Hide Articles List

7 articles on this Page

Y BALA.

CYMDEITHASAU LLENYDDOL.

. LLANDDERFEL. 'j

News
Cite
Share

LLANDDERFEL. Cyngor Plwv -Nos Fawrth, Chwefror 17. Yn bresenol,—Mri. J. Hughes (cadeirydd), Simon Roberts (Is-gadeirydd), Richard Hum- phreys, Henry Owen, Charles Owen, Robert Roberts, John Owen, Gof. Wedi darllen a chadarnhau cofnodion y cyfarfod diweddaf darllenwyd llythyr oddiwrth Ysgrifenydd y Bwrdd Ysgol, yn cynwys y telerau ar ba rai y byddant yn barod i osod yr ystafell lie y mae y llyfrgell at wasanaeth y plwyf fel Darllenfa. Ar gynygiad Mr. Rich- ard Humphreys, diolchwyd i'r Bwrdd am eu cynygiad, ond am fod yr ysgolion yn mynd i ddwylaw y Cyngor Sir, ein bod yn gohirio y mater hyd ddechreu y gauaf nesaf. Cefnog- wyd gan Mr Henry Owen, a phasiwyd ef. Darllenwyd llythyr oddiwrth Mr William Hughes, Tyddynpistyll, yn galw sylw y Cyngor at gyflwr y llwybr sydd yn arwain oddiwrth Tyddyndyfi i gyfeiriad Soar. Rhodd- wyd ar Mri. Robert Roberts, a Henry Owen i fynd i olwg y lie, a dod ag adroddiad man- wl i'r Cyngor nesaf. Galwyd sylw y Cyngor at gyflwr Afon Bach, gwely yr hon sydd wedi ei gorilenwi a. baw a cherrig, ac yn achosi i'r dwfr ddod i'r ffordd, ac i dai a gerddi Traf- algar Street. Pasiwyd i'r mater gael ei dros- glwyddo i'r Cynghor Dosbarth.

CORWEN.

. DOLGELLAU.

Family Notices

Advertising