Hide Articles List

3 articles on this Page

Cyfarfod Misol Dwyrain Meirionydd

LLANSANAN.

News
Cite
Share

LLANSANAN. Mr. G;].—Nid yn arl j gwelir enw y lIe uchocl ar d'Ti&leva" eich papxir, Ond esgusodaf fy hunan trwy ddweyd fod hanes cyfarfod a gvnhaliwyd yma Nos Wener, y 6ed oyf., gan barti o Pentrefoelas yn •vveitli ei anloD. Cyfraith yr Oen neu "Y Sess- iwn yn Jfglsyniru oedd yn gael ei berfformio gan y ps-rti, an yr oeJd-j.oyfaifod clrwyddo yn wir ddydd- orol Mae yn syrdod meddwl fod talentau mor ddbsglaer ac mor fyw i'r cymeriadaa yr oeddynt yn en cynrychioli, wedi eu codi mewn ardal wledig fei j PentreyoelHS. Y mm yn werth i boll amaethwvr a iiirlaciwyr Gogledd Oymru gael eu clywe'd yn Eetio 7 raodd y rntc- peihau bychairi yn arwain i bethau ¡ mawr; ac liefyd pomp a rhwysafawredd yjcyfreiehwyr &'r dadleuwyr yn y ilys, a'r cwb! wedi ei gycliwyn 0 ddina ond angkydfod yn nghylch perchenogaeth oen, yr hyria arweinjodd y ddau ben ifermwyr i brofed- if-aeih dose ac i gost&u Crymion. Mae y ddwy oiygia, Fi-w Morgan yr Rafod yn Swvddfa Mr. Horn yn Win b,ych, a Sion Ro.l&ni, Blaenycwm, yn Swyddfa, Llwyd j ny Bala, yn werth eu clywed, diniweid- iivyCriJ at: anpiygrwydd yr hen flermwyr, a dichellion ystrywgar y ddau dwrne yn cael ei osod allan mewn dtui»iu$> a meisfcrolgar. Mae Beti Morgan a Sian yn gwneud eu gwaith yn rbagorol hefyd, tnvy ymorechn perswadio o ddau hen wr i ddod i .cielerau D'u gdydd, ac i beidio rnyud i gyfreithio i w»?:o cri&a ac i golli aicser. Yn wir y inae yr boil gymeriadau, pa rai sydd yn rhifo tua deunaw, yn gwneud eu gwaith mor dda fel mae yn anhawdd dweyd fod y naill yn well na'r llall. Yr oedd yr ysgoldy yma yn orlawn 0 bobl, y rhai oeddynt wrth fodd en calon drwj y cyfarfod. Hefyd daeth amryw o Ddinbych i'r cyfarfod, a chawsant .eu boddloni tu hwnt i'w disgwyliadau. Oymerwyd y gadair yn ab- senoldeb Mr. Evan Roberts, Plas Isaf, gan Mr. Gwilym Parry, Dinbych. Clywais si yn y gwynt fod amryw leoedd wedi rhoddi gwahoddiad taer i'r parti, ac hefyd eu bod wedi addaw mynd i rai o honynt eisioes. Os am gyfarfod a hwyl ynddo ac yn llawn 0 addysgiadau, dyma fo, Y Sessiwn yn Nghymru. "-GwILYM.

Advertising