Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

^HYD Y WE RNE N.

ICERRIG-Y-DRUIDION.

News
Cite
Share

I CERRIG-Y-DRUIDION. Dathliad Dydd Gwyl Dewi. Nos Wener, Chwef, 27, dathlwyd yr uchod gyda rhwysg anarferol. Yr oedd y cyuuiiiad eieni yn fwy nag erioed. Elsteddodd cant a dau ar bymtheg wrth y byiddau. Y liywydd oedd A, O. Evans, Ybw,, maer Dinbych. Ar ol mwynhan y wledd ardderchog a ddarparwvd gan Mr W. R, Parry, Queen's Hotel,aed ya mlaen eyda'r Hwngcdestyn- au arferol. Y cyntaf oedd y breain a'r teulu brenhino', gan y llywydd, mewn ychydig eiriau i'r pwrpaSi Wedi cauu "Dnw gadwo'r Brenii! caed can gan Miss Kate Jones, Cerrig,"Ar dyw- ysog Gwlad y Bryuiau," a'r gynulleidfa yn uno yn y cydgan gwyr ein ddarllenwyr am y gan- tores enwog uchod heb i ui fanylu. Wed'yn caed can gan Mr MeKimey Davies, Rim thy n. Y llwQgcdestyu nesaf oedd coffadwriaeth Dewi Sant, gau Mr Foulkes, (Llyfrbryf). Lerpwi. Dywedodd na welodd erioed well dathliad o ddydd Gwyl Dewi, yr oedd presenoldeb y bOD- I eddigesau yn rhoddi urddas ar yr wyl, a teimlai yn fraint o gael bod yn bresenol t weled y dull mynyddig o ddafcklu dydd Gwyl Dewi. Atteg-! wyd Mr Foulkes gan y Parch J. Jones, rheithior, 1 Cerrigydruidian. IVedn caed can gan Richard Evans, "Ein hanwyl wlad," yn ardderchog. Y nesaf oedd Miss Kate Jones yn caau Dylfryn Clwyd" yn. hynod o effeithiol ac mewn atebiad i encor, canodd "Ar hyd y nos.' Y Uwngdestyn nesaf oedd llwyddiant yr eisteddfod, gan Mr! Tegid Owen. Ruthyn, yr hyn oedd yn t&raw Mr Owen a syndod oedd yr undeb sydd yn wastad yn Ceryg—pob sect a. phlaid yn h~'llol unol pan fydd Eisteddfod neu (idathiiad gwvi fes y noson hono a chredai, yo ol yr hyn a glywsai, y bydd eisteddfod gadeirioi Cerrig cleai yn fwy enwog nag erioed, a chysyiltodd. Mr Tom Owen a/r i teatyn, a chaed araeth goeth ganddo. Yna can- wyd "Gwlad vr Eisteddfods a M gan Mr J. W. i Ellis yn gampus. Y nesaf uedd unawd ar y delyn gan Mr Roberts, y telynor enwog o LJan- rwst. yr hwo a gafodd y fmint o chwareu o fiaen y diweddar Frenbiues Victoria, yn Llandderfel, dyma un wedi ei eni yn delynor, ac yr oedd "clychau Aberdyfi" ganddo ya profl hyny encor iwyd. Wed'yu caed "Awelon Cymreig" gan Miss Rowlands, Cymro, ar y berdoneg, yn ardderchog a chafodd gymeradwyaeth uehel. Yn uesaf "CymruFydd" gan Mr Hugh Jones, Llangwm, a/r gyiiulleidfa yn uno- yn y cydgan. Wed'yn I fe gaed penillion gyda'r tanau ("Llwyn Onn"), gan Mr D. J. Hughes ysgrifenvdd yr eistedd i fod) a Mr WDa. Hughes. Y llwngcdestyn nesaf oedd y Gwestywr (Mr Parry) gan Mr Wm, Roberts, Clustyblaidd, mewn ychydig eiriau i'r II pwynt. Deuawd, "Arwyr Cymru Fydd," gan Mri D. J. Hughes a Rich. Evans. Wedi i lwngc- destyn y llywydd gael ei gynyg gan Mr Owen atebwyd o'r gad air gan Mr Evans, yr hwn a ddywedodd ei fod yn falch o gael yr anrhydedd o lywycldu y noson hono. Nid yu unig am fod ei deulu ef wedi hanu o Cerrig, ond am yr an- rhydedd rodwyd arno gan y pwyllgor, a'i fod yn ilywyddu. y noson hono yn He genedigol Barwn Prys, Jack Glanygors, Edward Morys,! Taliesin Hiraethog, Llew Hiraethog, ac enwog- ion eralll. Terfynwyd trwy ganu "Hen Wlad fy Nhadau," Miss Kate Jones, yn arwain. i Cyllwyuo Anrheg Briodasol i Faer Dinbych.— Ni chafodd Mr Evans fyned i'r ystad briodasol heb i drigolion Cerrig ddangos parch iddo ef a'i wraig, a chyfiwyno anrheg ardderchog iddo, yr hon oedd yn y ffurf o awrlais hawdd a dau add.- i urn rhagorol arall. Yr oedd yr anrhegio3 wedi cael eu pwrcasu gan Mr Keepfer, Dinbyeh, ac o nodwedd sylweddol, Cymerodd y seremoni hon le yn ystafell clwb y Lion, am 6 o'r gloch, yn I swn "tanan tynion" a melus y delyn. Wedi i Mr David Jones, Bryn Saint, egluro yr amcan hapus o fod yn bresenol y noson hono, yna gal- wyd ar amryw gyfeillion eraill i anerch, sef Mr. Simon Jones, Cwmoerddwr (a phan gododd y boneddwr talgryf uchod ar ei draed, ni anghofiaf olwg Llyfrbryf yn edrych o'r llawr ar i fyny am tua chwe troedfedd a thair modfedd, pryd y sis- ialodd rhywun yn ei glust mai un o'r rhai byraf yn y plwy oedd Mr S. Jones), W. A. Jones, E. Evans, E. Parry, John Hughes, E. Jones, Isaac Foulkes, ac eraill, galwodd cadeirydd y pwyllgor (Mr D. Jones), ar Mr David Jones, Tygwyn, i gyflwyno yr anrheg, yr hyn a wnaeth yn hynod o'r deheuig, mewn araeth gynwysfawr, ac ateb- odd Mr Evans mewn teimlad hynod o'r gwlad- garol.

Advertising