Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ft U'l, bv, IAMS&C0-' n9ers and *mPtement Agents, S"L0E$a RHAYADER, y &ALA a'rwladyn « 0cJWed- gyffredinol cLr T 1 ^r^nu masnach eang MR. JmPlement Agent LLUM HUGHES, Yoy 's, bALa f. »NtK "^yaedfl U Sydd wedi *• gyda'r and Co. 4 M ■lllesisT>a*r 0 GeifiAmaeth- %!lp' Pei5eirianan tori Gwe!lt! Nd^hynuS8* Malu' 0gau &c. Mae W-derail ysti°laetliau yn aeth i'w gwaith. P-Yfeiliay t Qlgh Street, *33 ALA.: oia v5n—■— 8yfl^edhToia r Wlad y" v|oh^Y«4_ f, ^'N\L-LOVD yn es "estri a halen b "ALCIEI, BALA. N. Vd 0 Iestri Staffordshire ^fyjj > m y prisiau mwyaf busnes SIJ ^ATBFE °.B°B MATH, V %!U hen £ P?C'' ° bob Hiw. Y fynwen\thori ar §eryg ? Wrmihs 'l roi 0 to ■' ^Lovr> g aJdedigaethau. V- *0$MasJd' eslmfe am j&JSar '•■ £ a»^?lDc„, OIL MORRIS EVANS. P w y s I, a ffb C'P LLOSG EIRA. At y plant bach a mawr sydd yn flynyddol yn cael eu poeni gan yr anhwyldeb hwn. Rhoddwch eich traed mewn dwfr mor boeth ag y gellwch ei ddyoddef am chwarter awr, ac yna iro-y troed drosto ag Olew Teuluaidd Morris Evans, Festiniog. Gedewsh eich hosanau am noswaith neu ddwy, yna bydd- weh yn dweyd, Wel, dyma Olew bendigedig, Cyfaill goreu y methedig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna'r cloff i ddawnsio polea, CYRN AR Y TRAED. Dim ond rhoddi cerpyn teneu o amgylch y corn a'i gadw yn wlyb ag Olew Teuluaidd Morris Evans, bydd y corn yn esmwythach dran- oeth: bydd yn glir i ffwrdd os daliwch ato am fis. STREIFIADAU A PHYDR- IADAU. Os yn ddrwg iawn rhodder dig- on o Olew Teuluaidd Morris Evans mewn poultries ar y lie. Os na fydd yn ddrwg iawn, gwna iro yn dda y tro. AFIECHYDON Y CROEN. ESCEMA. Toriadau ar y Coesem neu unrkyw le arall. Irer yn ysgafn y lie dolurus ac o'i amgylch, ag 0, ew Teuluaidd Morris Evans. Mae genym gan- oedd o lythyrau diolchgarwch, a yn eu plith oddiwrth Mr. a Mrs. Williams, Llanfair House, Portdinorwig, Carnarvonshire.! I Bu Mr. Williams yn dioddef am naw mlynedd, a Mrs. Williams am bymtheng mlynedd. Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffes- tiniog, wellhaodd y ddan- Ond gyda hen achosion dymunem gael anfon cyfarwyddiadaupellach, gan fod yr afiechyd yma yn cael ei drosglwyddo i'r aelodau o anhwyl- deb y dwfr, dilyner y cyfarwydd- iadau at wella y dwfr a'r cefn,&c., pa rai sydd wedi ymddangos o'r blaen, yn nghyda'r tystiolaethau. PEILS. ¡ Mae canoedd yn Ffestiniog yn nnig wedi bod yn canmawl y llesad gawsant-rhai trwy gymeryd ych- ydig ddyferion ar ol bwyd, eraill trwy chwistrillib yr Olew. ac eraill trwy iro yn unig y man poenus. Yn He gruddfan ac ochneidio, Trowch ati yn awr i iro Yn fuan chwi,wnewch fendio gyda'r Oil, Ac ieuangc fyddwch eto gyda'r Oil." BRONCHITIS,BRONAU DRWG A CHWARENOG. Cymer y cyntaf fwy o amser i'w wella na'r olaf, a gresyn fod cym- aint o wragedd yn dyoddef oddi- wrth chwarenau, pa rai sydd yn troi yn gasgliadau, pan y teimlant y Hid yn cael ei dynu ymaith mewn noswaith neu ddwy, a diffyg iro mewn pryd sydd yn peri i'r chwarenau godi, os mynwch eng- reifftiau, maent i'w cael. "ELLA I DDIM DIODDA I OGLA FO." M' Os tynir ymaith yr arogl, tynir ymaith yr hyn sydd yn lladd germs yr afiechydon, ae mae Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestin- iog, wedi bod mor llwyddianus gyda hwy fel na raid ofni unrhyw genedl, gan fod y pethau hyn oil a miloedd yn ychwaneg wedi eu profi yn feddiginiaethol gyda'r Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestiniog. Mewn potelau Is l|c, 2s 6c, 5s, 10s, ag 20s yr un. D.S.—Nid oes botelau 6c o'r Household Oils, Mae yr olew ar werth yn mhob ardal, neu oddiwrth y gwneutliurwyr Morris Evans & Co., Festiniog