Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

FFISIGORA. ARCHWAETH AT FWYD. BWYTA YN BLESER. DIM POEN AR OL GORPHEN Yr unig ffordd i gicrhau y benditkion uchod ydyw trwy gymeryd dogn (dose) o FFISIGORA oddeutu awr cyn bob pryd o fwyd, ac fe fydd yr effaith yn rhyfeddol, a gellwck ddyweyd "Goodbye" wrth boenau yn y Frest, y Pen, a'r Cefn, Gwynt ar yr Ystumog, Cyfog, Pylorod, Anmhuredd yn y Gwaed, Coll Cwsg, ac mewn gwirionedd rhoddi "rhybudd i ymadael am byth i'r boll gwynion sydd yn codi oddiar, ac yn dilyn yr aflechyd poenus a eiwir yn gyffredin yn Gamdreuliad y Bwyd, neu Ddiffyg Treuliad oherwydd y mae FFISIGORA wedi llwyr wellhau rciloedd yn Nghymru, Lloegr, a'r America, ceddynt on cael eu dirdydu gan boenau annioddefol yr afiechyd ofnadwy yma, fel ag y mae cyfrolau o lytbyrau cymeradwyol sydd wedi eu derbyn yn profi. Nid rboddi attalfa yn unig ar yr afiechyd difrifol yma y mae "FFISIGORA," ond treiddia yn union- gyrcbol i ranau mwyaf mewnol y cyfansoddiad at wraidd y drwg, a chliria ef allan yn rhyfeddol o fuan, er mawr lawenydd a rhyddhad i'r dioddefydd, RHYBUDD. Wrth ddeali am effeithiau rkyfeddoi 'FFISIGORA' yn llwyr adfer nifer mor enfawr o ddioddefwyr, a hyny wedi i bobpeth arall fethu, y mae rhai personau diegwyddor yn ceisio twyllo y cykoedd trwy argym- hell pethau ereill fel rhai llaion cystal, thai tebyg, a '1'un fath a Ffisigora." Gwrthortwck hwynt yn bendant. oherwydd efelychiadau hollol ddi-werth yd- ynt; ac y mae y ff aith fod cymaint o konynt, yn profi mai FFISIGORA ydyw prif feddyginiaetk yr oes, gan mai y goreu o bobpeth fydd yn cael ei efelychu bob amser. Gwnewch yn sicr fod yr enw arwyddocaol breint- iedig FFISIGORA, ac enw y gwneuthurwr ar bob potel, label, ac amlen. Ar werth yn mhob MRD. Pris Is Hc, neu deir- gwaith y rri&int 2s 9e oc os bydd uurhyw anhawsder i'w gael fe'i hanfonir yn rhad drwy y Post, gyda chyfarwyddiadau llawn, ar dderbyniad Postal Order am Is 3c neu 3s oddiwrth y gwneuthurwr, OWEN JONES, M PS., < MANUFACTURING CHEMIST, ABERGELE. NEvV AND SECOND HAND Machinery for Sale :1 AT REDUCED PRICES TO CLEAR. .r STEAM ENGINE, 2! to 3 Horse Power, with ver- tical Boiler, on rails, 924. 2 WEIGHING MACHINES, pfatform to weieh 4 cwt., by leading rmikera. 8 SMALL DITTO, to weigh up to :2 cwt., 30s., suit- able for weighing potatoes, coal, &c. Several HORSE GEARS, various sizes, from X4, HAND TRUCK for Shopkeeper, 18s. 1 TON assorted sashweights, cheap for cash. TRUCK for hotel, butcher, or builder, £3 18 J'air WOOD TURNING HEADSTOCKS, 92 10s. Several small Cast-iron STOVES for heating small workshops, &c., from 10s. upwards. .RUBBER GARDEN HOSE new, 48 ft. by i in., 30s I ood MANGLE & WRINGER, 30s. Taiiety Pedestal OIL DRUMS for storing Machine Oil, Paraffin, &c., with Brass Tap, 5 to 25 gall., from 8s. each. ^gfCymerir ben beirianau yn rhan.dal am rai ne- wyddion. Mynwch gael eich peirianau o'r He y gellwch gael eu hadgyweirio pan fydd achos. B. M. DAVIES, ENGINEER & IRONFOUNDER, MACHYNLLETH. Dafad Ddyeithr. VMAE ar dir Gwnodl Bacb, Cynwyd, ddafad § ddyeitbr yn dwyn y nod canlvuol:-Nod cliist,-Cori) picyn byr yn y dde, tori blaen yr aswy, a bwlch plyg oddiarni. Oni hawlir hi o hyn i ben tair wythnos o'r dyddiad iaod, gwerthir In i dahi ei chostau. Chwef. 6, 1903. WILLIAM ROBERTS. > CWN YN LLADD DEFAID. RHYBUDD.—Os canfyddir vnthyw Gi ar dir yr Eagles Inn, Cynwyd, heb fod dan ofal ei berchenog, ni byddaf yn gyfrifol am y can- lyniadau. Chwef. io, 1903, D. T. MORRIS. YMDRECHFA w AREDIG YN Y BALA. Cynhelir yr uchod mewn maes perthynol i Mr. Wm, Ellis, Red Lion Farm, Bala, DYDD IAU, MAWRTH 12,1903 pryd y cynygir y gwobrwyon canlynol- iaf £.2 0 0; 2il £1 10 0; 3ydd £ 10 0; 4yd 10/ 5ed 5/- Hefyd am yr Agor goreu, 5/- Eto, Rhych, 5/- Eto, Talerudd, 2/6. I'r Groom goreu gyda eiddo ei hun aeu ei feistr, iaf 7/6; 2il 5/- I IWT* MEDAL i wneuthurwr yr Aradr oreu. RHEOLAU. i-Agoreei i Bum' Plwy Penllyn. 2.—I rai heb enill erioed o'r blaen. 3.—Mesur 5 wrth 7. 4.—Y Gweddoedd i fod ar y cae am Haner Awr Wedi Wyth. 5.-Fod i bob daliwr gael un cynorthwywr. 6.-Mynediad i mewn i'r cae, 3c. 7.-Pob ymgeisydd i anfon ei enw i'r Ysgrifenydd, gyda blaen-dal o 2/6— ROBERT ROBERTS, (C/o J. Price, King's Head,) BALA. SALE FAWR YN Y Victoria Hall, Bala. Bydd MR. R. LLOYD JONES yn cynal Sale ar bob math o DDODREFN TY, WDyddiau lau a Sadwrn, Mawrth 5ed a'r 7fed. Mae eisoes i'w gwetthu lu-iws o Ddodrefn, yn cynwys Bedroonj and Pariour Su;tc-s, Din- ing Tables, Sideboards, Cadesriau, Byrddau, Chests of Drawers, Carpedi, Rugs, Sofas, Llestri, Fire Irons, Gwelyau, a lluaws mawr o bethau eraill defnyddiol piewn ty. Er mwyn hwylusdod bydd yn dda os gall pawb sydd a rhyw ddodrefnyn I'w werthu an- fon gwybodaeth am dano i'r Auctioneer yn Station Itoad mor fuan ag y geilir, er mwyn i ddesgrifiad o hono gael ei gyhoeddi yn brydlon. Bydd hyn yn ayfleusdra. arbenig i ymadael ag unrhyw ddodrefnyn sydd ar y ffordd, neu nad oes ei eisieu, ac i gaei un arall mwy pwr- pasol, os dewisir, yn ei le. Cofiwch roddi gwybodaeth brydlon am hyn. LLANGAR PARISH COUNCIL. THE above Council invite Tenders for the JL erection of a Hearse House as Cynwyd. Plan and Specifications may be seen at Derwendeg, Cynwyd. Sealed Tenders, endorsed, "Hearse House" to be delivered to me on or before the First day of April next. The Council do not bind themselves to accept the lowest or any Tender. Dated this 6th day of February, 1903. ROBERT LLOYD, CLERK. Yn Eisieu, DYNES ofalus mewn ty bychan ac i ofalu am wiaig heb fod yn iach. Ymofyner ag ETA,' Swyddfa'r "Wythnos a'r Eryr," Bala BYDD I'm lw m a SALE FLYNYDDOL CROWN SHOP, CORWEN, w Yn declcixeu dydd Sadwrn, Chwef 14, ac yn parhau am dair wythnos, hyd Mawrth 7 BKRGE\U\OH GNN\R\OHEDDOU YN MHOB kDRkN.-Mm \I\). yr oW. o sXiOC, %&n%t -wexi ew uaatevo axrv y Cost Price. M.a. ya tc\i&\A u cVixio, er m.w-su eeel We atoc r )Aaf. %sv^ax^b\\xvitv ^"caa. o\ "SXL \()\()\. yn. AvweAAaxaX. IhUraCBS* "PlLKErc.