Hide Articles List

4 articles on this Page

COLOFN Y BEIRDD.

A LOGICAL LUNATIC.)

CYNWYI).

News
Cite
Share

CYNWYI). CVFARFOD Dirwestol.—Nos Iau, Mawrth 5ed, yn addoldy yr Annibynwyr, cynhaliwyd cyfarfod dirwestol dan lywyddiaeth Mr John Rhys Edwards. Dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio gan Mr R. Roberts. Emyn agor-j iadol. Anerchiad.au barddonol gan Mri Dan iel Jones a YVrn, Davies adroddiad gan 1. Yaxley anerchiad gan y llywydd adroddiad gan Edward Evans anerchiad gan y Parcli H. C. Williams adroddiad gan Teddy Owen; datganiad gan barti Mr Wro. Evans: dad) gan Mri D. Jones a J. R. Edwards. Darllen- i iad gan Hannah Williams. Adroddiad gan Eric Yaxley; darlieniad gan Miss Pritchard; anerchiadau gan Mri Dl. Jones, W. Williams, a Thos. Owen; dadl gan Misses Jones a Wood datganiad gan barti Mr Wm, Evans; adroddiad gan Mr David Jones; emyn ym- adavvcl. Cynhelir y cyfarfod riesaf yn addoi- j dy y Bedyddwyr, Mawrth i3eg, pryd. y rbo-j edir ar;erchiad gan y Parch J- Felix (W.), Corwen. PUVYF Llangar.—Dvmunir gwneyd yn I hysbys i rieni plant yn y plwyf hwn, yn unol a gofyniadau Liywodraeth Addysg. os bydd i I unrhyw bJant 0 oedran ysgol absenoli eu hun I ain o fod dan addysg y burned ran o amser ysgo!, heb dystiolaeth meddyg o herwydd gwaeledd. neu resymau digonoi. bydd y rhe-I olwyr dan angenrheidrwydd o gymeryd cwrs cyfreithiol.

Advertising