Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

^HYD Y WE RNE N.

ICERRIG-Y-DRUIDION.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Wanted, A GOOD General SERVANT in a good Home. Apply—Office this paper. FFISIGOR. ARCHWAETH AT FWYD. BWYTA YN BLESER. DIM POEN AR OL GORPHEN, Yr unig ffordd i sicrhau y benditliion uchod ydyw trwy gymeryd dogn (dose) o PFISIGOR.i oddeutu awr cyn bob pryd o fwyà, ac fe fydd yr effaith yn rhyfeddoi, a geliwch wrth boenau yn y Frest, y Pen, f)'I' Cdn, Gwynt ar yr Ystumog, Cyfog, Pylorod, Anmhuredd yn y Gwaed, Coll Cwsg, ae mewn gwirionedd rhoddi rhybudd i ymadael am byfck i'r boll gwynion sydd yn codi oddiar, ac yn dilyn yr afiechyd poenus a eiwir yn gyffredin yn Gamdreuliad y Bwyd, non Ddiffyg Treuliad oherw.dd y niec FFlSIGORA wedi lhvyr wellbau miloedd yu Nghymru, Lloegr, a'r America. oeddynt on cael eu dirdydu gan boenau annioddefol yr afiechyd ofnadwy yma, fel ag y mae cyfrolau a lythyrau cymeradwyol sydd wadi eu derbyn yn profi. Nid rhoddi attalfa yn unig ar yr afiechyd difrif d yma y mae "FFISIGORA," ond treiddia yu union- gyrehol i ransu mwyaf mewnol y cyfansoddiad at wraid'i y tlrwg, a chliria ef athtnyn rhyfeddo! o fuan, er & riiyc'dhad i'r dioddofydd. RHYBUDD Wrth ddeall am effeitbial1 rhyfeddoi 'FFISIGORA' yn llwyr adfer nifer mor enfawr o ddioddefwyr, a hyny wedi i bobpeth arall fethu, y mae rhai personau diegwyddor yn eeisio twyllo y cyhoedd trwy argym- hell pethau ereill fel rhai llaion cystal, rhai tebyg, a h'lni fath a Ffisigora. Gwrthodweh kwynt yn bendant, oherwydd efelychiadau hollol ddi-uoerth yd- ynt; ac y mae y tfaithfod cymaint o honynt, yn profi mai "FFISIGORA" ydyw prif feddygiuiaetk yr oes, gan 'mai y goreu o bobpetk fydd jn eael ei efelychu bob amser. Gwnewch yn sicr fod yr enw arwyddocaol breint- iedig FFISIGOR A, ac enw y gwneuthurwr ar bob potel, label, ac atnlen. Ar werth yn mhob mRD. Pris Is lie, neu deir- gwaith y maint 2s 9c oc os bydd aurhyw anhawsder i'w gael, fe hanfonir yn rhad drwy y Post, gyda chyfanvyddiadau ilawn, ar dderbynia.d Postal Order am Is 3c neu 3s oddiwrth y gwneuthurwr, OWIi JOJ £ S- i,P.S, MANUFACTURING CHEMIST, ABERGELE. -II'r,:M:ØC Brethyiian! u. Brethynau [! ARDDUS3SFA YSBLKKYM) Mewn Brethynau. at BIWTIAU n CHOTIAU UOHA, a Ladies' Cos- tume Cloth. Gwneir hwy i fvny yn y tip-top style, ar y rhybudd Ileiaf, ac yn ol prisiau iselcif y fcirchnad. Caniateir 1/- yn ol mewn siwtiau 42/ 50/ gwerth o 60/- i 60/ Telerau —Artan Pa?'od. Cofiwch y cyfeiriad,— R. DAVIES, DILLADF A'R BOBL, CUSWEN. O.Y.-GNi,ieir Mackintoshes a Rain- proof Coats ar fyr rybudcl. C YF4 RFOD L L EN I UDOL POBL IEUAINC EBENEZER, LLANUWCHLLYN, DYDD GWENER Y GROGLITH (EBRILL 10, 1903.) Llywydd-Mr. J. C. JONES. Arweinydd-Mr. L. J. DAVIES. [ m I T ? ,T l I MORRIS. Sylwer.—Bydd Prelims os gwei y pwyllgor yn angenrheidiol.