Hide Articles List

2 articles on this Page

Statement of Receipts and…

Advertising

Advertising
Cite
Share

CERRIQ-YDEUDION. CVNHKTJR CYNGHERDD CYSTADLEUOLi Nos Wener, Mawrtli 18eg. ■Llywydd-ALEX. CROSS, Ysw. Arweinydd—Mr, TOM OWEN, Hafod Elwy. Cynygir y gwobrwyon canlynol- Her-nnawd i Ferohed 10/6. Eer-unawd i Feibion 10/6. XJnrhy w Sdeuawd 15/- Unrhyw Adroddiad 10/6. Beirriiad cerddorol a cLtganwr- Yi. r. HENDERSON, Talysarn1 (Arwonydd Cor Meibion Nantlle). Cyfeilyddts—M;ss Rowlands, Llanuwt hllyn. Beimiaid yr Adrodd- Mri. Tbos. J nes, Bryndu, Cerrig, a William Williams, Hafodyresgob uchaf, Bala. Ymgeisvvyr i waim eu henwau i'r Ysgrifenydd erbyu 1) YD f) IAU, SUAWRTH 5ed, gau nodi y dalDau a fwiiadaut g an neu adrodd. Heiyd, rhatd iddynt ddiiiparu c pi o'r darn«u at wjiaanaeth y Belrniaid yn y cyf.,rloCy>-lielir y Prelims am 5 30 yn yx Hen Gape!. Drysau yn agorei am 7, deohreuir am 7-30. Mynediadi mewn amy docvn»u Blaemeddau Is.; OiScddau 3c. Plant (hu, 12 'ilX1 hsner y pris lMrjvrir cyfl-» wader o Yiubortb yn Festri y Cbpel Xwytfrf am bds rhesymol. W, D J01ES, YS -oldy, Crrig, Ysgrifenydd. -8! h..i' _.J 14 FAWR YN Y Victoria Hall, Bala. Bydd MR. R. LLOYD JOlvES yn cynal Sale ar bob math o DDODREFN TY, Wl)yddiau lau a Sadwrn, Mawrth 5ed a'r 7fed."W Mae eisoes i'w gwetthu luaws o Ddodrefn, yn cynwys Bedroom and Parlour Suites, Din- ing Tables, Sideboards, Cadeiriau, Byrddau, Chests of Drawers, Carpedi, Rugs, Sofas, Llestri, Fire Irons, Gwelyau, a lluaws mawr o bethau eraill defnyddiol mewn ty. Er mwyn hwylusdod bydd yn dda os gall pawb sydd a rhyw ddodrefnyn l'w werthu an- fon gwybodaeth am dano i'r Auctioneer yn L4 Station Road mor fuan ag y geilir, er mwyn i ddesgrifiad o bono gael ei gyhoeddi yn brydlon. Bydd hyn yn ayfleusdra arbenig i ymadael ag unrhyw ddodrefnyn sydd ar y ffordd, neu nad oes ei eisieu, ac i gael un arall mwy pwr- pasol, cs dewisir, yn ei Ie. Cofiwch roddi gwybodaeth brydlon am hyn. Cwn yn lladd Mail yw caT-fyddit- unrhyw gi ar l dir Edward Evans, Fachddeiliog, Bala, heb fed o dan ofal ei berchenog, ni fyddir yn gyfrifoi am y canlyniadau. BYDD S LL FLYNYDDOL CROWN SHOP, CORWEN, "Yxv dechxeu dy dd Sadwm, CTawef 14, ac yn parhau am dair wyttmos, layd MawrtTa 7 ,,(\)Ð BKRGEAUVOU GW\R\OUE.DDO\_>m MHOB DRÀN. —' -,j-t oW o &\>oc, maido am Cost Price. 1\ nxv x\xa.\d en e, e. rnvj^ii caeVWe atoc )abi. 'a.t^iVt\vw\ ^ma. ^fevvsAxw a.T^A.erOcxo^, <?>\Y ^tq. \vo\^o\ wvinn-^vXA., wv w &^e>Vg-*x?vAx Sv«e^daxai. ^yim m jS_T*^V^^y