Hide Articles List

4 articles on this Page

DISTRICT COUNCIL.

i udderpel'

News
Cite
Share

udderpel' gQl y SYr>50L~ N°S IaU diW" v* etd(k ^ol £ Wrdd, cynhaliodd cym- & attla e* chyfarfod llenyddol |3> a 1 §ytibal§en rm We*ed y gymdeithas Om' ^Jarf°d ar raddfa mor cvm 6 1 ydoedd gwsled y •V^'SUah0, ^n aK6^ cymaint o ddydd- lHu y §adafrn°Meb Y n^wydd Pen" ,v\ ^obettf Jair yn anrhydeddus gan Na>edd' &ntybarcut. Y beirniafl ^odH -r Williams, Board g'ven' ^e^rn'adaethau go nest I £ foddhad i bawb. ^L8*0?ughe?^rSrwydd arfero1 §an ;a<V v. i?,' iryweryn View, Bala, ■■\>Sdd;fnRob«'s ei ddyled o'r up wyd cystadleuaeth ad- \;¡haUYlUgei' r Canledydd,"lraldan 12 WnK^'ScyfarfrL^0reu ydoedd Johnny C"C iv v"0d'.a rhoddodd y llyw. fH't>0re' Llao arall, William ?r ate Ton0 !rr'iadaeth y liaw- etivK°^efiadaS' J^an' Traethawd 1 c?h- ,Mvh tin wladv« \r ^nawd 1 blant dan Vjjwd r? Mary Williams, Llan- eniU blaen, Cystadie r Jones, Belle C)!?eu Johnaeth adrodd> Beth yn Williams, Dewis- JJ fod^ beirniadaWdd attega yr hyn Hawer tim,yr adroddiad etnyh ^erwn drwm i blentyn H? ^wy;nm[ bydd i.r pwyligyor SSc'f Pheoin °~e. Beirn' t>% l^or «r,Wllym n"'f ,^nst geibron K^iaiA penill !i Llandderfel. Vdroddai fV nhad," es. ft y Par hn 6S' GlyndyMwy. h *0* y TerSanaU' goreu Mrs I V S^eth §°r »Wnrace> L^andderfel. iw^aticr S-brayr her un^0, &rian hardd yn ar y llf' °Qd pu* n a° ym§eisiodd v"HvV^lf Sfan vn a ganiatawyd i ni CWpanau a 6U !Tiysg amr>'w yr hw niWeidi0 medalau. Cred- baiVPan y dvl?1?!adau neb °'r y cyW fei eu giTvciri" f°d yn hen C^CU tua °dydd hv yK d' yra»eillduo eQii| f^Usydd .ain hyn a t^roi &torWy hynv uS ad!euaethau yr y> ^yfle 1 erai11 %%flfriW n. y byd c geisio dyrch- I %S o>»eiSd^°l. Nifynem I Nt fe, cr,:<l»n v- un, ymgeisydd r^ai dwyb°;j°| y 0edd yn L'andder- fel nos Iau ymneillduo o'r eyfarfodydd hyn a gadael lie i'w salach ddod yn well. Profodd y gystadleuaeth yn un rhagorol a chaled, a chafwyd canu ardderchog. Dyfarnodd y beirniad y wobr, yn nghanol cymeradwyaeth uchel, i Miss Kitty Roberts, Gwylfa, Bala, Cystadleuaeth yr her-adrodd, goreu Mr Win, Roberts, Acrefair. Unawd bass. Dychwel- iad y Milwr," goreu Mr Wrn. Jones, Tynant, Celyn, Bala. Traethawd, li Croeshoeliad ac Adgyfodiad Crist," cydradd oreu Mr E, Morris. Carrog, a M. C. Roberts, Llan- dderfel. Parti deuddeg, goreu parti Mr R. E. Roberts, Llandderfel. Tair torth geirch, goreu Miss Maggie Lloyd, Bethel. Tradh- awd, Hawliau merched raewn cymdeithas," goreu Miss Edwards, Rama Terrace. Canu penillion, goreu Mr W. E. Jones, Belle Vista, fJala, yr hwn, pan esgynodd i'r ilwyfan, a gaf- odd gymeradwyaeth uchel y gynulleidfa a gorfu iddo ail ganu amryw benillion drachefn. Dadl o ddewisiad yr ymgeisydd, goreu G Jones, Llandrlllo, a'i gyfaill. Englyn, Y Ddanodd," heb yn deilwng. Anthem, "O'r dyfndcr y llefais arnat," goreu parti Llandder- Ii fel, o dan arweiniad Ap Gwenol.

_—I i CERRIG-Y-DRUIDION.I

Advertising