Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MEDDYGINIAETH DEULUAIDD LWYDDIANUS. DARLLENWCH, COFIWCH, YSTYRIWCH. a, Y FEDDYCINIAETH FAWR CYMREIC. "V °ANM0LIB DADANSODDWYR, kroodd 0 FFKRYLLWYR, ddo, 0 Gleifion sydd wedi cael icchyd trwy. 0, ar 01 i bob moddion arall fethu. OtlTvr Al?GHYE>MAROL YW %E BITTERS GWILYM EVANS t tach au tWYInynau ac anhwylderau o bob math, "Si^«hBur°'idyelj,lhW°0eir ^eddvae-til IjVsieuo1' feeth. ^thiol, eddyginiaeth Lwyddianus, Meddyginiaeth oreu yr oes. ^ywheii8anmo1- fiydd nerth i'r gwan. A«enad iecLyd i'r claf. IQ A mwyuhad bywyd i bawb. Itjjv,, ^nxaeth EFFEITHIOL. ^iloedd^ ? si of,! j eae* ia°bad oddiwrth amryw J mud u Wr^ ddefnyddio Y6lyn ANGHYDMAROL HWN* POB Pa-a oedd MEDDYGINIAETHH ARALL WEDI METHD. 0fc.iBiTTEPS ^YWI EVANS. J? Mk-\ ili'L vi V6'v '$J? J 4,9" /l kv //Ss'/Jj | f ''°"\y fjf «E 1I'_u Ii"t It.ni-EV, ¡\Sll J I | | |j||j QUININE JITTERS If f VEGETABLE. TONIC. tfW' i These Bitters assist digestion, promote f lu jj-aad facilitate circulation, strengthen the ill | E^res and muscles, purify the blood, and I ) ij brace up the system generally. Aaapurely jm j fj Vegetable Tonic they have ao equal. f|j ft Being gifted with Isighl7 tonic aad digas- Jj! }|j I ti7e properties they are peculiarly adapted fit jj f.> persona srufTsring irons dcprssM.on of ljjl| Si spirits,' aervou* relaxation, mi-seaU* ijimi js weakness, fiatuieocy, disturbed sleep, ffiPIl!! 'jiieadaaho. aad all affections of the Livar. |]i j ftii i| poSE^-One Bm&Il lAbU-flnoonful in an rqual quantity ri*] tiff .ld <r&ter. thre« U;ues daily, oca houl Qiidtt M ifafl abcta quantity. }[| FjiEPAr.BP 0SL7 BY flill!) j OUlHIHE BITTERS MANUFACTURlHQ II COMPASf, LIMITED. .< l..LANELL.Y. SOUTH W^LF:oj. I TYSTIOLAETHAU 1, Greenfield Cottage, We'ilfield Road, Caerfyrddin, Mehefin 12fed. Anwyl Syr,—Yr wyf yn 71 oed. Y gauaf diweddaf cefais anwyd trwm, a throdd yn Influenza, gyda Diffyg Treuliad a pboen mawr yn y pen. Er i'r Doctor goreu yn y dref weini arnaf, aid oeridwn yn wella. Yna anfon- ais am eich QUININE BITTERS, ac yr wyf heddyw yu ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D. DAVIES. BITTERS GWILYM EVANS. 18, Railway Street, Lewistown, Treharris, Gorpbenaf 4. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser genym eich hysbysu fod QUININE BITTERS GWILYM EVANS ynghyda'r Digestive Pearls, wedi bod yn foddion i'm gwella ar ol dioddef yn hir gan Ddiffyg Treuliad. Y mae caethiwed fy ngalwedigaeth mewn siop drapery yn tueddu i niweidio fy iechyd a'm gwneyd yn bruddglwyfus ond y mae eioh meddygiaeth yn cryfhau y cyfansoddiad, a bywiogi yr ysbryd mwy na dim a gymerais o'r blaen. Cymeradwya ef i bawb, y mae yn gafaeliad i'r cyhoedd. Yr eiddoch yn ffyddlawn, E. J. WAREHAM. BITTERS GWILYM EVANS. —11 l,„GoCHELWCH DWYLLWYR, Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label, stamp, a photel. Gwerthir mewn potelau 2/9 yr un y Aerobe .c^au ~Sn cynwys tair potel am 10/6. I'w cael yn mhob man, neu danfonir yn rhad am y prisiau uchod, yn ddiogel trwy'r Post, oddi- Ds-Geii QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY, LIMITED, LLANELLY. cael Quinine Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y Prif Oruchwyliwr—Mr R. D. WILLIAMS, Medicai Hall, Plymouth, Pensylvania. <ii b „ STORRIE DRgj-qn DENTIST Sefydledig), COTTAGE, COEWEN. MEDAL WOBRWYSDIG, I? eU a siarad, a diguro al1 ell gohvg naturiol. Dannedd 1'1l8 a Pharhaol. ^anile^^ fcoen. r a Henwir Dannedd tyllog,&c Cymedr°l. V ^0riad yn rhad, yn ddyddiol U M0E^T:gal" 5'n VI\ OJ bob h. OEIUnG..Y..DBUIDION, r» a thrwy appwyntiad, yn °* Jones & Son, Bodlondeb. Ptailia ^lfNG0LLEN> ^*8 ti aPPwyctiad, yn nhy 9- 0„k Str*t; Timpeealsce HOTEL. Benthvca Arian Gvfrinachol 0 910 I FYNY; AE PEOM1SSORV NOTE Y BENTHYC- IWE EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiectiu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyheb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL EHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac uarhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.B.C.S. (Lond.), DENTIST* Bydd yn ymweled a'r r::rBALA"'Ð Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 byd 5 o'r glocb, yn nhy Mr. D. T. LEwi s,'M aneb ester House. 7, Tegid Street, B A LA it NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Pbres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddal. iant gymhariaeth ag unrhyw faa- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perohenog David Stephens. TELEGRAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREET CITY. EstimateslFreeu