Hide Articles List

7 articles on this Page

CANU YN Y GWLAW.

A'N ERC HI AD AUj

I'R PLANT.i

ADFER1AD IECHYD,

PENILLION TELYN (PEN RHAW)

---__----BRON YN GYFLAFAN.

News
Cite
Share

BRON YN GYFLAFAN. YSTORI MEWN TAIR PENOD. PENOD I. Yr oedd George Beswick, llongwr ieuanc ar long Ei Fawrhydi, "Marquess," wedi gwas- anaethu prentisiaeth faith ar y mor; ac o'r diwedd, wedi myned drwy lawer anhawsder, cafodd ei hunan yn llongwr iawn. Aethau yn mlaen yn bur dda, nes yr anurddwyd ei yrfa. BENOD II. Un o'i ddyledswyddau ydoedd myned i fyny y Hong, a daeth i wybod pan ar y pen uchaf o'r llong ei fod yn cael ymosodiad o bensyfrdandod, nes yr oedd ganddo ofn mawr i ddringo. Pan yn morio deuai rhyw deim- lad nofiawl i'w ben, ac yraddangosai y Hong fel pe yn troi o gwmpas. Yr oedd ganddo, hefyd, teimlad liosgadwy iawn yn ei stumog. Gellid tybied. mai ciefyd y mor ydoedd hwn., ond nid dyma ydoedd, ond ymosodiad brwnt o glefyd y geri. Defnyddiwyd amiyw feddyginiaethau, ond heb effaith. Daeth y tcimtad Hosgadwy yn y stumog i waethygu yn raddol, ac i barhau yn hirach. Yr oedd ganddo boenau ofnadwy yn ei ben a'i gymalau, ac hyd yn od ar y tir vm- osodwyd arno gan lwgfeydd. Ymddangosai ei ymborth fel pe yn gwneyd dim daioni iddo, ac ar oi pob pryd teirr.lai yn drwm a llesg. Daeth cerdded yn boenus, ac nid oedd 0 wahaniaeth pa mor oiaius fyddai gyda chym- eryd peth I'wyt&, dioddefai yn anil oddi- wrth fol-rwymedd. Wedi glanio arferai weled meddygon, and. I nid oeddent Yll galler gwneyd dim daioni, j nes, yn yehwanegol at y pevyglon dyddio1 oedd yn gyfarfod wrth fyned i fyny'r llong,! ofnai y buasai yn rhaid iddo roddi i fyny morio, Penod III. Wedi ei ddarostwng i'r fath raddau ystyriai beth i'w wneyd i enin bywoEaeth ar y tfr, pan y ceisiodd cyfaiil ganddo brofi Bile Beans Charles Forde. Dywedodd y cyfaiil hwn wrtho nad oedd dim fel Bile Beans i wella defyd y geri. pen-syfrdandod, bol-rwymedd, a'u cyffelyb, felly piynodd flychaid, Yn fuan wedyn dechreuodd y teimlad trwm a llesg ei adael, ac am y waith gyntaf mewn deunaw mis cafodd ei hun, yn rhydd oddiwrth fol- rwymedd. Dechreuodd fwynhau ei fwyd, ac yn awr, diolch i Bile Beans, y m:e wedi ei Iwyr iachau ac yn galler gwneyd ei waith yn iawn. Cyst Bile Beans i/ijd neu 2/9 y blwch, gan fferyllydd, neu oddiwrth y Bile Bean Manufacturing Co., Red Cross Street, London, E.C.

Advertising