Hide Articles List

3 articles on this Page

^HYD Y WE RNE N.

News
Cite
Share

^HYD Y WE RNE N. W^^aliwyd r- i NX' ^^Lleaydd°l yn y lie uchod, Grwe;i/ au Jywyddiaeth y Parch. H. Sh tw a§ y disgWpvS' N*d oedd y ty wydd mor nehvd i01' ond er mor wly'3 ydoedd !S?«l J^Wen vn k na(i oedd lie i ychwaneg. L^i-Sfel y;^bm;faitb-37o adranau, 3 a u ^Deyd f<!] yft gweld fod cryn lawer t eQ hav. re,i te» oedd .Yn anmhosibl gwneyd P y tmif ^ob peth. Cafodd y pwyll- v!si LlJ011 yndrit, TD. n^er 0 Silk Bags i roddi JSibot p^daiu (opJ lr enillwyr aan Miss M. V- wy*e,s i Mr. a Mrs. Edwards, ?!?ti dv(8*?etid. Oeod wedi eymeryd trafferth t* ?n »■ *'n plitl-, a. Sen>'m weled un fydd a.r rSl i B? CyfWod ya^ryd cy maint o ddydd. l ■ fi?^ls8ovi-o«-n nac'wyd salw ar y v5aai ti> K A t 'ds M T:^v3r, sef Misses A.Edwards, a Bnr ^war^ s' E- a G. Griffiths, L. fydd 0 am a' 0nt^ gan y kuasai kyny yn y cyfarfod, barnwyd rcai ^yntEdi nWt\eudy gwaith. Yna gal- is 6b' Mri S-0cl y evfo 7>euybedo' i>w wneud, B^irn- & 5l L''W r gaa y Parch. H. Gwion & ft J. Jones, W. Bich- R, t>' 1 • *'• Rowlands, Soar; D. H toK Mr"1 rn7ieS; Bethel, a chlorianwyd 4m aeth ei Davies, Owmchwilfod, l'h *°ddlonrwydd pawb. T°ed-i 1)1^31 y, ^re^ri a ganlya—Adrodd Vw!0tl> a T^ard^r, ^'kams, Soar, cydradd C. ]? °ecL ,°hti audy> Robert D. Jones, i-ja ^>8, b V^ary P »' Sryniau. Unawd i rai ^ni!^el"' Ariv 3l-g.?aeas ^.y'arhos? 2 Mary tjrt, t °i! *ra' dou ^oe!^ yr em.y° f fiur.he?%^UgheSs Bryniau' eyd- Vo J'Jti" J' ^ywaos, a E. Stephen, HaaMefer Cailedv^rai dan 10 oed' y d6n lt^LB^Varrtyo 1 Ruth V' Jones> Tai ftJ^giQio „ Beirniadaeth ^Uie !118' 'I'y'nvff l8- Jones' Llawrcwm- f' Edwnfn!' Eto i rai dan 16 ^iiW*8 3, & eesgan lr ^oedybedo. Beirniad- ^fS' Rowlands, Pen'rallt, •hh^horlS' y Will i Kypistyli. C.ystadleuaeth St^4ml^baSlai?8' Bethel- Beirniadaeth JCvfl -icll £ >rds °nm i rai ("an 16 °ed— ^crnbrechdwr. Beirn- Vai0'*Caft-naW\;lMissJ. E* J- Richards, 'Yr Ilyfryd gaft L-Suglieg "^illiams, Gwernbrech- p so W s A Tr ,^y Ul'hos. Beirniadaeth Vd>s.T6ra- Ysgubor Fawr- fci W G°eiivv! Griffifu ar "r Ornament Krn :&do- CvS ;!?' Oablyd-l Annie L. JPenSeua^th"Darllen Difyfyr fc u' ^yS- Sriffiths T ,Beirniadaeth ar y • Eclwflv^ i,7 "yhrifiri, i rai dan Ns, fhHeth a« ^able i"3' ^cedybedo. Hto i rai Hrds' Coedyfeedo- 'S^M ^u'-1 r»i daF-iA" gan Mr" W- T- Bow" »^rai 7l„^lB, D. Jones, k ^ejedUa^d i biant'6 oed—1 -E. Stephen, iNffc SullV Plant S°I- ac Alt0. ti .^arv pn gy.tun'" o'r Caniedydd JoQeaiIllawr Hughfs, Ty'nrhos, a t. Z 8' LW eirr*i»daeth at y Ties ^.t^llSStadieSi0llrr1Miss K- Griffiths, 5es' Plaut aJ- yd6^ n, SJ" Dae-'tl- am g0r yu Cv? ,S arweiDf T arweiK!a<i J(:hn P- J* gydradd p"WU-Ym Rowlands. ^h?9' «. Beirraadaeth ar yr S^s^Coh Eto; ?°^ands~l Miss G. KJ'A Ae. fe/.fachgen 10 eed—1 J. Bej s,_ cWmon Qladaetl1 ar y starchio Kf S.' wdyhtla<iaeth a^v p J' El J- Richards, So §&h >^eif^tl^Ur--l tvt Ceircl1 gan Mi's Jn' If- M1U(laeth fn S' Gwern- jj y Pencil Sketch o'r V §• Enoch Lloyd a R. K\ ^Mes rn8" BS r1 PaTti S°ar dan Ni» ii ° W to -iiddfi la ae^ ar y Penilliop. }i^2^^1y*Srw?nw1M- R-Jones- ejW^i ar y Pf,, Edwards, Ty'n- S iV^h i,ar y 8a^ Mr> Siiem Ed- ^^yh^i0Jtoary^?n Pollen, J Dayies, ^aeS de^isLi l°n Ddrae"en Ddu-1 Stju]?, n vv. p' *3i Ty'nyfedw, a r sef < £ eUaeth Parti 8< SJ* of?°WS ch^r I? dan arweiniad Di>;> £ -Ce^ddWvahydywerneu ^n ar- ?>&6tC^iadSy ar^ ^yfarnwyd yr SS*CT* tSeJjParch- H. Gwion ^illia6 en hanfJ1/ P"f draethawd JvVoS S^8. GaPv n 1 lwyddiant ») Rowland" G°reU dan kdwr aj Tanycoed, 2 A. h?0'^1^ 1 R r/°^ad o ddewisiad » S.V, f«l G„ F«-yk>yn, » w. ^hg, > Sef Rhv/ leuaeth. Un Cor 2l? toN 5 „ Ma^wyd yfWernen dan arweirifid X? Sfa«od p J yU deihm8 °'r y<1 y rll'ify?es' T7nyglUeerchiadau Bflrdd- ^saf, ygroes> pa rai a ym-

ICERRIG-Y-DRUIDION.

Advertising