Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

t Ja^^NDBILLO.

News
Cite
Share

t Ja^^NDBILLO. yn Y^? ¥S&°1 #os.—Nos Wener !^tii rsfiden TyLBwrdd' anrheg°dd yr a'r v ^nl'an' holl aelodau y <Vd hi°n- Yr 801 N°S a §wledd 0 de a vn ^k°edd y byrddau wedi eu JW A v haetlius dros ben' a gwas" ^icp v^nie l°d ^'&esau canlynol— H. A ?Ughecs. Post Office; Edith ke }?au yn Ysgni a Ma§gie Davies r y-Bwrdd); Amy Bollom, G>nlla'L;z^ Jones, Lletty; Lizzie Su r°nes Vr1 ys10wen» Ceidiog terrace; ^thi' enlra'l e aDc^lester house; Annie to6*3, Yr n ?jes' a Gwladys Davies, ^ewis o trefciadau y wledd dan fen L^'aWnfpi 70n' a Swnaeth ei ran yn W(fien°ldeh 3r eJ' Anrhegwyd y cwmni Nvt d(1yCvfrf h> ^rs ^den, yr hon V e'" Cafjjq d 0edd yn cae' ei gynal ^<ydja°Mr E-D- ""«■ Sfdf y bd' r°ddiad calonogoi iawn 1 da genym allu j°^iei'?c yn 0 f hwn yn fendith fawr %ci aitic, p, e' werthfawrogi san y yshrV^ai ;nivvynas dderbyniol ac ar- ^di, Wrnn yTUn anrbegu y plwyf gyd- beraS° ,e! ^arilenfa, ac os na Vw Vyt ydvJ°8 e* C°ffadwriaeth yn y o'r fat-i/0 hyderu yn ^awr y geliir %Hjs ^r. Yr jrwy roddion gwirfoddol W a'r °'l vverl wec^1 rae* addo!dai 2^°dofaj!f 3m danynt> ac yn > Uah y ddai j ^Llasai cael Darllenfa r^fa^08 fod <5Af /mor sydd wedi pasio SNai.?ydliad 0'r fath y» ei ^>0t'3If a Mrs p., Yr ydym yn dd>'ledus V'Kfc hvn n am y dyddordeb a i'tyoi ei sel a.C yn neil'duol i Mr E. |N(k I"1 %ddi a>1 ymdrechion clodwiw. y y'r 'yiaudiari IaW!l 0 SanIyniadau gog- V Mk ^stod yinddangosiadol fechan k^ia i^'22ie T cy^ar^°d canvvyd darnau rNfcS Pan/0"68' Llety> a Mr W. D. *S?5 adroddiad erail! trwy gyfrwng y Z, »bH ii&n Mr ldTgan Mr H- Edwards, r^iad rNev 1- Davies, Blaendre, C'^T^Mrs^ Cadwst' a chatwyd n W °Wen A? en' Mn H- ^avies, !)> fit CE?ff!"i E- D- J°"es. i si Br'nn Branas ucha, §Wao°^Wyr Cei^iog- Diolchwyd yn ar,aethu. w^dd, ac i bawb oedd

AtCE

IFINANCIAL STATEMENT, I i…

Atal peswch mewn un noson.I

Advertising