Hide Articles List

4 articles on this Page

MVF0d NNANER

^>§«"EW"UR

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

Brethynau! I Brethynau!! ARDDANfiOSFA YSBLENYDD Mewn Brethynau at SIWTIAU a CHOTIAU UCHA, a Ladies' Cos- tume Cloth. Gwneir hwy i fyny yn y tip-top style, ar y rhybudd lleiaf, ac yn ol prisiau iselafy farchnad. Caniateir 1/- yn ol mewn siwtiau 42/ 50/ gwerth 0 50/- i 60/ Teleran-.Ari,a,n Parod. Cofiwch y cyfeiriad,— R. DAVIES, DILLADFA'R BOBL, CORWSN. o. Y .-Gwneir Mackintoshes a Rain* proof Coats ar fyr rybudd. 7, TECID ST., BALAs Mae yn rhewi yn enbyd Rhaid cael SKATES. Mae yr ystafell yn oer: Rhaid cael OIL STOVE. 'Roedd y plant yn cwyno eu bod yn methu cysgu gan yr oerni: Rhaid cael BLANCEDI (Gwrthbanau). Mae arnom eisio fframio pictiwrs y Coronation: Rhaid myn'd a hwy i TEGID ST. Mae yr hen gyfeillion yn priodi o un i un: Rhaid cael ANRHEGION PRIOD- ASOL felly. Glywsoch chwi p'un fydd y briod- as3 nesaf? Do siwr, af i brynu PR ESANT yfory, ac wed'yn mi fyddaf yn barod. Fe fa pob math 0 Ddodrefn yn ddrud iawn Do, ond maent yn hynod rad 'rwan. Mi synes at brisiau GWELYAU HAIARN a nwyddau cyffelyb yn 7, Tegid St. pan y bum yno ddoe. Cofiweh fyn'd yno pan ewch nesaf i'r Bala a chewch yr holl bethau uchod a chanoedd o bethau eraill yno. L. J. DAVIES. Perchenog. SPEND YOUR MONEY CAREFULLY. DEAL WITH OCC BROTHERS, Scotland's Great Traders, PAISLEY ROAD TOLL, GLASGOW, S.W., And you are safe. Ogg Brothers' Genuine Bargains are known and appreciated at Home and Abroad. Oarriage Paid on British Orders of £1 and up. CALL OR WRITE 1 CALL OR WRITE Lot FA500.-LADIES' MOHAIRETTE SCARFS, of which we have sold Thousands at Is. each. They are 14 Inches Wide and 2 Yards Long, and have a Beautiful Lacey Appearance. We are now Clearing Out our Stock at 714, each. Post- age, Id. extra. The Colours are White with Helio, White with Blue, White with Pink, and Self-Helio, Self-Sky, and Self-Pink. Order Early. Lot T786. LADIES' BLACK CASHMERE STOCK- INGS. Perfectly Seamless. All Pure Wool worth To-Day Is. 6d, per Pair. During; the Great Sale, only 10Jd. per Pair. Postage, Id. extra, or 6 Pairs for 5s. Postage, 3d. extra. Lot Z976.~LA.DIES' GLOVE LEATHER LACING BOOTS, with or without Sparables and Iron fiee's Sizes 2 to 7 only 4s. Ild, per Pair. Postage, 4d. extra. Really Marvellous Value. Order Early. CALL EARLY! WRITE EARLY! OGG BROTHERS, PAISLEY ROAD TOLL, GLASGOW, S.W. Mention "Eryr." ADDOLDY YBEDYDDWYR, CORWEN. Nos Wener, Mawrth 20, 1903, Traddodir DABLITH AR "ANN GRIFFITHS," Gan y Parch, H. OERNYW WILLIAMS. Hefyd, bydd eystadleuaeth inewn canu ac adrodd. Am fanylion peUach vmafyner a'r Ysgrifenydd, G. JONES, GLYNDVVR TERRACE, COR WE.sr.