Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

%QD'° ^^^D-OLGELLAU.

News
Cite
Share

%QD'° ^D-OLGELLAU. Jr°ed5>Ia6MElSTR A MEISTRES. %i!reS ''r tv C^nyg atn swydd meistr a ?0fy' bysbysvL °nd cVn aSor ? ceis" fel!?.am j, ^od yr hen feistr yn ?«dde'str'gaQe?fni)arhau yQ ei svyydd ^do lllry» vr» yn awr y° gwe^a- Yr h a,^a fel a Cr.edu os oedd gobaith am *W L° beth tfa I^S §wneyd y gwaith. fod fod fod Mr H u ai1 gynyg* Hysbys- W. Hugh T Roberts yn dyweyd W. cais Wed* awgrymu am iddo ei Zl gael aros.—Gan fod Dr tr CaP] a Mr T?ir' aQ^onwyd Mr Cadwaladr ^oh ^bod a IS Pugl1 J°nes i siarad ag ef ^erU1 ^uoo ■ °edd rhyw obaith am iddo g ^ai e! Tneyd y gwaith. Hysbysai Vnaer1:syQp» n e* oedd nad oedd Mr ajPasiv?vd^ r*7S 0 ran iechyd i'w benodi. Vm! arv k cais Mr a Mrs Roberts ^o,iJe'swyr V, ^fdd.—Darllenwyd enwau £ *> 2 Sl.ynol:—i. Thomas Park, Smi' CAR,ER' LEEDS; 3, R- J- F°rrk. n5 e 4» William Williams,1 ^avid?llham Lloyd, Minafon, b'ddW °berts p LD' Bodeden, Mon • 7, n> Uunn Nan"au 8> Edwin Noc .Urne; 1o t,nJ 9- Thomas Hughes, f°% lx» Thn' t? Thomas Jones, Port- ly. °eddy01. s Williams a Miss Jessie C vy-ndaW priodi os Penodid Shi • >7 ^lll,ams' Leeds 13, Fred ,sWr>; 15, \V^atiln 0wen,Bath House, 4' Jo«!n Marrf, vans> Festiniog; tfNth? Jo0es ^nt'R1iydymain,Dolgellau; fC8 "9 r y £ d|™S 5 Ig. R- J- Blake. •j.W E. Em. r,lfith Pierce, Ganllwyd, i^U- L °'&ellni 'J°bn Roberts, Railwav V L't'Tho 311; =3, R. Price Evans, Doi- ^^0^ H0USE'C0R" V^8*0 »SA"RHIF >• 7, 8, 9, 13. V Pa? yn gallu ri 1? gwr a'r wraig yn wJerSoh fori a. siarad Cymraeg. r eu l1 a byshvc pavv^ 1 bleidleisio dros ydT fod y rhai canlynol ^FU°yd' D- R' R0b"rtS' Ijfl dla Catkin Er?ans' Wm- Williams tafl^Wali (3eilo) v ac R- J- Wil' &!jW 0 Q y trirf: ° yr ail bleidleisiad, k: nh yr n- Yn y pedwerydd, all10 y k n^er o hip-J, an' §an fod y ddau & WediW ¥?le'sia? y pieidi flwyd E- Ellis Evans C> I",fel V can f'S,ad terfS™l> safai y H JonM| 11 V~'J R' Roberts> '-li V'^deues'cafodd TU3' gyn>7giad Mr Hi It a s Roberts, tSfi b r> 1 CyXn un 0'r °,^e!iau yn cynwys 15eg >' swydd> cred'! \Skde^isiad RatJlr g^archeidwaid v Lael vJ ^°bert« fg a wnsethant. Yj F {?" nei»<iTOl yr olaf), |VS r.Mdau j„ace.th k f'a;ih V Ty, Stw^airt a' a sier ^northw>'° ei mam &hft en §enym na ohaiff y \d> y,Penodiad n hos i ed (arliau. o v fod Mr a Mrs (^erchLa dyledsvvyddau ,eu Qladau h it ac >?nnadawant a'n u da Uu mawr o gyfeillion Anhawdd fuasai i neb gael cryfach ljythyrau cymeradwyol nag a gafodd Mr. a Mrs. D. R. Roberts gan y personau dylanwadol a ganlyn —Mr. Evan Jones, Y.H., Bodreni, Cadeirydd Bwrdd Gwarcheidwaid y Bala; Mr. J. R. Jones, Clerk Ynadon a Gwarcheidwaid y Bala; Dr. Hughes, Y.H., Cyn-swyddog Meddygol Tloty y Bala; Mrs. Price, Rhiw- las; Mrs. Parry, Glantegid, a Miss Parry, Tremaran, tair o Lady Guardians y Bala Mr. J. Ll. Owen, un arall o'r Gwarcheidwaid; Mr. John Parry, Glantegid, Y.H. ac Is-gad eirydd y Cyngor Sir y Parchn. T.T Phillips, B.D., a J. Howell Hughes. Tystient yn gryf ac unol i gymeriadan rhagorol y par ymgeis- iol, yn gystal ag i'w tynerwch, eu synwyr cyff- redin, a'u profiad, fel rhai fuont ar lawer achlysur yn cynorthwyo ac yn cymeryd lie eu rhieni yn Nhloty y Bala.

Marwolaeth Deon Farrar. (

Ergyd arall i'r Llywodraeth.

Advertising

[No title]

IHELYNT Y PENRHYN.