Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

1 ---Oea: El Chwareuon a'i…

News
Cite
Share

1 Oea El Chwareuon a'i Phleserau. Geilir a8 ath!l2' ^od diry wiad crefyddol yn Pd ?r oesaW°n ei.n hysgolion yn cyfrif am w ^ahvdj ana ddifyrwch a chwareuon. Ian, adau jj ^od Uuaws o athrawon ein Vn a g^eith ys§o1 o bob gradd yn ffydd- a>eth!tfr Ysgol Sul a holi byddai coIh eu gwasan- fek o hn awr 1 grefydd. Ond mae'r KW S°1 crefvij11 yn ddiystyr 0 hawliau cym- bC°ne(^ Cr eu yn da* Pro^es °'r W; yr Ysgo? nid,ydynt yn gWQeud dim o Oh'SyQeiK mewn argyfwng moi 0lrad/thra^esaneS'- 1Paham nas §al1 athraw" «cVh?ol»acUwrkeij hysg°hoD dyddiol, can- O^ervd abiaddo1' gefnogi'r Ysgol Sul tar all dosbarthiadau ynddi ? Xel"U n c^ym^wys(ier neillduol at W a rha'v 0 h°nynt yn dda am eu °'f y flwvlu WythD°sau o seiblant yn fhy ai hytf yn > ac eto fe ddywed rhai Snji^d j eu bod yn gweithio yn <Jdechr G«reithio'!1ud dim 0 b,aid yr Ys§o1 ) ar rhy galed Y rhai a 8orr>Keil» Vq Cae,U §Waith ar ol naw o'r gloch ^tk? eU gwaitk aWr a haner 1 giniaw. yn ;t risall aith am tua phedwar, yn cael ^Vn^'thio 'ant yn n§h°rPh y Awyddyn, i^°rphen ^UmP diwrnod o saith. hyny o K? .ytl ew^fk^Wythnos nos Wener> y ?HVK a'd vr v yn r^y galed i wneud Yb a yr yg,), SuI. Dyma engraifft IrW! ytl synu r? §elwydd Soie-" Ni a6ar ^'thiam 1In 1 gtywed meibion llafur, yn npk yn §a'ed yn mherfeddion y a?t eu kj at?0^ Peryglon a dwfr eraill (JvJ11 buaSP"aiQ ymaith fel cwyr o flaen }S<J JW eil bo yQ synu i glywed y rhai hyn 'M\ir '■•'Hi o ki_ yn gweithio yn rhy galed i h4lW%dd.d yr Ysg°* Sul. Meibion S>hN°oS^gweithwyr ymudiad kf^> 5?h ^ihin a r oes °'r blaen. Mae 'ai(j ^eithgar n a Perched, gwyr a gwrag1 h^Peli^^d. i?1 %ddlawn ac yn selog o V^Vfh° atoch rodyr a chwiorydd, yr wyf tbl01 ffydHl^7'1 "Wythnos a'r Eryr," a Qi .i Y aWn a gweithgar gyda'r a 3' fe g0rntnae Arglwydd y lluoedd a'th i onHDlr e^n hyradrechion hedd- cafS SolwByar/^ym yn rhy agos at y Na^ch!!arLei §ynydd. i(j?'3oli ys§°l svrlr)1 athrawon ein sefyd- S b,6U hunaind yn cyf^if eu bod yn ^^y^m°'rYsg0]Sul Petel^d ^l^eU-jys§u Jvy neu llai> am ymgym- ffC'l^yvn barthiadau >'n yr Ysgol »S « b 8*feL £ yS« y fyddloniaid; ond cJfl°g er hyny Dy- 4"' Mym athtawes™uye° > r TSgo1 Su1, lu ° JUa ein sefydliadau add- vn jJTydd'oniaid yn yr Ysgol nU^ad^Weithwv 10 ^gar am eu gwasan- fh.fu v ,> yn s 0lJarhCiWareu'vh yr elfen gystadleuol J ^yr\vrK cy?}yddu crefiad yn yr h ? ^eto08' ^°ntarrf i Pywedai y diweddar (tKn cici0 pell! s> nad oedddrwg yn SL> &• J ciPcio°Slnna ^neb ™» yj pftri ? Iat»t chtpu erbyD sydd wedi y* oes wS)ddo1 tr.wy'r wlad> vn j^1 meddwi arno; ac yn diystyru y da, ac yn anghofio'r Duw a dyledswydd. Heddyw gosodir ysgol i chwareu yn erbyn ysgol, ceisir gan ferched ieuainc sydd dan addysg mewn ysgolion canolraddol ac uwchraddol i sefyll allan i chwareu yn erbyn merched ysgolion eraill. Yr ydym yn synu at blentyneiddwch yr athrawon hyny a geisiant gan ferched ieuainc gwylaidd i godi i fynu mewn arfau i chwareu yn erbyn eu gilydd. Rhyw syniad marw, meddal, ac arwynebol sydd gan yr athrawon hyn am fywyd. Fe ofala plant ein hysgolion am ddigon o ymarferiad corphorol heb i'n athrawon i ymdrafferthu yn nghylch hyny. Mae Ilawer iawn o wag ogoniant yn nglyn a chwareuon ein hysgolion,

0 GORWEN I FETTWSYCOED.

Bheilffordd Ysgafn Corwen…

Advertising