Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- TEEM AR Y BYD.

News
Cite
Share

TEEM AR Y BYD. TLODI y WLAD HON. Yn ein rhifyn diweddaf galwasom sylw yn fyr atpyjoetlz mawr ychydig bersonau yn Mhrydain Fawr, and yn y rhifyn hwn galwn sylw at ddosbarth arall yn y wlad, sef y tlod- ion. Prin y gellir sylwedrtoli beth yw tlodi mewn gwirionedd yn y trefi a'r pentrefi gwled- ifr. Os am we'ed beth ydyw yn ei hagrwch a'i drueni penaf rhaid ei weled yn nhrefi mawrion ein gwiid Yno gwelir dosbarth llu- osog o ddynolryw yn y cyfyngder mwyaf- miloedd o honynt heb Je i roddi eu pen i lawr yr un noson—yn fynych yn marw o newyn, ac yn ami yn rhewi i farwolaeth yn nyfnder y gauaf. Ac eto cymer hyn le yn vghanol cyfoeth mwyaf y ljd Trenga y tindion yn ngo'.wg palasau gorwych, Dawn o c c aur a pheriau ac o fewn ychydig bellder Y I mae canoedd o fasnachdai mawnon, gorbwn o bob math o ymbcrth a danteithion, adilSad- au drudfawr a chostfawr; ac eto wele dadau a mamau a phlant bychain yn marw o newyn I --vclC, o"r yn y golw, Dyiai ^oivgfevdcl o'r fath yma doddi caion y caletaf 0 blant dynion. Ond yn rby fynych r,id felly y mae. Cyhudd.* y cyfoethog y tlawd o ddwyn y ilodi a'r trueni hwn ar ei ben ei hun. Nid ydym am geisio cyfiawnhau yr hyn sydd ddrwg yn mhiant dynion, ond yn hytrach condemniwn ivastraff yn n;hawb, bydded d 8wd neu gyfcethog. Ond nid gwir fod yr" ho 11 fai wrth ddrws y tlodion Onid yw yn ffaith nad yw rhan ]11- osocd o bfurwyr ein gwiad yn cael digon o gyflog n ystod eu hoes cadw teiihi yn bar- chus a thiefnus ? a gorff-dir. nwy yn ami i fyned i ddyled i gad mtgenrhefdi.in bJwyd. NlS g.ilant gyniio dim ar gyfer diwrnod gwlawog," a henaint a mtthiar.twch. a ftodus iawr. fyddant os gallant gadw eu hrmain o'r dotty. Oherwydd prinder eu henillion gor- l-wy i fyw raewn anedd-Jai hy: hain, af- lach. ac mewn awyrgylch cymdeithaso! oli- rauci isclaf. Pan teddybr yn ddiinicl am y pethau hyn, y syndod yw fod ibfurwyr ein gwlad mor ddc eu moesau ag y gwelir hwy. Cyn terlynu hyn o r.odiadau craffed y darilen- ydd ar y ffeithiau a ganiyn :— Yn bresenol, cyfartaledd oedran cvfoeth- ogion ein gwlad ydyw 55. and nid yw oedran ein crefftwyr yn y trtfi mawnon, ar gyfartal- edd, ond 29. Dywed Dr P,avian nad ee* and iS y cant o biant y dosbaith goludog yn rnarw cyn bod yn 5 ced, tra y mae 55 y cant o biant y dos bartb llafurawl yn rnarw cyn cyrhaedd yr loedran hwnw. Allan o b,}b mil o bersonau y mac 939 yn rnarw heb un mc,h u eiddo gwerth cyfrif am dano. Y mae 8,000,000 o bersonau yn byw bob arnser ar dertynau trancedigaeth, tra y mae 20,000,000 yn dlawd Yn Llundain yn unig y mae 1,292,737 o I' bersonau nad ydynt yn cae! and gimyr v.yth- nos i t:adw teulu 1 Yn Ngbymiu a Lloegr y mae 72,000 o ber- L.. I sonau yn rnarw bob blvvyddyn mewn clafdai perthynoi i'r tlottai, ysbyttai, neu wallgofdai. Beth yw y prif afiechydon a dceillianti oddiwrth dlodi ? Y darfodedigaeth, cancer, y cryd-cymalau, a heintiau o bob math. Ytn- osodir ar y plant yn atbenig fel-y, a rnarwant wrth y miloedd, a hyr,y mi-wn canlyMad i ddifiyg awyr iach a phrinder diilad ac ymbotth priodol. Mae cytaitalcdd y nisrwoiaethau yn mysg v dosbarth iwchaf o dan 10 y fi ond y mae'r cyfartaledd vn lynyoh yn mysg y dosbarth tlotaf o'r gwciihwyr rm,r ucbei a 70, ac yn an- fynych iawn o dan 2C. A cbymeryd holi Oub]< gatth yr Ynysoedd Prydeinig i ystyriaeth ni hddem yn mbeli o'n lie pe y dywedem fod tua thri chilli mil o farwolaetbau yn cymeryd lie yn Hynyddol mewn canlyniad ? bí daeth ac an»hyf- iiawnder yr hyn a chvu )m yn warciddiad Prydeinig, Yn ein rhifyn nesaf bydd i ni alw sylw y darllenydd at gyflwr pethau yn Ngogledd Cymru, ac yn arbenig felly yn sir Feirionydd. Ceisiwn ddangos nad yw yr hyn a delir yn gyffredin mewn cyflog i weithwyr, yn enwedig y dosbarth amaethyddol, yn ddigon i gadw teulu heb fyned i ddyled. Cyn bo hir ym- drechwn ddangos wrth ddrws pwy mae'r bai am gyflwr anfoddhaus ein gweithwyr ac ar ol hyny cefsiwn ddangos allan y feddyginiaeth. CELSUS. -u

Y GENINEN " AM EBEILL.

CWMAN Y [OB, RHODDWR lECRY…

Advertising