Hide Articles List

7 articles on this Page

th e'llorda ysgr"Y sgafn o…

^ Chladdedigaeth Mrs. Lloyd,…

CORWEN. !

News
Cite
Share

CORWEN. BWRDD Y GWARCHEIDWAID, dydd Gwener, Mawrth 13eg. Presenol-Dr. Jones (cadeirydd), a 33 o Warcheidwaid. Cyfrifon.—Rhoddwyd yn allan gynorth- wyon yn ystod y pythefnos ddiweddaf,—Dos- bartb Corwen trwy law Mr E. Derbyshire ^61 12 9 i 198 o dlodion pythefnos cyfer-! byniol y llynedd ^56 13 6 i 203 o dlodion. Dosbarth Llangollen, trwy law Mr E. Foulkes £56 3 6 i 197 o dlodion pythefnos cyfer- byniol y llynedd £55 1; o i 2IZ o dlodion. Nifer presenol yn y Ty, 62 wythnos gyfer- byniol y llynedd 55. Cynorthwywyd 92 o grwydriaid yn ystod y pythefnos diweddaf ar gyfer 54 am y pythefnos cyferbyniol y llynedd. Ailbrtsioyr Undeb.Y prif bwnc gerbron y Gwarcheidwaid yn y cyfarfod hwn ydoedd cais oddiwrth y Pwyllgor Trethianol am gyd- syniad y Gwarcheidwaid i'r appwyntiad gan- ddynt o Mri. Faraday & Rodgers, Llundain, i ailbrisio yr Undeb. Yr oedd y Pwyllgor Trethianol wedi treulio Uawer o oriau i drafod y mater, ac wedi edrych i mewn yn fanwl i'r ceisiadau am wneud y gwaith mewn tri o wa- hanoi gyfarfodydd, ac ar ol pwyso pobpeth, wedi dyfod i'r penderfyniad y dylal y gwaith gael ei wneud gan yr un prisiwr trwy yr Undeb, a thrwy mai telerau y prisiwr a enwyd oedd yr isaf, a bod y firm hon yn cael ei hystyried fel un o'r rhai blaenaf am wneud gwaith o'r natur hwn, mai hwy ddylid appwyntio. Bu siarad brwd o bob ochr ar y mater cyn ei roddi i bleidleis y cyfarfod, ac yn y diwedd pasiwyd trwy fwyafrif i roddi y gwaith i Mri. Faraday & Rodgers am y swm o Zi 183, ac i'w gwblhau mewn blwyddyn o amser. Nwyddau at wasanaeth y Ty.-Derbyn. iwyd cynygion y personau canlynol i gyflenwi y Ty a nwyddau am yr haner blwyddyn dy- fodol:-Grocery Mr. R. R. Jones, Ex- change Stores, Corwen; dilladau-Mr. Jon- J athan Davies, Commerce Houss cig a bara —Mrs. Humphreys, The Queen's llaeth ac ymenyn—Mr. John Owen, Glanalwen; glo- Mri. Edward Jones a'i fab, Corwen.

.. LLANUWCHLLYN

ICERRIG-Y-BRUIDION.

Y " PRDDENTIAL"

Advertising