Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

t fu T Djrrnuna ^ums&co- roongers and ^Hll)in Agents, a mmon «U y ^AXjA a'r wlad yn ft 0(1 Wedi n gyffredinol ctC Ilvi masnach eang ^Plement Agent LIA:VI HUGHES, V.^A- SWs'ii ^lvn n sydd wedi ^^jl^°gan°fiadgyda'r >I<SAMS AILD CO" a 0 Gelfi Amaeth- Cha, IW-eir*anau tori G^wellt towS' ^HbvJ-anau Malu, Ogau C,Sn h &c' Mae C^erari ^ystiolaethau yn USRTHRW GWAITH- ^igh Street, BAIJA.S s^ion vrTT wioia'r Wlad yn LLOYD V hur>ad g0 ajh 0 lestri Staffordshire am y prisiau mwyaf a6or busnes »afb|I0 BOB MATH, %dSu 0dd° bnK,ynWent. ^hv dri-f ^ea/Acniat^ 0 wreaths i roi !Ndrt fath rPn J- Llov' ^addedigaethau. 5yth^r V\y Waith tu D ro(^i estimate am ob crv gtryn rhad- f? I^0fi^ch vZ r™ g°r«u am bris °°hn .frad- LLC)-yt), GnSliOp BACH, m OIL MORRIS EVANS. a I I PTfllij I LLOSG EIRA. At y plant bach a mawr sydd yn flynyddol yn cael eu poeni gan yr anhwyldeb hwn. Rhoddwch eich traed mewn dwfr mor boeth ag y gellwch ei ddyoddef am chwarter awr, ac yna iro y troed drosto ag Olew Teuluaidd Morris Evans, Festiniog. Gedewsh eich hoganau am noswaith neu ddwy, yna bydd- wch yn dweyd, Wel, dyma Olew bendigedig, Cyfaill goreu y methedig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna'r cloff i ddawnsio polca. CYRN AR Y TRAED. Dim ond rhoddi cerpyn teneu o amgylch y corn a'i gadw. yn wlyb ag Olew Teuluaidd Morris Evans, bydd y corn yn esmwythach dran- oeth: bydd yn glir i ffwrdd os daliwch ato am fis. STREIFIADAU A PHYDR- IADAU. | Os yn ddrwg iawn rhodder dig- on o Olew Teuluaidd Morris Evans mewn poultries ar y He. Os na fydd yn ddrwg iawn, gwna iro yn dda y tro. AFIECHYDON Y CROEN. ESCEMA. Toriadau ar y Coestrn neu unrhyw le arall. Irer yn ysgafn y lie dolurus ac o'i amgylch, ag 0 ew Teuluaidd Morris Evans. Mae genym gan- oedd o lythyrau diolchgarwch, a yn eu plith oddiwrth Mr. a Mrs. Williams, Llanfair House, ,a Portdinorwig, Carnarvonshire.! Bu Mr. Williams yn dioddef am naw mlynedd, a Mrs. Williams am byintheng mlynedd. Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffes- tiniog, wellhaodd y ddan- Ond gyda hen achosion dymunem gael anfon cyfarwyddiadaupellach, gan fod yr afiechyd yma yn cael ei drosglwyddo i'r aelodau o anhwyl- deb y dwfr, dilyner y cyfarwydd- iadau at wella y dwfr a'r cefn,&c., pa rai sydd wedi ymddangos o'r blaen, yn nghyda'r tystiolaethau. PEILS. Mae canoedd yn Ffestiniog yn nnig wedi bod yn canmawl y llesad gawsant-rhai trwy gymeryd ych- ydig ddyferion ar ol bwyd, eraill trwy chwistrillio yr Olew. ac eraill trwy iro yn unig y man poenus. Yn lie gruddfan ac ochneidio, Trowch ati yn awr i iro Yn fuan chwi wnewch fendio gyda'r Oil, Ac ieuangc fyddwch eto gyda'r Oil." A CHWARENOG. Cymer y cyntaf fwy o amser i'w wella na'r olaf, a gresyn fod cym- aint o wragedd yn dyoddef oddi- wrth chwarenau, pa rai sydd yn troi yn gasgliadau, pan y teimlant y Ilid yn cael ei dynu ymaith mewn noswaith neu ddwy, a diffyg iro mewn pryd sydd yn peri i'r chwarenau godi, os mynwch eng- reifftiau, maent i'w cael. ELLA I DD1M DIODDA I OGLA FO." tynir ymaith yr arogl, tynir yaaaith yr hyn sydd yn Hadd germs yr afiechydon, ac mae Olew Teuluaidd Morris Eracs, Ffestin- iog, wedi bod mor llwyddianus gyda hwy fel na raid ofni unrhyw genedl, gan fod y pethau hyn oil a miloedd yn ychwaneg wedi eu profi yn feddiginiaethol gyda'r Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestiniog. Mewn potelau Is lie, 2s 6c, §s, 10s, ag 20s yr un. D.S.-Nid oes botelau 6c o'r Household Oils. Mae yr olewlar werth yn mhob ardal, neu oddiwrth y gwneuthurwjr Morris Evans & Co., Festiniog f D