Hide Articles List

4 articles on this Page

IDDEDDF ADDYSG. 1

Advertising

YSGOLION DYDDIOL LLAN- I UWCHLLYN.

News
Cite
Share

YSGOLION DYDDIOL LLAN- UWCHLLYN. YMDRAFODAETH BWYSIG. Y mae llawer wedi bod yn gofyn pa beth sydd i ddod 0'1 ysgolion dyddiol yma pan y daw y Mesur Addysg Newydd i rym, Wei, y mae yma ddwy o ysgolion, un yn eiddo i Syr Watkin Williams Wynn, ac ad nabyddir hi fel National School, y trefniadau a'r athrawon yn perthyn l'r Eglwys Sefydledig, a Syr Watkin yn talu y costau. Yr ysgol arall yw yr Ysgol Trytanaidd, yn cael ei rheoli gan bwyllgor anenwadol, a phob costau yn cael eu talu trwy roddion gwirfoddol y piwyfolion. Ond tua tair-blynedd-ar-ddeg yn ol, galwyd sylw Syr Watkin at addysg y plwyf, a chaed ganddo ef i ddod i gytundeb a phwyllgor yr Ysgol Frytanaidd. Trefnwyd fod y ddwy ysgol i gael eu huno mewn pob peth yn nglyn ag addysg y plant, yr addysg i fod yn hollol anenwadol, dim ond y Beibl yn nglyn a chrefydd y:) cael ei ganiatau yn yr ysgolion. Rheolid y ddwy ysgol gan bwyllgor o chwech, tri yn cael eu dewis gan Syr Watkin a thri gan bwyllgor yr Ysgol j Frytanaidd, a Syr Watkin i fod yn Gadeir- ydd parhaus, telid pob costau trwy roddion gwirfoddol, Syr Watkin yn rhoddi dwy gein- iog am bob ceiniog a gyfrenid gan y pwyf- olion. Mewn cyfarfod o bwyllgor yr Ysgol Frytan- aidd Ionawr 17, 1903, pasiwyd i Mri L. J. Davies a J. M. Jones, Caergai, i fyned i ym- weled a Mr Morris, Glanllyn, er parotoi ar gyfer y Mesur Addysg Newydd, a chaed gair oddiwrth Mr Morris yn hysbysu fod' Syr Watkin yn dod i Glanllyn Ionawr 24, i gyfar- fod cynrychiolwyr yr Ysgol Frytanaidd. Mewn cyfarfod, Ionawr 21, o bwyllgor yr Ysgol Frytanaidd, dewiswyd yn gynrychiol- wyr i gyfarfod a Syr Watkin yn Glanllyn,- Mri L. J. Davies, Post Office; J. M. Jones, Caergai; R. E. Roberts, Broaran Thomas Jones, Glandwr W. E. Morris, Cambrian. Cyfarfu y personau uchod a Syr Watkin Ionawr 24,1903. Yr oedd Mr Morris, hefyd, yn bresenol gyda Syr Watkin. Caed trafod- aeth faith, ond ni phenderfynwyd dim yn derfynol—Syr Watkin eisieu amser i ystyried y trefniadau a ofynid gan gynrychiolwyr yr Ysgol Frytanaidd. Caniataodd Syr Watkin yr oil a ofynwyd iddo, a nos Wener, Chwefror 20, caed cyfarfod o'r tanysgrifwyr a charedig- ion addysg yn yr Ysgol Frytanaidd, i egluro y trefniadau newyddion, yn nglyn a'r ysgolion. Yr oedd cynulliad da wedi dod yn nghyd. Etholwyd Mr Thomas Jones, Glandwr, yn gadeirydd. Eglurwyd y trefniant newydd gan Mr L. J. Davies, pa rai sydd fel y canlyn Y ddwy ysgol i barhau yn unedig. Yr addysg i fod yn anenwadol. Yr athrawon i gael eu dewis yn ol eu teilyngdod, heb son am en- wadaeth. Syr Watkin i ddewis dau o'r Managers, Pwyllgor yr Ysgol Frytanaidd ddau, y Cyngor Plwyf un, a'r Cyngor Sir un, Ac yn ol y trefniad uchod, bydd tri o'r Managers yn cael eu hethol gan y pwyfolion. Bydd pob costau ar adeilad yr Ysgol Frytan- aidd yn disgyn ar y pwyfolion fel arfer, ond telir pob costau eraill gan y Cyngor Sirol. Siaradodd amryw ar y trefniant. Mr. W. E. Morris—Cawsom yr oil a ofynwyd. Parch D. Roberts-Y trefniant yn dra boddhaol. Mr J. C. Jones-Yn ffafriol iawn. Mr Morris Peters, Rhydwen—Yn hoffi yr undeb Mr E Roberts, Glanaber-Am yru yn mlaen ar yr un llinellau. Mr D. Williams, Rhydsarn- Trefniant ar linellau anrhydeddus. Mr R. E. Roberts a ganmolai. Mr J. M. Jones, Caergai —A ystyriai y cynllun yn un tra boddhaol, am y byddai yr Ysgoldy yn ein meddiant, ond y byddai yn rhaid i ni dalu am bob gwelliant ar yr adeilad. Mr Edw. Edwards, Tyddynyronen—A gredai by yddai cael yr ysgolion yn nes at eu gilydd yn well- iant. Pasiwyd i dderbyn y telerau yn unfrydol. Mr Morris, Glanllyn, a obeithiai y byddai i bob peth fyned yn mlaen yn foddhaus. fod Syr Watkin yn teimlo o ddifrif gydag addysg plant.—X.

Advertising