Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

(fc|| QUININE BITTERS &WILYM EVANS, DDYGINIAETH DDIOGEL, MEDDYGINIAETH LVSIEUOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- I v. IANUS, MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. ri t hrw 18JI wii, Ym I. I EVANS. l' l!Iae ddef "edi caeliachad oddiwrth amrywi "eddvf., oy y "n Anghymarol Hwn ^I)VR.T °ED(I POT) H. H ARALL WEDI METHU. titer# /X •/ jy K fcvam Clefyd y^™sgdygMnt! c,» Poeri Gwaed. • Di%g Anadl. &°" v &WILYM r-VANS. ELVANS. I Gwelir felly f,d y /Q pSD]«e Bitters byn iad y> a {f £ 1Qiaetk anmhris- d°ctorin;,arm\ oddiwrth brof- wedi gloll teithwyr, fferyllwyr, ffaj Vn°e<W lawer o gleifion, aniQ^' Pw13388 y feddyginiaeth an- J odc& 7 d-voMef^h mwy- Paa y doluriau ucliod aatUrSae Meddyginiaeth pffi-.i • syml, ac s. effei thiol i'w chael. BfeiJs —— FIJILYM R" VANS. VJWILYM QVANS. Meddyginiaeth Lysieuo! ac Effeithiol yw BITTEES GWILYM EVANS. Canmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miioedd o gleifion wedi eaelfiaehad trwyddo ar ol i bob modd- iou eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iachau Twymau ac Anhwylderau o bob math. BITTERS CWILYIW EVANS. "o. TYST/OLAETHAU, Mae'r cryd, a'r mwytb, a llesgedd, j A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, I Yn ffoi i'w le ei hun. CYNONFARDD. ———————————————————————————————————————— Dolwyddelen, Ebrill 13eg. Foneddigion, Yr wyf wedi defnyddio Quinine Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwjf gael poen rnawr yn fy ystumog, ac yn swrth a digalon fymeddwl, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaetb bon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corff, ac yn gallu gweitbio yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS• Blakehey Nook, ger Oiham, Cbwef. 24ain. Anwyl Syr,-Byddaf ddiolchgar os aafonwch i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well ca'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. I Physigwraeth berffeithiaf yr oes hon yw BITTERS GWILYM EVANS. Cynwysa Quinine Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ae amryw Felus-lysiau a Cilworw-lysiau, Tystia miloedd a wellbawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw BITTERS CWLYM EVAP18. RHYBUDD1 GOOHELWCH DWYLLWYR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o bono dan gyflelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gweithir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6e. I'w gael yn mhob man. Goruch- wylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrehol oddiwrth y Perchenogion- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd.,Llanelly,S. Wales Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. ° R1E ^°N DENTIST tn (lIen Sefydledig), COTAGE, CORWEN. fwv+ EI>A^ WoBRWYEDIG, %h?antfBiara^' a disuro a Ptwha 1 fanricdd Juir I, 6dd heb boen. ft 1] eil^irDaniaedd tyllog,&c 1pri VCau CymedroL v lad ,r'rhad- yn ddyddiol F- St C^^KIQV^ G8LW YN t air> a thrwy appwyntiad, to 0, a »ES &|s0Hi Bodlondeb. ^fiG0U.KN, "• 8CyMaprrtiad' y nhy S?' °«k Street, ^EBANCE HOTEL. Benthvca Arian Gvfrinaohol 0 £10 I FYNY. AE PROMlSSOE V NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fuenes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiectiu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyheb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth yrhaifuont yn delio ag ef. NTCSODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL. IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.B.C.S. (Lond.), DENTIST- Bydd yn ymweled a'r B A L A:icg Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 byd 5 o'r gloch, yn nhy Mr. D. T. LEWIS,|Manchester House. 7, Tegid Street, BA LA NEWYDD DA. Gwelyau Haiarn a Phres yn it, nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddil., iant gymhariaetli ag unrhyw faa- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perohenog David Stephens. TELEGKASIS DEMOCRAT, MANCHESTER.™ Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Puichase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREET CITY. Estimated Free*