Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Y BALA.

!CORWEN.

News
Cite
Share

CORWEN. "foltn Evans Eglzvysbach." Nos Fawrth, y 3ydd cyf., yn nghapel y Wesleyaid, tradd- odwyd darlith ddyddorol ac adeiladol yn gos- od allan nodweddion cymeriad ac elfenau poblogrwyad y diweddar bregethwr enwog a hofifus, "John Evans, Eglwysbach," gan y Parch J. Felix, Corwen. Yr oedd cynnlliad da wedi dyfod ynghyd,' Gwasanaethwyd fel cadeirydd yn ddeheuig gan Mr R. R. Roberts, Dee Bank. Y Ffair.—-Trwy fod y tywydd mor wlyb ni ddaeth yn agos y bobl ddoe i'r "ffair Fawrth" ac arferai ddyfod, ac wrth gwrs siomwyd rhywrai oedd wedi edrfch yn mlaen at ti-neud tipyn o bres o'r ffair. Yr oedd y moch a defald tewion yn gwerthu yn rhwydd am brisiau da, ond marwaidd ydoedd gydag ani- feiliaid eriill. Pris ymenyn ffres 1, 3 y pwys, ac wyau yn ol 20 am swlllt:, Ystyfnigrwydd Asynaidd.-Dioddefa pobl Corwen a rhai sydd a busnes yn y drefyn arw iawn y dydd- iau a'r wytlinosau byn oherwydd ystyfnigrwydd esyn-. aidd (beth arall ellir ei alw ?) rhywun neu rvwrai. Cyfeirio yr ydym at orlifiad. y nant nes gwneud y darn o'r 'brif-ffordd gyferbyn a^r Police Station yn annhramwyadwy. Dydd Sul yr oedd pobl yn methu myn'd i'r addoldai heb fyn'd dros en hesgirlian trwy ddwfr, a thrwy y cefn y, gellid myn'd rywsut i gapel y Wesleyaid. D'doe'drachefn' ft oedd pobl yn gorfad myn'd trwy y dwfr gyda'u hauifeiliaid i'r ffair, a phiant bach witli geisiocamu 0 naill gareg i'r Hall t. yn syrthio ar eu hyd i'r dwfr. Oes ryw resvm mewn goddef pcth feI hyn am gyhyd o amser? Ystyriwg foi Cyngor SirQl Meirionydd yn eimf lawn am na baent yn rnynn cael y ffordl yn glir gan raai ar eu dwylaw hwynt y mae rheblaeth y brif-ffordd. Hefyd y mae perchenogion yr eiddo He y mae y nant wedi tagu i'w beio yn fawr iawn am na baent yn gwneud rhywbeth er mwyn i'r dwfr cael He i fya'd yn mlaen fel yr arferai, Gymaint o blant baoh a phobl o ran hyny sydd yn gorfod dioddef eu traed yn wlybion trwy'r dydd, a phwy wyr beth fydd y canlyniadau 0 hyn ? Yn sicr y mae goddef y dwfr hwn yn greulon- deb ac yn myn'd tu draw i bob amynedd. Pa hyd y rhaid goddef y fath ystyfnigrwydd asynaidd ?

Advertising

UWCHALED RURAL DlS#^1 ICOUNCIL.…

Advertising