Hide Articles List

5 articles on this Page

^Hf«YAr?ALA*

LLANUWCHLLYN.,

News
Cite
Share

LLANUWCHLLYN. Cyfarfod Cystadleuol Carmel.-Nos Iau diweddaf, Mawrth 12fed, oedd y noson benoaedig i gynal yr wyl uchod, a throdd yr hin allaa yn bobpeth allesid ddymnno, yr hyn barodd i gynulliad lluosog iawn ddod yn nghyd—yr oedd pob eisteddle wedi ei chym- eryd i fyny yn mhell cyn dechreu y cyfarfod. Llen- wid y gadair lywyddol gan Bardd Glas, ac arweiniwyd yn ol ei ddeheurwydd arferol gan Mr L. J. Davies. Y beirniaid :-Traethodau-Parch. D. Roberts Barddoniaeth—Parch. Hywel Edwards, Birmingham; CerddoriaethMr J. Edwards, Arolygydd, Bala Darllen, Adrodd ac Areithio-Mri G. Davies, Bryn- caled, ac Evan Evans, Tyeoch; y Crysau—Miss | Jones, Manbyfryd; AtebCwestiynau ar y pryd—Mr Robert Morris, Hendremawr. Wedi canu ton gynulleidfaol, anerchwyd y cyfarfod gan y beirdd canlynol-Johu H. Davies, Blaealliw R Pugh, Blaenlliw, ac Arianog. A ganlyn sydd restr o'r bu(.Idiigwyr:-AIrodd i rai dan 12 oed, 1, Jane Jones, Tydu cyfartal 2, Mary Evans, Dol- herdre, a D. Jones, Elusendy. Aàrodcl. i rai dan 9 oed, 1, Arthur Edwards, Tyddynyronen cyfartal 2, R. Davies, Hafodyrwyn, a D, Pierce Roberts, Bryngwyn; 3, Pierce P. Rol-erts, Bryngwyn; cyfartal 4, Maggie Edwards, Cefnperfe ki Ellin Roberts, Wernddu, a J. 0. Edwards, Bl&fcnlliw isaf. Unawd i ferched dan 14 oed, 1, Mary Edwards, Dolhendre 2, Kate A. Jones, Hendre Blaenlliw; cyfartaf 3, Ellen Edwards, Blaenlliw, a S, J. Davies, Hafod- yrwyn. Adrodd i rai o 12 i 18 oed, 1, Maggie Jones, Hendre Blaenlliw; 2, Ellei-i ftdwards,Blaenlliw ucha; 3, Gwennie Jones, Hendre Blaenlliw; eyfartal 4, R. Jones, Trawsgoed, a Susannah J. Davies. Hafodyr- wyn. Unawd ifechgyn dan 14 oed, 1, Ifor Edwards, Tyddynyronen 2, Robert Jones, Trawsgoed 3, R. Davies, Hafodyrwyn. Unawd i ferched dros 14 oed, Dos di yn moreu einioes," 1, Sophia Rowlands,! Tynyfrori. Traethawd, "Hanes Josua," 1, Ellis Pierce Roberts, Bryngwyn; 2, Maggie Williams, Deildre; 3, Jane Williams, Tyceryg. Araeth 5 munyd, "Gwell hwyr na hwyrach," 1, Robert T. Jones, Brynllech. Y ffon gollen, I, Robert Jones, Tydaynyronen; 1, D. Roberts, Hendre Blaenlliw; 3. J. H. Dimes, Blaenlliw. Adrodd i rai dros 18 oed, J. H. Davies. Blaenlliw; 2, Morris Edwards, Elusen- dy. Caneuon,"Y papur newydd," 1, Hugh Edwards, Tyeeryg; 2, R. P. Roberts, Bryngwyn. Englvn, "Llythyr," 1, D. William's, Rhydsarn; 2, Robert Roberts, Glanllyn. Pedwarawd, "Ewch dros yr hen ben hanes, 1, Parti J. H. Davies, Blaenlliw. Solo ani,hy-decld," U. Pugh; Blaenlliw, Y prif draethawd, 1, Morris Edwards; 2, Evan 'Hughes, Buarthmeini. Y crysau, Jane Pugh, Blaen- lliw. ,Ateb cwestiynau. cyfartal oreu, Edward Ed- wards, tCefnperfedd, a Morris Edwards, Elusendy. Y dyrnau aradr, 1, David Edwards, Blaenlliw nchaf. Darllen difyfyr, I, Edward Morgan, Bryngwyn 2 R. Roberts, Brvncaled, Wythawd, for," un parti yn ymgeisio o dan arweiniad J. H. Davies, a a dyfarnwyd ef yn deilwng o:r wobr. Can, Ffair Lfan'r ha," 1, D. Williams, Rhydsarn: 2, R. Roberts, Glanllyn. Canwyd ddwywaith yn ystod y cyfarfod gan Mr Thomas .Jonoo, Cwmonen, er inawr foddlonrwydd i'r gynulleidfa, -a • gair ar ydiwedd gan y Parch. D. Roberts, Cyfarfod da. Yrnddygiad gweddaidd. Llvjydd- iant yti mhob ystyr.

LLANDDERFEL, X.

Family Notices

Advertising