Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MEDDYGINIAETH DEULUAIDD L WYDDIANUS. DARLLENWCH, COFIWCH, YSTYRIWCH. ^Y FEDDYCINIAETH FAWR CYMRE1C, „ CANMOLIR ^TGON, DADANSODDWYR, Mil0edd o fferyllwyr, ddo °n^on cae* icchyd trwy- bob moddion arall fethu. aSghydmarol YW Q'tJININR BITTERS i .■ GWILYM EVANS lachan wymynau ac anhwylderau o bob math, ^eddw Meddyglyn hwn ceir ftf? i^laet^ Lvsieuol, ed«vgiaeth Effeithiol, Weddyginiaetia Lwyddiarms, Jj. Meddyginiaeth oreu yr oes, fiwb vvi 8aHru°l. gThyth yn siomi. °A^ne^tb i'r gwan. Aaferiad iecbyd i'r claf. A rawvnhad bywyd i bawb. J, ^gikiaeth effeithiol. %Je<li cael iaeliad oddiwrth amryw e*ydau wrth ddefnydctio ^DDYptvxt i^LlN ANGHYDMAROL HWN POP, Pan oedd MeDDYGINIAETHH ARALL ^JKEDI METHU. SITTERS CWll yr,n EVANS. 'r.; \)'i' ,> \1, r )\ 'õ/ \1.'( {t\ t; $S J0^'vX'k 9" r'v"! S| 1 i Ih;i| l|l 3* ^SiSasSs^ ItyM I QUININE JITTERS [r j| VEGETABLE. TONIC.. M jsj These Bitters assist digestion, promote jjlj |1 j!J:and facilitate circulation, strengthen the j!||| Sjjnfpe» and musclea, purify the blood, aud |« ??j brace up the system generally. Aa a purc-ly J li jifl "fJVegatabla Toaic they have no equal. i!| j! § 11'Being giftert with highly tonic and digas- j|;[ !i| I )|tive properties, they mo peculiarly adapted 'jlji ila f;i!o perjoaa «m'flrerisg from depreer-iaa of || inspirits,' oarvout relaxation, jno.cuUur Itljf j!< i'nakanss, flatulency, disturbed tl9ew, l|fl ;j headache, aad all afl'ectioaa of the Liver. Bsfli il i) small table-snoczi/ul lo ao fquftl quantity tig f,r,' cold vo-ter. thre« Ume» flail*, oris LouX b^ojo jiMiivu n| •} v.Liiaa# &••• iho a bora Quantity. }S'} '•! M i'RF.PARBfj ONLY BY l,|i j, 'I C.UlHINE SITTERS MAHUFACTUOiM V* jj COKPAH/. UNITED, | 1'J.; TYSTIOLAETHAU. 1, Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mehefin 12fed. Anwyl Syr,—Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddaf cefais anwyd trwm, a throdd yn Influenza, gyda Diffyg Treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor goreu yn y dref weini arnaf, nid oeddwn yn wfe'lla. Yna anfon- ais am eich QUININE BITTERS, ac yr wyf heddyw yn ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. DAVIES. —————————————————————————————— BITTERS GWILYM EVANS. 18, Railway Street, Lewistown, Treharris, Gorpbenaf 4. Anwyl Syr,—Y mae yn b'eser genym eich hysbysu fod QUININE BITTERS GWILYM EVANS ynghyda'r Digestive Pearls, wedi bod yn foddion i'm gwella ar ol dioddef yn hir gan DdifFyg Treuliad. Y mae caethiwed fy ngalwedigaeth mewn siop drapery yn tueddui niweidio fy iechyd a'm gwneyd yn bruddglwyfus; ond y mae eich meddygiaeth yn cryfhau y cyfansoddiad, a bywiogi yr ysbryd mwy na dim a gymerais o'r blaen. Cymeradwyaf ef i bawb, y mae yn gafaeliad i'r cyhoedd. Yr eiddoch yn ffyddlawn, E. J. WAREHAM. BITTERS GWILYM EVANS. GOCHELVfCH DWYLLWYE. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn potelau 2/9 yr un; **th v T)lllJt blycliau vn cvnwys tair potel am 10/6. I'w cael yn mhob man, ueu danfonir yn rhad am y prisiau uchod, yn ddiogel trwy'r Post, oddi- > ^er9benogi0j1— D.s_ QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED-, LLANELLY. cael Quinine Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y Prif Oruchwyliwr—Mr R. D. WILLIAMS, Medicai Hall, Plymouth. Pensylvania. J' STORRIE SIJRGEON DENTIST (lIen Sefydledig). z, COTTAGE, COEWEN. Medal Wobewiedig, eu 1 y*a a siarad, a dignro «°?g Daturiol. Dannedd a PWhaol. T • ^aErie^c^ ^0€I1, eir a Henwir Dannedd tyllog,&c t Prisiau Cymedrol. y gfe0riad yn rhad, yn ddyddiol Mr. St Btorrie ,n ga]w yn od Ffair, a thnvy gppvyBtiad, J. 0 T Jn "°»ES & 80s, BcGiOEceb. Jfeiria*» LLANC OlLEN, lajt'g aJ^rwy appwyctia-d, yn nhv ^Ghes, Oak Street, 1IMPERA1\1CE HOTEL. Benlhvca Arian E GvfrinachoJ C xio I FYNY. AR PEOMlSSOR^ NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario vn mlaen ei fuanes dan EI ENW EI HUN. W Y map, wedi ymcliectt, yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwybeo-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWOH oddiwrth yrbaifuont yn delio ag ef. NI CHODIRmM-TAí;R:HïÙiFLAENOL- NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL. IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan 0 Lythyran Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersocol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mre OWEN, e W L.D.S.E.C.S. (Lond.), DENTIST- Bydd yn ynmeled a'r 99" BALAcg Bob chdd Sadwrn n phob diwrnod Ffair, o 1 hyd 5 or gloch, yn nhy Mr. D. T. Lewis, Manchester House. 7, Tegid Street, B A L'A It NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn it nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddal. iant gymhariaeth ag unrliyw fas- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perciienog David Stephens. Telegeams: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREET CITY, Estimates Freet