throdd yn Influenza, gyda Diffyg Treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor goreu yn y dref weini arnaf, nid oeddwn yn wella. Yna anfon- ais am eich QUININE BITTERS, ac yr wyf heddyw yn ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. DAVIES. BITTERS GWILYM EVANS. 18, Railway Street, Lewistown, Treharris, Gorphenaf 4. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser genvm eich hysbysn fod QUININE BITTERS GWILYM EVANS ynghyda^ Digestive Pearls, wedi bod yn foddion i'm gwella ar ol dioddef yn Mr gan Ddiilyg Treuliad. Y mae caethiwed fy ngalwedigaeth mewn siop drapery yn tueddui niweidio fy iechyd a'm gwneyd yn bruddghvyins ond y mae eich meddygiaeth yn cryihau y cyfansoddiad, a bywiogi yr ysbryd mwy na dim a gymerais o'r blaen. Oymeradwyaf ef i bawb, y mae yn gafaeliad i'r cyboedd. Yr eiddoch yn fiyddlawn, V E. J. WAREHAM, BITTERS GWILYM EVANS. 'q¥b't't d .cub}) -> PWYLLWYR. Edrychwch fed enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwert.hir mewn potelau 2/9 yr an; y PeieQ0g-blychau )11 cynwys tair potel am lO/G. rw cael yn mhob man, neu danfonir yn rhad am y prisiau uchocl, yn ddiogel trwyr Post oddi: ^Gel Quikihe bitters manufacturing company, limited., llahelly. Bitters 6wily 1x1 Evans yn America oddiwrth y Prif Oraebwyliwr- Mr R, D. WILLIAMS, Medkai Hall, Plymouth, Pensylvania. j ST ORRt iGeon dentist f y"i d; g), tll (ifela I }: COTTAm, coewen. Da —- L^itK WOBRW Y1DIG, tdigu^ 9i Y\V» i llatunol. Dannedd Pharhaol. a T> W • anriecH heb l ot 11, eil> a ]] c r* i r D a r, n efl d t y 11 og, &c H \r r^a^» yn cldydcliol r- St •"—- ,H ri- c £ SEire,,n ga,w 5'n h Bhy'cd j, Y-E'EtJIDION, "x *8)1* ,1 b Y thiwv eppwyiitiad, 0 t "efN Yll O. 05SS ftr goN) Bcd,01ldell. 4pftiritti, LLANC, LEN, J). &PIW}l1 iad, yn nhT Oak Street, Jmpebakce HOTEL. Benlhvca Arian s Gvfrinacho! 0 91-0 1 rlyllkzy. An PRO Ml SSOB, Y NOTE Y BENTHYC- IW7R EI HUN. Mae yr un sydcl a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn rnlaen ei fusnes dan EI ENW El Lj-UTN. Y mae wedi ymtheehu yn wastaaol i actio yn deg ac mewn dull g-wyjieb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDI) LAWER O LYTH- YRAU O' WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth yrhai'fuout yn delio ag ef. Nrcm»MR^DlM'TAL RHAGFLAENOL' NT CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethue oddiwrth. Fenthycwyr, Telerau Beiithyciada.u, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gytlawni YN DDIDAL trwy apelio, uii ai yn bersonol ntvi trwy lythyi, at GEOHGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. IVIr. OWEN, | L.D.S.E.O.S. (Loud.), Lo E N4r I S T Bydd yn ymweled a'r BALA Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 liyd 5 o'r gloch, yn nhy Mr, D. T. LEWJS, Manchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA, Gwelyau Haiarn a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwsilt am brisiau isel. Cviawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddJil. iant gymhariaetli ag unrhyw fat- naclidy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA, L. J. DAVIES, Peroaenog David Stephens. TELEGRAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRlt) GE|STREET; CITY, Estimates Free"