Hide Articles List

4 articles on this Page

MVF0d NNANER

^>§«"EW"UR

[No title]

News
Cite
Share

^0b °S T cyfavf j "enyddol yn y ,le Ski Vq s^wQ, a chafv,1^' Yr oedd yr VkV ^v r> Qiae vn cyfarfod ardd- Sk1"1 d ''r ardal fod >' gynydd dro ar ao mynu bod I?K Hv?euWdvH? synem Pe cly- £ "E-tedd- Vri 6' eu vvyth n j, °':)^gid yr oedd jf'Jg dl?S5« arian rhag- CC«Vn rbrwyon- Y i'y- ^i?.yo » sydd °es' Aeddreo, yr "s'i oL?fa«^vdd Jymeryd dydd" A'S ■ odyresgob T. Jones, Nantycyrtiau Robert Hughes, Llechweddfigin E. Thomas, Pen- tre, Pwllglas; a'r gerddoriaeth gan Mr H. Jones, Tynyfoelas; cyfeiliwyd gan G. H. Jones, Nantycyrtiau. Cafwyd rosettes i'r buddugwyr gan Misses Maggie Evans, Pen- nant Jane Roberts, Tyoyfawnog, a Jane Williams, Brynffynon. Aed trwy y rhaglen fel y canlyn—Adrodd Emyn 924 o'r Caniedydd," i rai dan 10 oed, gwobr, tlws arian (rhoddedig gan Mr E. Jones, Aeddren). Goreu Kate Jones, Henblas 2, Jane A. Evans, Hengapel; 3, Robert M. Jones, Cwmoerddwfr. Unawd i blant dan 12 oed, Dad o'r nef, tosturia'n awr," gwobr, tlws arian (rhoddedig gan Mrs Jones, Aeddren), I, Lizzie J. Edwards, New Inn, Llanswm; 2, Jane A. Evans, Hengapel; cydradd 3ydd, Kate Jones, Hen- blas, a H. Roberts, Brynnanau. Adrodd i rai dan 13 oed, Emyn 859, pwobr, tlws arian (rhoddedig gan Mr John Jones, Hendre), goreu. Kate Jones, Hen- bias; ail, D. Jones, Llwyncwbl; 3ydd, Emily Rob- erts, Hafotty Gerrig. 4, Beirniadaeth ar Y cas- gliad mwyaf o enwau ar lesu Grist," i rai dan 18 oed, erorea, D. Jones, Llwyncwbl; ail, Alice Jones, Ty'n ffridd; 3ydd, W. Jones, Rhydolwen. Cystad- I leuaeth deuawd, "Dy ddwylaw cod at lesu," i rai ¡ dan 16 oed, goreu, Lizzie ac E. Edwards, New Inn. Llangwm; ail, Alice Jones, Tynyffridd, a D. Jones, Llwyncwbl. Beirniadaeth y "Crynhodeb o hanes Josua," i rai dan 21 oed, goreu, Miss Ellen Ellis, Tymawr, Cwmpenanner; 2, R, J. Jones, Cerrig; 3, M. Jones, Cwmain. Unawd i rai dros 40 oed, y don "Alexander," gwobr tlws arian gyda cbanol aur (rhoddedig gan Mr T. Hughes, Aeddren), goreu, W. Rowlands, Llwyngwgan. Adrodd i rai dan 16 oed, Emyn 844. gwobr tlws arian (rhoddedig gan Mr R. Jones, Aeddren), goreu, Lizzie M. Roberts, Gellioedd ucha; 2, Alice Jones, Tynyffridd; 3, Emily Roberts, Hafotty gerrig. Cvstadleuaeth deuawd, "Y glowr a'r chwarelwr," goreu, W. Jones, Tynyffridd, a D. M. Jones. Brynffynon, Cystadleuaeth areithio, "Mwyaf a ddyd, mwyaf a ddaw," cydradd oreu, E. Jones, Aeddren, a T. Jones, Bryndu, Cerrig. Cys- tadlauaeth unawd Baritone, Chwifiwn faner," gwobr tlws arian gyda chanol aur, rhoddedig gan Mr George E. Davies, Tynant goreu R. Parry, Cerrig, Beirniadaeth yr englynioa, "Pedol March," goreu W. D. Jones, Cerrig. Cystadleuaeth pedwarawd, "Udgorn efengyl," goreu D. M. Jones, Brynffynon, a'i barti. Beirniadaeth y penillion coffa i'r diweddar Mr T. Hughes, Henblas, gwohr, tlws arian gyda chanol aur (rhoddedig gan Mrs Jones, Henbias), ac ar gais y Llywydd cododd y dorf ar eu traed, er parch i'r ymadawedig, tra buwyd yn darllen y feirniadaeth, goreu 0 saith, John Evans, Hengapel, Gellioedd. Cystadleuaeth unawd Soprano, "Bedd y dyn tylawd," gwobr, tlws arian gyda chanol aur (rhoddedig gan J. Thomas, New Inn, Llangwm), Miss Poline Buckley, Cerrig. Beiriadaeth y prif draethawd, Cysylltiad yr hen oruchwyliaeth a'r newydd," goreu, J. Jones, Brynffynon.* Cystadleu- aeth parti naw, "Dim ond Iesu," daeth tri pharti yn mlaen, sef dau o'r Gellioedd dan arweiniad C. Jones, Pantglas, a R. Jones, Brynffynon, a pharti o'r Cerrig dan arweiniad R Parry, a dyfarnwyd yr olaf yn oreu. Talwyd y diolehiadau gan R. Hughes, Llechwedd- figin, ac eiliwyd ef gan E. Jones, Aeddren, ac ym- wahanwyd, a pbawb wedi cael llawer mwy na'u disgwyliadau. I

Advertising