Hide Articles List

6 articles on this Page

.Y,ar/oilM; WEN

-=-----^W^ROGT

CYNWYD.

News
Cite
Share

CYNWYD. Cyfarfod y Feibl Gymdeithas.—Nos Lun, Chwefror 16eg, ymwelodd y Parch. D. Charles Edwards, M.A., a'r lie hwn ar ran y Feibl Gymdeithas. Llywyddwyd gan y Parch. E. Williams, yr hwn bellach sydd wedi bod yn Llywydd y Ganghen hon am 54ain o flynydd- oedd. Yn ystod yr amser maith hwn ni choilodd ond un cyfarfod y Beibi Gymdeithas. Gobeithiai y Cynrychiolydd y byddai iddo eto nifer o flynyddoedd er cynorthwyo y Gymdeithas ag sydd gymaint yn ei olwg. Rboddodd Mr Edwards adroddiad addysg- iadol a dyddorol iawn o'r daith i Italy y flwyddyn ddiweddaf, yn nghyda llwyddiant gwaith y Gymdeithas. Cyfarfod Dirwestol.-N os lau, Chwefror i geg, cynaliwyd Cyfarfod Dirwestol yn addol- dy y Methodistiaid dan lywyddiaeth Mr I Christmas Roberts. Ar ol canu emyn, ad- j roddodd Hannah Williams ran o Diarhebion iv,, a dechreuwyd trwy weddi gan Mr John Edwards. Adroddiad gan J. R. Jones. Ad- roddiad gan George Davies. Anerchiadau barddonol gan Mri Daniel Jones a W. Davies. Datganiad gan barti Mr William Evans. Darlleniad gan Nellie Rowlands. Anerch- iadau gan Mri Daniel Jones, E. Williams, J. Rhys Edwards, a W- Williams. Can gan Bessie Evans. Adroddiad gan Jennie Ed- wards. Datganiad gan barti Mr Wm, Evans. Emyn ymadawol,-Cyn-:iir y cyfarfod nesaf yn addoldy yr Annibynwyr Mawrth 5. DIEWEST. Mae Dirwest '11 awr yo llwyjdo Drwy'.u gwlad o ben i ben, Llaw-forwyn deg Efengyl a 'r ddaear fel y nen Gwna hon yr hen droseddwyr Fu gynt mor ffol-yu gall, Anoga hwynt ffarwelio Am byth a chwmai'r fall. i; DANIEL JONES. Marwolaetk Hen Frodor.-Drwg gan lawer o gyfeillion a chydnabod Miss Jane Jones, gynt o Tyddynycoed, glywed am ei symud- iad o'r fuchedd hon. Bu y chwaer ymadaw- edig yn gweini am lawer o flynyddoedd yn Llundain, a bu yn hynod ofalus a charedig i'w rheini oedranus tra fuont byw. Treuliodd flynyddoedd olaf ei hoes yn Derfel Gadarn, Llandderfel. Gadawa dair o chwiorydd a pherthynasau eraill i alaru ar ei hol.

I RHYDYWERNEN.

''''Ix.; FFEIRIAU GOGLEDD…

Advertising