Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MEDDYGINIAETH DEULUAIDD LWYDDIANUS. DARLLENWCH, COFIWCH, YSTYRIWCH. r.; ¡ -'I' Y FEDDYC1N1AETH FAWR CYMREIC. *Bi^ CANMOLIR ^ygon, DADANSODDWYR, FFERYLLWYR, ddo; &r IS*??0 By^<i wedi cael icchyd trwy- ,ar °li bob moddion .rail fethu. <W ANQHYDMAROL YW 1NE BITTERS I IACHAU GWILYM EYANS wymynau ac anhwylderau o bob math, ^^Kiaiae^ gMeddyglyn hwn ceir edfeve^'Lvsien°l. fcth Effeithiol, adyginiaeth Lwyddianus, Meddyginiaeth oreu yr oes. y^ei 8anm°i. A<jf i'r gwan. afe"ad iechyd i'r claf. Qiwynhad bywyd i bawb. ft>ii0e^6lNlAETH EFFEITHIOL. b Rlef»rK Cae' iachad oddiwrth amryw 11 Wr^ ddefnyddio Y°LYN ANGHYDMAROL HWN tOg Pan oedd On EDDYGINIAETHa" ARALL wJiDl METHU. ).,¡ .f} J ¿ l\fJ A ;}. :i 2/9 LijlNI^ilTTERslI j VEGETABLE..TONIC.. ||||| | These Bitters, assist digestion, promote l|jg| }J land facilitate circulation, strengthen tha Mj]H jj f nerves and musclea, purify the blood, and |||| | j i>:kce up the jyatsm geaerally. As a purely i|j# ji Vegetable Tonic they have DO equal. iM |j I Being gifted with highly tonlo and diges- tSull j| l ti?e properties they are peculiarly adapted !«|| | :!j!o persons suffering from depresmon of H | ilj?pi7itat nervous relaxation, muscular |n|n jlk'saknase, flatulency, disturbed Bleep, ugjll | jlfceadache, and all affections of the Liver. jm§ ii L-GSE*—On# *maU Ublefnoonfal So an equal quantity |j|||rf| j| j*r>r <*14 tr&Ur. threa liroee daily, goa hour Defoe mp&U. jHlUl If | }<5LU4t6BV abqre nuafttity. ffljj»i |: 01I1HINE 3JTTCR5 MANUFACTUHIHQ fi COMPAHr. LIMITED. r If s. jji: | TYSTIO LA ET H AU- 1, Greenfield Cottage, Wellfield Road, Caerfyrddin, Mehefin 12fed. Anwyl Syr,-Yr wyf yn 71 oeJ. Y gauaf diweddaf cefais anwyd trwm, a throdd yn Influenza, gyda Diffyg Treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor gorea yn y dref weini Irnaf, nid oeddwn yn wells. Yna anfon- ais am eich QUININE BITTERS, ac yr wyf heddyw ytt ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. DAVIES. BITTERS GWILYM EVANS. 18, Railway Street, Lewistown, Treharris, Gorphenaf 4. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser genym eich hysbysu fod QUININE BITTERS GWILYM EVANS ynghyda'r Digestive Pearls, wedi bod yn foddion i'm gwella ar ol dioddef yn hir gan Ddiffyg Treuliad. Y mae caethiwed fy ngalwedigaeth mewn siop drapery yn tueddu i niweidio fy iechyd a'm gwneyd yn bruddglwyfus ond y mae eich meddygiaeth yn cryfhau y cyfansoddiad, a bywiogi yr ysbryd mwy na dim a gymerais o'r blaen. Cymeraclwyaf ef i bawb, y mae yn gafaeliad i'r cyhoedd. Yr eiddoch yn ffyddlawn, E. J. WAREHAM. BITTERS GWILYM EVANS. ^aist DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn potelau 2/9 yr un; y ?W9hen0; blyc:hau yn cynwys tair potel am 10/6. I'w cael yn mhob man, neu danfonir yn rhad am y prisiau uchod, yn ddiogel trwy'r Post, oddi- QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED, LLANELLY. QuiniDe Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y Prif Onichwyliwr-Mr R. D. WILLIAMS, Medicai Hall, Plymouth, Pensylvania. STOflRiE GE°N DENTIST (lIen Sefydledig), COTTAGE, CORWEN. ]j\h." tfl- 4j MEDAL W OORWYEDIG, eti a siarad, a diguro a ^anne^ "h W • ailne^d heb boen. a 11 ei»"v\irDaimedd tyllog,&c ^au Cyinedrcl. TU rhad, yn ddyddiol r' St •—" h. Storrie yn galw yn I)RIJIDI02NT, feAl -T air' a thrwy Rppwyntiad, O "T v yii °NES SON, Bodloudeb. a ^^G01 LEN, HTr!Ty 8PPw}t tiad, yn nhy trGH5,8> Oak Street, EMj>RiiAKcE HOTEL. Benthvca Arian 5 Gvfrinachol o.tio I FYNY. AE PROMlSSOKF NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fuanes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiectiu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwybeb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rbai fuont yn delio ag ef. NI -,HOI)IR DIM NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaetbus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac uurhyw bysbysrwydd arall a ddyrnunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.E.C.S. (Lond.), OEITIST- Bydd yn ymweled a'r B A L A Bob dyed Sadwrn a phob diwrnod I Flair, o 1 hyd 5 o'r gloch, yn nhy Mr. D. T. LEWIS, Manchester House. 7, Tegid Street, B A LA. NEWYDD DA. Grwelyan Haiam a Phres yn if nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cyflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddtl. iant gymhariaeth ag unrhyw fag- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TE^ID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perciianog David Stephens. TELEGRAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREET CITY, Estimates Frecl;