Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CARROG. Cyforfod Llenyddol. Dymuuwn adgofio ein darllenwyr am y cyfarfod llenyddol a gyn- elir yn nghapel Methodistiaid y lie uchod, -ddydd LIun, Mai i8fed. Deallwn fod y rhagolygon yn nodedig o dda, ac y bydd yn wledd i bwy bynag a gar awen a chan. Trigolion y wlad, a thrigolion y dre' Dowch yno yn gryno, cewch gyfarfod a the A chwithau, gantorion, we], byddwch mewn trim, A chofiwch fod yno mewn pryd i'r Prelim. GOHEBYDD. Llanuwchllyn ar v Blaen, YDDYFAIS gyntaf yn nheyrnasiad y Y Brenin Edward VII., YR AUTO- GRIP PULLEY," at weithio gyda rhaff wire, gan R. EDWARDS, Peirianydd. Trosglwyddir gallu i weithio unrhyw beirianau i unrhyw bellder i fyny i filldir os mynir. OLWYNION DWR, TURBINES a phob peirianau amaethyddol, i'w cael gan R. Ed- wards. Anfonwch am brisiau. BICYCLES, hefyd, yn rhatach nag erioed. Catalogues yn rhad. Great Western Railway EPSOM RAGES. Dvdd Llun, Mai 25ain, (am 3 neu 5 diwrnod), A Dydd Mawrth, Mai 26ain, (am 2 ddiwrnod), BYDD TEEN BHAD Yn rhedeg i LUNDAIN, O'r Bala, Corwen a Llangollen. Am fanylion pellach gweler yr Hysbysleni. J. L. WILKINSON, General Manager. DRAMA: "Sessiwn yn Nghymru." j Perfformir yr uchod gan Barti o Pentrefoelas yn yr HALL, BL FFESTINIOG, Nos Iau, Mai 21, 1903. T a A w S F Y IT Y D D, Nos Wener, 22ain, VICTORIA HALL, BALA, SWNos Sadwrn, Mai 23ain. I ^i 11" CU 12" "FFWRN tu nol TAN." Gellir eu cael unrhyw fesur. "B."M °D ~V>E5° PIT GRATES pob maint, BUDDEIAU CYMREIG. HORSE GEARINGS. Ymofyner a B. M. DA VES, IRONFOUNDER, MACHYNLLETH. Sefydlwyd 18G9. PENTREFOELAS. Prawf-Gyngherdd Pwysig. Cynhelir cyfarfod cystadleuol gohiriedig Llun y Pasg, ddydd Iau, Mai 14eg, 1903. Yn y prydnawn bydd cyfarfod i'r plant, ac mae rhagolygon am gyf- arfod llewyrchus. Yn yr hwyr am 7 o'r gloch, cyn- belir Prawf-gyngberdd, a'r oil o'r testynau yn agored i'r byd, y rhai sydd fel y canlyn,- 1. Her-unawd, un o'r canlyn, "Pwy sy'n myn'd i'wfaguef?" neu "Y Ddinas Sanctaidd" (Holy City,) i unrhyw lais. Gwobr 10s. 6c., a Chwpan Arian gwerth 15s. 2. Her Ddeuawd un o'r canJyn, Y ddau Arwr )' (W. Pavies,) neu Ac yr oedd yn y wlad bono (Pencerdd Maelor.) Gwobr 41 Is. 3. Pedwarawd, y d6n St. Aelrei," rhif 371 o'r Emyniadur neu Lyfr Hymnau yr Egiwys. Gwobr 5s. 4. Wythawd, Y Nant a'r BJodeuyn" (Tom Price.) Gwobr 10s. 5. Adrodd unrhyw ddernyn barddonol. Gwobr 7/6. Hefyd gwasanaethir gan brif gantorion yr ardal Bydd Isfryn yn rboddi beirniadaeth ar y Farddon- iaeth yn nghyfarfod yr hwyr. Ymddengys ei fod wedi derbyn cynyrchion rhagorol oddiwrth y beirdd. Y Beirniad Cerddorol yw y Parch. J. Salt, B.A. Pencerdd Orwig,) yr hwn sydd yn gerddor adna- byddus, ac yn sicr o roddi perff'aith foddlonrwydd i bawb. Beirniaid yr Adroddiad yw Isfryn a Mr. Tom Owen, Hafod Elwy. Erfynir ar y cystadleuwyr ar y canu a'r adrodd anfon eu henwau neu ffugenwau i'r ysgrifenydd, sef R. Hughes, Schoolmaster, Pen- trefoelas, ar neu cyn Mai 12, 1903. Bydd rhag- brawf ar yr Unawd a'r Ddeuawd a'r Adroddiad, am 6 o'r gloch. Disgwylir y gwnaiff cantorion ac ad- roddwyr gymeryd mantais ar y cyfleusdra hwn i wneud enw ac enill gwobrwyon sylweddol iawn. Mae ffordd dda i Pentrefoelas o bob man, a chroesaw goreu i bawb. Felly, parotowch o ddifrif at v BVS- tadleuaeth. ATAL PESWCH MEWN UN NOSON. Cymerwch VENO'S LIGHTNING COUGH CUKE. At- talia beswch cyffredin mewn un noson, a gwellha chronic coughs, bronchitis, astbma, catarrah, influ- enza, a'r pas yn fuan. Y mae ei ragoriaeth ar yr amrywiol gyffuriau at beswch uwchlaw dirnadaeth. Gwaredodd filoedd o fywydau wedi eu troi allan o'r ysbytai. Y mae yn feddyginiaeth newydd yn cael ei hategu gan feddygon. Gofynwch am VENO'S LIGHT- NING COUGH CUBE, a mynwch ei gael. Pris I/li. Ar werth gan bob Fferyllydd. Dafad Ddyeithr. Y MAE ar dir Foel Isa, Corwen, ddafad ddy- j) eithr yn dwyn y nod canlynol Hollti y chwith yn dair,, a sciw odditan y dde. Rbaid i'r percbenog ddesgrifio y nod gwlan. Oni hawlir hi o hyn i bentair wythnos o'r dydd- iad iaod gwerthir hi i dalu ei chostau. DAVID DAVIES. "Y lie goreu am Siwtiau i Fesur, a'r stoc oreu a mwyaf newydd o Nwyddau Drapery yw Masnachdy ALFRED PARRY, Crown Shop, CORWEN.^m Siwtiau i DDYNION o 14/6 i fyny. Siwtiau i FECHGYN o 10/6 i fyny. Siwtian i BLANT o 2/11 i fyny. Y 8too oreu yn Nghymru o Ties, Coleri, Crysau, Hosanau, Braces, tyc. Hefyd, Stoc arddeichog o Blouses o 1/9 i 30/ Stoc ysbleiiydd o DRESS SKIOTS o 2/U i 2ilr,. Sefyd, TINDER SKIRTS o bob math o J/11 i 50/ Gloves, Lace and SiVk Ties, Belts, &c., am y prisiau isaf yn bosibl. IWK-M lcial yn &nTa\vos\b\ eu dangos 0\\ yn y ffenesto, yn blesex genym eu dangos, a s\cxbe\Y y bydd i cbwi axbed ainan lawer. "BLigVx CYa&a axid. don.e on the -pre1D.ises. liZvl&4a!qf tV %-I,L4aV