Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dymuna C^UjAMS&CO., and k/Hum, lmPlement Agents, C'^OES a RHAYADER, v "Rat A a'rwladyn eUb°dWeri- gyffredinol QAJT 1 prynu masnach eang jqj ^plement Agent "ILliam hughes, Yo y lit BALA. j^jol v sicrhau pedolwr prof- mherson Mr- E- R- Caei 24 m1' yr hwn sydd wedi y^cdd o brofiad gyda'r ^Win- wirgan Nvi ams and Co. ^J&wr o Gelii Amaeth- (\^ir> f>S. 'r*anau tori Gwellt *S,hJL6lvimm Main, Ogau; t1yUiau?&c'' &c- Mael cvm U ? dystiolaetliau vn CQ" h CYlneradwyaeth i'w gwaith. liigh Street, A BAl..lA BAIJA. lola Y Bala a'r wlad yn Syfiredinol. ^Hnlloyd (itw Vn R^i'0 ^USnes Hestri a haien v^8bop s ryn IXl^oboh BACH' BALA. 0 lestri Staffordshire i> eu' arn y prisiau rnwyaf %d, ei ag°r busnes «6ite> M^bF 0 B0B MATH> £ a^au he^le' &c.5 o bob liiw. Y *r &a UQl hvw feryg a t^i0r' ar seryg a°'d0 ^ob rn^th" 4 J H ^dri n'rtath< ? wreaths 1 ron fatka J Tt a ^acldtdigaetbau, r rtddi «**«'««» ^oj ), Y -Mason yn rbad. Fy Gofiwch §Wa,th goreu am bris GlNSHop bach, OIL MORRIS EVANS. S I a, y • p w T e) LLOSG EIRA. At y plant bach a mawr sydd yn flynyddol yn cael eu poeni gan yr anhwyldeo hwn. Rhoddwch eich traed mewn dwfr mor boeth ag y gellwch ei ddyoddef am chwarter awr, ac yna iro y troed drosto ag Olew Teuluaidd Morris Evans, Festiniog. Gedewsh eich hosanau am noswaith neu ddwy, yna bydd- weh yn dweyd, Wel, dyma Olew bendigedig, Cyfaill goreu y methedig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna'r cloff i ddawnsio polca. CYRN AR Y TRAED. Dim ond rhoddi cerpyn teneu 0 amgylch y corn a'i gadw yn wlyb ag Olew Teuluaidd Morris Evans, bydd y corn yn esmwythach dran- oeth: bydd yn glir i ffwrdd os daliwch ato am fis. STREIFIADAU A PHYDR- IADAU. Os yn ddrwg iawn rhodder dig- on 0 Olew Teuluaidd Morris Evans mewn poultries ar y lie. Os na fydd yn ddrwg iawn, gwna iro yn dda y tro. AFIECHYDON Y CROEN. E SCEMA. Toriadcw ar y Coesau neu unrhyw le arall. Irer yn ysgafn y lie dolurus ac o'i amgylch, ag 0 ew Teuluaidd Morris Evans. Mae genym gan- cedd 0 lythyrau diolchgarwch, a yn eu plith oddiwrth Mr. a Mrs. Willians, Llanfair House, Pcrtdmoiv ig, Carr, arvoiisbire. 'jit Bu Mr. Williams yn dioddef am naw mlynedd, a Mrs. Williams am bymtheng mlynedd. Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffes- tiniog, wellhaodd y ddan- Ond gyda hen achosion dymunem gael anfon cyfarwyddiadaupellach, gan fod yr afiecbyd yma yn cael ei drosglwyddo i'r aelodau o anhwyl- deb y dwfr, dilyner y cyfarwydd- iadau at wella y dwfr a'r cefn,&c., pa rai sydd wedi ymddangos o'r blaen, yn nghyda'r tystiolaethau. PEILS. Mae canoedd yn Ffestiniog yn nnig wedi bod yn canmawl y Hesad gawsant—rhai trwy gymeryd ych- ydig ddyferion ar ol bwyd, era ill trwy chwistrillio yr Olew. ac eraill trwy iro yn unig y man poenus. "Yn lie gruddfan ac ochneidio, Trowch ati yn awr i iro Yn fuan chwi wnewch fendio gyda'r Oil, Ac ieuange fyddwch. eto gydÙ' Oil." BRONCHITIS, BRON AU DRWG A CHWARENOG. Cymer y cyntaf fwy 0 amser i'w wella na'r olaf, a gresyn fod oym- aint 0 wragedd yn dyoddef oddi- wrth chwarenau, pa rai sydd yn troi yn gasgliadau, pan y teimlant y Hid yn cael ei dynu ymaith mewn noswaith neu ddwy, a diffyg iro mewn pryd sydd yn peri i'r chwarenau godi, os mynwch eng" reifftiau, maent i'w cael. ELLA I DDIM DIODDA I OGLA FO." Os tynir ymaith yr arogl, tynir ymaith yr hyn sydd yn llfod germs, yr sfiechydon, ac mae Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestin- iog, wedi bod mor llwyddianus gyda bwy fel 171) ca raid ofni umbyw genedl, gan fod ypetbau hyn oil a miloedd yn jchwaneg wedi eu profi yn feddiginiaethol gyda'r Olew Teuluaidd Monis Evans, Ffestiniog. 4 Mewu potelau Is le, 2s 6c, 58, 10s, ag 20s yr un. D.S.-Nidoes botelau 6c o'r Honsehold Oils. 2 r Mae Y1' olew ar werth JD i-iibob ardal, neu oddiwrth y gwneuthnrvjr t Morris Evans & Co., Festiniog