Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

<r MEDDYGINIAETH DEULUAIDD LWYDDIANUS. DARLLENWCH, COFIWCH, YSTYRIWCH. Y FEDDYClMlAETH FAWR CYMRE1C. )t7o,),(40N, CANMOLIR DAD AN SOD DWYR, ^ILOEDD O G.. FFEBYLLWYR, ^°> ar we^i cae^ icchyd trwy- 1 bob moddion arall fethu. AGB:YDMAROL YW E BITTERS i laebati GWILYM EVANS ¡ach au hVytnynau ac anhwylderau o bob math. yJ^ef-(]yglyn Iiwn eeir lleddt • Bur, fiSf^L'Bienol, ^fe^Effeithio:, adygiuiaeth Lwyddianus, Meddyginiaeth oreu yr oes. %ddV°,8i?ni- Arlf Vr gWan-( e"ad iechyd i'r claf. ^5 A tnwynhad bywyd i bawb. YginiaeTH EFFEITHIOL. °6dd Wedi • Rlef^ cael iacbad oddivvrth amryw HilDjj ydaUWrth^efnyddi° }j) v bl)YGLYN ANGHYDMAROL HWN fQg Pan oedd ^K^glNlAETHH ARALL \^VVBDI METHU. Fitters aIL YM AN w. „ „ ,-m&T' ¡ it; I- lÆ A '3\3(, -I Irs- .A. I i' !jø" 2/9 KM- II;' f!1 I ">; :g', I rt j *■ Ira jj I QUININE., BITTERS K J VEGETABLE TONIC. jtlfj ea VEGETABLE.TONIC, jtlfj These Bitters assist digestion, promote- j|j;jpj lead facilitate circulation, strengthen the ml j|| S 1 nitres and muscles, purify the blood, and ,||| III I j! brace up the system generally. Aaapurely 9 j!| | li Vegetable Tonic thsy hava no equal. pjljjl jjEeing gifted with highly tonio and tiigeE- J! j'j f n ti7e properties they are peculiarly adapted J jl|:| Jljjo persons rafj'ering from d*pro«Moa of jiilji ij spirits, nerroua relaxation, muacular jl jjjjl ijj weakness, flatuleocy, disturbed sleep; |lj !|M &ad all affections of the Liver. j| i|J-;i i| M> DOSE*—One ffmA$tftble-sraxjn'ul In &d *quAl quantity ill j'} !| jjof w&ter, thre« lime# aaily, oa# tour befo« xuo&i*. l|j (it! ib pCUU^Cfia, iiail tha quanUt7. 1 jh-jisj £ h PR £ ?ARBP OSLY BY M'lf GiilHIXE BITTERS MAHUFAuTUSlHS COMPANY, LIMITED, ,» i ¡:II:, T-A.T4ELLY. U TYSTIOLAETHAU. 1, Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mebefin 12fed. Anwyl Syr,—Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddaf cefais anwyd trwm, a throdd yn Influenza, gyda Diffyg Treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor goreu yn y dref weini arnaf, nid oeddwn yn wella. Yna anfon- ais am eich QUININE BITTERS, ac yr wyf heddyw yn ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o bono. Yr eiddoch, D. DAVIES. BITTERS GWILYM EVANS. j — 18, Railway Street, Lewistown, Treharris, Gorphenaf 4. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser genym eich hysbysu fod QUININE BITTERS GWILYM EVANS ynghyda'r Digestive Pearls, wedi bod yn foddion i'm gwella ar ol dioddef yn hir gan Ddiffyg Treuliad. Y mae caethiwed fy ngalwedigaeth mewn siop drapery yn tueddui niweidio fy iechyd a'm gwneyd yn bruddglwyfus ond y mae eich meddygiaeth yn cryfhau y cyfansoddiad, a bywiogi yr ysbryd mwy na dim a gymerais o'r blaen. Cymeradwyaf ef i bawb, y mae yn gafaeliad i'r cyhoedd. Yr eiddoch yn ffyddlawn, E. J. WAREHAM. BITTERS GWILYM EVANS. un GOCHELWCH DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn potelau 2/9 yr un; y ferahen -^c^au cynwys tair potel am 10/6. I'w cael yn mhob man, neu danfonir yn rhad am y prisiau uchod, yn ddiogel trwy'r Post, oddi- ^•^Oeu QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED., LLANELLY. Vsv>^ 'r ael Quinice Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y Prif Oruchwyliwr—Mr R. D. WILLIAMS, Medicai Hall, Plymouth, Pensylvania. ft i STORRIi KGEon DENTIST tn (nen Sefydledig), COTTAGE, CORWEN. j?88s W W0B„ J? eu a siarad, a dignro ealll'11 golWg naturiol. Dannedd S a phar hol. '1' Ir annedd heb boen. eifali eii\vir Bannecld tyllog,&c Cymedrol. tkghgtoliad yn rhad, yn ddyddiol h YX c^BmVn galw yn h ]RI"G'Y-I)RTJII)ION, v lr' a thrwy appv?yntiad, 0 T O»ES &|SON, Bodlondeb. Pfeiritya, ^ANG°I-LEN; aPP^yntiad, yn nhy Oak Street" >, HOTEL. Benthvca Anan 5 Gvfnnachol 0 ;£10 I FYNY. AE PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW El HUN. Y mae wedi ymdiectiu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyheb-agored, ac y mae efe wedi derbvn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU O WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuout yn delio ag ef. N1 CHODIR DIM "TAL"RHTGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.B.C.S. (Lond.), DENTIST- Bydd yn ymweled a'r m a-BALA-g Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 byd 5 o'r gloch, yn nhy Mr, D. T. LEWIS, Manchester House. 7, Tegid Street, B A L A iD NEWYDD DA. Gwelyau Haiarn a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cyflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddai. iant gymhanaeth ag unrhyw tal- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perciienog David Stephens. TELEGRAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash.) Address all letters, &c., 81, BRIDGE.STREET CITY, Estimates Free"