Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

.tittk. yf8i Jam 2a3k Great Western Railway Gwyliau y Groglith. BYDD TRENS RHAD Yn rhedeg fel y canlyn;— DYDD IAU, Ebrill 9fed, i Glou- cester, Clieltenham, Worcester, Malvern, Stratford-on-avon, Leam- ington, Warwick, Oxford, &c., am 5 neu 6 diwrnod; ac i Reading a Llimdain, am 3, 5, 6, rjeu 9 diwr- nod, o Dolgelley, Blaenau Festiniog, Festiniog, Bala, Corwen, a Llan- gollen. I Wellington, Wolverhampton, West Bromwich, Birmingham, Dud ley, Kidderminster, &c., am 5 neu g diwrnod, o Dolgelley. I Bristol a Bath, am 3, 5, 6, 8, 10, neu 15 diwrnod i ac i Weston- super-mare, Taunton, Ilfracombe, Exeter, Torquay, Plymouth, Pen- zance, a gorsafoedd eraill yn ngor- llewinbarth Lloegr, am 5, 8, 10 <J "1 nen 15 diwrnod, o Corwen a LUln- gollen, DYDDIAU IAU A SADWBN, Ebrill 9fed a'r lleg, i Hereford, Tinte'n, Newport, Aherdare, Cardiff, Swansea, Carmarthen, Tenby, Pem- broke, New Milford, a gorsafoedd eraill i Ddeheudir Cymru, am 8 diwrnod neu lai, o Blaenau Festin- iog, Festiniog, Bala, Corwen, a Llangollen. DYDDIAU IAU A SADW-PTN, Ebrill 9fed a'r 11 eg, i Chester, Manchester, a Liverpool a DVDD SADWRN, Ebrill lleg, a LLUN- GVVYK, i Bala, Llangollen, a Dol- gelley, o Blaenau Festiniog, Manod, Festiniog, Maori twrog Road, a Traws- fynydd. DYDD GWENER Y GROGLITH a DYDD LLUN SULGWYN, bydd TRAINS RHAD am y dydd i'r Bala, Dolgelley, Bar- moutb, Chester, Biikenhead, a Liv- erpool, o Ruabon a Llangollen ac i Dolgelley a Barmouth, o Corwen a'r Bala. DYDD LLUN SULGWYN, TRAINS RHAD am y dydd i Festiniog, BIaenau Fes- tiniog, Warrington, a Manchester, o Ruabon, Llangollen, &c. i Festin- iog, a Blaenau Festiniog, o Corwen a'r Bala ac i Llangollen a Ruabon, o'r Bala. L Am fan) lion pellach gweler yr Hysbysleni. J. L. WILKINSON, General Manager. ELLIS'S FOOD Y ddarpariaeth oreu a ddarganfyddwyd erioed i'w rhoddi gyda'r ymborth i GELLYLAU, GWARTHEG, LLOIAU, MOCH, &c. Rhybudd Pwysig I Amaethwyr a Pherchenogicn Anifeiliaid yn gyffredinol. Gwyliwch ac yatyriwch pa fodd i BORTHI a PHESGI eich Anifeiliaid yn ddiogel, buan a llwyddianus. £10u o wobr os j gellir gwrth-brofi dilysrwydd y liythyr canlynol: Garreglandeg, Pentraeth, Anglesea. Anwyl Sytf, Dymunaf eich hysbysu fy mod yn defnyddio Ellis's Horse and Cattle Food' aJ" Ellis's Calf Meal" am ugain mlynedd, ac nid wyf yn cofio i mi golli yr un anifail erioed mewn canlyniad i hyny ond yn anffodus y llynedd, fe gymerais trwy daerni anorchfygol bron fy mherswadio i dreio ymborth arall sydd yn llawer uwch ei bris. ac yn cael ei ddar- paru gan gwmni adnabyddus iawn, a bu deuddeg o loiau farw genyf. Eleni yr oeddwn wedi penderfynu dyfod yn ol at yr ben ddarpar- iaetbau ardderchog, "Ellis's Food" a'r "Calf Meal," ond gyda gofid yr wyf yn gorfod dweud i'r un taerni yn r) n nghyd a sierwydd diamheuol nad ogdda wnelo yr ymborth a dreiois y llynedd ddim a'r golled a gefais, dylanwadwyd arnaf i'w dreio drachefn, gyda chanlyniad eyffelyb eleni eto i mi golli deuddeg o loiau. pryd, fel y dywedwyd eisoes, nad wyf yn cofio i mi golli gymaint ag un yn nghorph ugain mlynedd o amser y bum yn defnyddio Ellis's Horse and Cattle Food" a'r "Calf Mael," ac fel y gellwch feddwl y mae y profiad chwerw a gefais ddwy flynedd yn olynol wedi fy llwyr argyhoeddi nad oes yr un ddar- pariaeth arall a ddeil gydmariaeth ag "Elils's Food" ae "Ellis's Calf Mae]." Y mae einhcll anileiliaid, yn geffylau, gwartheg, lloiau, a moch, yn eu hoffi, yn dod yn mlaen yn rhyfeddol wrth eu cael-, a chyf- lwr eu hiechyd yn ardderchog. Yr eiddoch yn gywir, WILLIAM JONES. Y mae y liythyr uchod yn llefaru drosto ei hun, a gellir gweled y copi gwreiddiol unrhyw adeg ond galw yn ELLIS'S FOOD WORKS, ABERGELE Y mae Ellis's Food i'w gael mewn bagiau fel y canlyn Ellis's Horse and Cattle Food, 112 pwys 24/ 56 pwys 12/6: 28 pwys 6/6. Eiiis's XX. Calf Meal, 112 pwysl5 56 pwys 8/ 28 pwys 4/6. Ellis's X. Calf Meal, 112 pwys 12/6; 56 pwys 6/6; 28 pwys 3/6. Ellis's Pig Meal, 112 pwys 12/6; 56 pwys 6/6; 28 pwys 3/6. Telir cludiad 112 pwys ac uchod i unrhyw Orsaf Rheilffordd yn Mhrydain. 'Ellis's Food' Works, Abergele. _| CAPEL M. C., GWYDBELWERN. CYNHELIR Cyngherdd Cystadleuol yn y lie uchod Nos Fercher, Mehefin 3ydd, 1903. Beirniad Cerddorol Mr. W. 0. JONES, A.V.C.W., Llandudno. TESTYNAU. I barti heb fod dan 12 na thros 16 mewn nifer a gano oreu Coronwch ef yn ben (J. Evans, A.C.) Gwobr lp 18 Oc. I barti o wyth mewn nifer Y delyn doredig (D. LJ. Evans). Gwobr 12s. Unrhyw ddeuawd o ddewisiad yr ymgeiswyr. Gwobr 12s. Unawd Bass o ddewisiad yr ymgeiawyr. Gwobr 108 ail wobr 5s. Unawd Soprano, Y Gloch (W. Davies). Gwobr 5s. Unawd Tenor, "Yr hen gerddor" (D. Pughe Evans). Gwobr 5s. Unawd i rai heb euill o'r blaen, "Fecbgyn Cymru" (Ap Glaslyn). Gwobr, Medal Aur. Am fanylion pellach ymofyner a'r ysgrifenydd- DAVID WILLIAMS, (leu.), Oror, Gwyddelwern. BYDD imal vwlw Y L m Is N u SHE FLYNYDDOL CROWN SHOP, CORWEN, 'Yn dechxeu dydd Sadwrn, Chwef 14, ac yn parhau am dair wythnos, hyd Mawrth 7 DO BKRGEVHVOH GNN\R\OHEDDO\_ YH MHOB /^DRkN.t lkwa yt DIX o atot y wea: eu maxcvo am y Cost Price. Mac yn 1:ll.8.a. eu cli-tio, et mwn. cae\ We i stoc yr naf. ^T^&voACra fcj-ma, axQACTeY\o, «.'x oW n. \voW.o\ \c.jU -y tf\à\jU\U £ CLFBSD PAKK'I,