Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Y BALA.

News
Cite
Share

Y BALA. Y SEDD WAG.—Y mae Mr J. J. Hughes, The Stores, wedi ei ddewis i lenwi'r sedd wag a achoswyd ar Gynghor Trefol y Bala trwy farwolaeth Mr William Hughes, Gof. DRAMA GYMREIG,—-Fel y gwelir oddiwrth ein colofnau hysbysiadol bydd cwrani o Ben- trefoelas yn perfformio y ddrama Gymreig, Y Sessiwn yn Nghymru," yn Neuadd Budd- ug ar y 23am or mis hwn. Rhoddir can- moliaeth cyffredinol i'r perfformiad, a diaraeu y deil llawer ar y cyfle presenol i'w wrando yn y Bala. YR EISTEDDFOD.—Y mae gwyl fawr Lion y Sulgwyn yn neshau, ac y mae son paratoi gan gorau a chystadleuwyr eraill yn cyrhaedd i'r Bala o bob cyfeiriad. Mae enwau y corau canlynol yn ddigon i sicrhau brwydr galed ar y brif gystadleuaeth—Rhayadr, Dolgellau, Blaenau Ffestiniog, Llanfyllin-o Gymru Blackpool, Crewe, a St. Helens—0 Loegr. Y mae corau meibion am ymdrechu mynd a'r wobr i un or Ileoedd canlynol—Llangollen, Cerrigydrnidion, Blaeuau Ffestiniog, Wigan, Penmaenmawr, St. Helens, Warrington, Bir- mingham, Manchester, Rhayadr, Rhuthyn, a Ileoedd eraill. Bydd 3 neu 4 0 gorau mer- ched. Y mae enwau y corau adnabyddus hyn yn sicrhau Eisteddfod boblogaidd a Hwyddianus, Nid oes angen dyweyd dim am y cyngherdd a'r datgeiniaid. Gwyr pawb am Maggie Davies, Maldwyn Humphreys, a Dan Price. Cynhelir yr Eisteddfod eleni mewn pabell eang ar faes helaeth a chyfleus perthynol i'r Plascoch Hotel. Cofier fod y cyfansoddiadau i gyrhaedd yr Ysgrifenydcl er-1 byn yr 8fed a'r rofed o'r mis hwn DYCHWELIAD CENHADON.—Dymunwn es- tyn croesaw cynhes i'r Parch Robert Jones, B.A., a Mrs Jones, gynt o'r Brynmelyn, Taly- bont, ar eu dychweliad dyogel i'r Bala ddydd Mercher diweddaf wedi i. iec, mlyneddo lafur cenhadol yn yr India. Llawenydd genym eu gweled yn edrych mor dda, a disgwyliwn bell- ach am ddarlith ddyddorol. PICNIC.- Y mae rhywbeth yn od o dcia, yn aelodau cymdeithas lenyddol yr Annibynwyr, er gwaethaf ambell wrthdarawiad rhwng rhai ohonynt a'u gilydd yn nglyn a dewis pwyllgor-1 au a phethau eraill. Deallwn eu bod yn bwriadu cael gwigwyl (Eluned Morgan bia'r gair) yn mhen rai o fryoiau yr ardal, ac y mae'r Ileoedd canlynol, fel rhai pwrpasol- i fyned iddynt, o dan ystyriaeth dwys-Garth- goch, y Wenallt (o felus goffadwriaeth), Tyn- ybont (!) a'r G.arthbach, Llanuwchllyn. Sib- rydir fod rhai yn selog iawn, oherwydd rhes- ymau neillduol, dros y lie olaf, ac yn wir, os caniateir i ddieithrddyn lais yn y dewisiad, dyma'r lie goreu a mwyaf manteisiol i lawer peth heblaw cynhal picnic.

CYNGHOR DOSPARTH PENLLYN.

Ysgol Dcfowinyddol Gogledd…

DIRGELWCH MOAT FARM.

DOLGELLAU.

LLANDDERFEL- b( yo

Advertising