Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MEDDYGINIAETH DEULUAIDD LWYDDIANUS. DARLLENWCH, COFIWCH, YSTYRIWCH. Y FESDYClMlAETH FAWR CYMRE1C. ^tGOK, °At,U0IIR DADANSODDWYR, O G] • FFERYLLWYR, ^°i ar SfT we^i cael icchyd trwy- U11 bob moddion arall fethu. A.NGHYDMAROL YW QtTIINE BITTERS 1 Uchau t GWILYM EVANS I *y*&ynau ac anhwylderau o bob wath, ^#%8iaia#!lJL^ed<iy8l-7n kwn ceir •h B»r, ?giniaeth Lwyddi&nus, Meddyginiaeth oreu yr oes. Sw^bl8MB,°l- KhvdT "omi. A<«enad iechyd i'r claf. ^wyoliad bywyd i bawb. EFFEITHI0L- Rlefvrf! Cae^ iachad oddiwrth amryw Wrth ddefnyddio LYN ANGHYDMAROL HWN JOB 111' Pan oedd WEDI METHU. 3DDYGINIAETHH ARALL EVANS. IMk ■: $MC" \ip |(\ x '> I i-: appip.a ReslsUreS. I I ..It A r £ '««Slfos b'tifllfr I QUININEBZBITTERS TONIC. n V EG.F-TA.B.L jm ,1 'fhese Bitters aeaist digestion, promote; %| |jl juend facilitate circulation, strengthen the] |j| l|j§ j jn^rv8» and muscles, purify the blood, aud ifwihj ] brace up the system generally. As a purely |mhj! Vegetable Tonic they have no equal. |j!| rj Being gifted with hlgR7 tonic and digas- tj|jj j ji j :i?e properties they are peculiarly adapted rfj iji |;o persons raftering from-depreswon of |jj||J|[ 'spirits,' nervous relaxation, muscular ||M|j Ij's-eaknesf, flatulency, disturbed sleep, jjlp'P' f1 asadache, and all affections of tha Liver. pjj|j! t] I" DOSE—On. small table-specmfol in an rqual quantity ;1 5 l'r-r la-ld wat»r, IJirat tiiSM dalljr. om bom txs/ats OlfiU. Bitot; if* iQUJitlUi, *»■" a boy quantity. f '■ I PREPAHSP OJIL1 B* life 1 fl'JlHIHE BITT £ RS MAHUFACTURIHS 1 u comur, LIMITED, fn I TYSTIOLAETHAU. 1, Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mebefin 12fed. Anwyl Syr,—Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddaf cefais anwyd trwm, a throdd yn Influenza, gyda Diffyg Treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor gorott yn y dref weini arnaf, nid oeddwn yn wella. Yna anfoa- ais am eich QUININE BITTERS, ac yr wyf heddyw 111 ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. DAVIES. BITTERS GWILYM EVANS. 18, Railway Street, Lewistown, Treharris, Gorphenaf 4. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser genym eieb hysbystt fod QUININE BITTERS GWILYM EYANS ynghyda'r Digestive Pearls, wedi bod yn foddion i'm gwella ar ol dioddef yn hir gan Ddiffyg Treuliad. Y mae caethiwed fy ngalwedigaeth mewn siop drapery yn tueddui niweidio fy iechyd a'm gwneyd yn bruddglwyfus ond y mae eiek meddygiaeth yn cryfhau y cyfansoddiad, a bywiogi yr ysbryd mwy na dim a gymerais o'r blaen. Cymeradwyni el A bawb, y mae yn gafaeliad i'r cyhoedd. Yr eiddoch yn ffyddlawn, E. J. WAREHAM. i BITTERS GWILYM EVANS. dU])n _U- I. gOCHELWCH DWYLLWYR. Edrycbwch fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn potelau 2/9 yr nn; y ?«9hen<igiblychau yn cynwys tair potel am 10/6' X'w cael y* mhob man> neu danfonir yn rhad am y prisiau uchod, yn ddiogel trwy'r Post, oddi- ^•-GEU QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED., LLANELLY. uiniÐe Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y Prif Oruchwyliwr-Mr R. D. WILLIAMS, Medicai Hall, Plymouth, Pensylvania. fit STORRIE SURGEON DENTIST 'I'h (lien Sefydledig), COTTAGE, CORWEN. 1).A. MEDAL WOBKWYEDIO, (T ea Jwyta a siarad, a diguro Xi f °^8, naturiol. Dannedd a Ptarhaol. ytiii* Tk ■ anile^d heb boen. lleirwir Dannedd tyllog,&c r*s*a*i Cymedrol. °r^ r^a< yn ddyddiol •H I,. cEKaiQV^gal" YB H KL v 1 r' a £ ipv;yut!ad, J. O YN EES & gojj^ Bodlondeb. a ^^8. IitT aPP*>fctigd, yn nhy GbE8, Oak Street, J^MPKIUKCE HOTEL, Benthvca Arian Gvfrinachol 0 Itio I FYNYõ AK PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un eydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiechu yn wastadol i actio yn dec ac mewn dull gwyneb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rbai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DliTTAL-RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac umliyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. mtTowen" L.D.S.E.C.S. (Lond.), L-, C'N T 1 6 T Bydd yn ymweled a'r a" B A L A Bob ciTcd Ssdwrn a phob diwrnod FfBir, o 1 11) d 5 o'r glocli, yn nby Mr, D. T. lEwis, Manchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn ia nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Grwellt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddal. iant gymhariaeth ag unrhyw fu- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perchenog David Stephens. TELEGRAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farili Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plact of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREET CITY. Estimates Free {.