Hide Articles List

3 articles on this Page

M.C^tdl!l'Wrtl1 MC- ElJeymion.

News
Cite
Share

M.C^tdl!l'Wrtl1 MC- ElJeymion. J%RF 4YDD> VQ \TCLL0D DD>'DD MER?HER' V i[ %1<1 S^orwen. Cynhaliwyd l.iah^wyddior. lJ>° a 5 o'r gloch. »Xfr,I1°. ac R0eSdynt Mri- E' D. Jones, »Xfr,I1°. ac R0eSdynt Mri- E' D. Jones, I Wi5iddj0Q ap\vvn?b?rts' Giy°dyfrdwy; a'r Wfatlls> CoLl f. oeddynt y Parch. W f> ond g 3 a Mr Jarrett, Plasyn- d yn K ° Williams, yn anall- ^QdcCJnierft,yd pff"01 oherwydd afiechyd W °- Yr ie,§aD y Par-ch. J. Jones, Mr Will, yn, ddrw§ iawn §an VK ■ed ei f A ,° r cyfarfod, ond da -bIrriiad cpM^Wec"' tro* ar we^a- a ch^°'01 0edd Mr J- T- Rees> Cafwe ei'iwyd gan Miss Jones, yd an addatla^\?Wi dda San y Ilyw" i{gyf7rw°brwv^ Mr R- Roberts, Glyn- y ■■ anrhydeddus i awn tuag Hd lapth, J ^7n nesar, sef llyfr ar Am- a ei '35/- am draethawd, ac r°Ql fontk ?, raet^awd ar "The evils r 0yI'41!»; matches» Y PETDNAWN M? Vd^8'0, Cvrf.?6''111^ la^ ^;U1 oed, -Evan Edward Evans, C^> Cynwyd, tryd- ir 1 br»v Gwyddelwern. 'ED-oae3'Lkndri,l° ,kiiti-i cj!:i0ha(i <lau 12 oed, gvntaf, vV cyfa,,tal a^> Sarah E El3is J^es, LI an- ^.Ca?^gWn Gwea C Eliis> L!ac" pedwevydd, Evan ^stadfu dan 14 0er]; Y deryn pur," ^0reu> Euronwy Thomas, '!lH a^e^e)n^0^orQoa'" gyntaf, Jennie ?Su,J J»»ic?r,al a">w «™* bUnt « n » LaiT0S- nil*1' goreu ":K"axvyd afc<' tri Parti T ^'Zzie a Dick Thomas, « Y Ed Lloyd' Gw^dde!" Qwy<L?\a gwasanaeth," cyntaf, ail, Mary Hughes, W F Evans, Cyn- J H&S'dS8856 Eva1'^ Cynwyd, a Uo- V''r"- trydydd; Sarah M Ecl'^ |4 °ed: Er mwyn dy cyni;a41 dan 1Q 1 -^yd. Gwyddelwern. j1 John "Hen Feibi mawr fy '(A^°,T^igrtaf' r"laay3 ,\n\ £ °Hes, OaL" Jones, Corwen; ymlaeQ- se £ cor V ^V"R>a y P^ant am ganu (11) Yp. IIWYR, Hyfforddwr' hftlaetVe^^DffQQV U? Parti ymgeisiodd l>a^' Brvri ixr ^Wern. ^5g?/,ld^dCy?ifchy,l ymgei8i0 .gynulleidfaol, V* V, aVles' ^ly^dvfr- C#,J^T^Sdeian 21 0ed' C^fartal ^oti°aes, ac E O Jones, Cor ^yiaanfa, un A. r" ^orn a chanittAi ? ^wy* Llawu °Hes olaf».. lai. y beirniad y ^NSg^aSi^ srj" S°teu, gwyddelwern, goreu) e6, Gwyddelwern, Igh Lloyd Hughes t Deuawd Dring, dring i fyny," chwe parti yn canu, goreu Mri J R Davies, a Hugh Howell, Glyndyfrdwy, Beirniadaeth ar yr Arholiad i bob oed, cyntaf J M Jones, Glyndyfrdwy; cyfartal ail R D Williams, Corwen, ac Onesimus (ni attebodd i'w enw) Unawd Soprano, "Merch y Scer,/ dwy yn ym- geisio, goreu Miss Williams, Glyndyfrdwy Beirniadaeth ar y traethawd/Y maddion goreu i barotoi athrawon ar gyfer yr Ysgol Sul,' goreu Mr Edward Evan Morris, Cartog Unawd Bass, 'Y Fellten.' wyth yn ymgeisio, goreu Mr Daniels, Ouvwen Cor o unrhyw nifer ,yn canu, 'Yn mlaen, yn mlaen,' tri chor yn cystadiu, sef corau Glyndyfr- dwy, Gwyddelwem, a Chorwen, y triyn canu yn dda iawn, goreu cor Corwen Y beirniaid oeddynt—Barddoniaeth, y Parch H Cernyw Willianig; Traethodau, y ParchnJohn Jones, Llandrillo; Clement Evans, Gwyddelwern; a Mri R Koberts, Cynwyd, a J Edmunds, Moel Adda; Yr Arholiadau, y Parch Henlyn Owen, Dinmael; Adroddladau, Mri D H Howell, Din- rnael, a H W Anwyl, Corwen EDWARD WILLIAMS, Ysg.

C.VRWEN.;

Advertising